คู่มือเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วสำหรับ Intel®การคำนวณแท่ง

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006041

02/07/2018

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อด้านล่างนี้จะให้คำแนะนำการติดตั้งและการใช้งานทีละขั้นตอน

Intel®การคำนวณแท่ง คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
STK2m3W64CC
STK2mv64CC
STK2m364CC
คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อicon
ขนาด: ๙.๗๘ MB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๕
ครั้งที่ปรับปรุง: 3
STK1AW32SC
STK1A32SC
คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อicon
ขนาด: ๑๐.๔ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๖
วันที่ปรับปรุง: 5
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
เคล็ดลับในการเริ่มต้นใช้งาน Intel®การคำนวณแท่ง