คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Compute Stick

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000006041

15/05/2023

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อด้านล่างให้คําแนะนําการตั้งค่าและการใช้งานแบบทีละขั้นตอน

Intel® Compute Stick คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ
STK2m3W64CC
STK2mv64CC
STK2m364CC
คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อicon
ขนาด: 9.78 MB
วันที่: พฤศจิกายน 2015
การปรับปรุงแก้ไข: 3
STK1AW32SC
STK1A32SC
คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อicon
ขนาด: 10.4 MB
วันที่: มกราคม 2016
การปรับปรุงแก้ไข: 5