รายการอะไหล่อุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่าสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000006025

24/10/2019

รายการอะไหล่/อุปกรณ์เสริมและคู่มือการกำหนดค่า (PDF)icon
เอกสารนี้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อส่วนประกอบเพื่อกำหนดค่าผลิตภัณฑ์สำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล

ขนาด: ๒.๐๐ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล (TPS)
Intel®เซิร์ฟเวอร์บอร์ดตระกูล, ตระกูลและการผสานรวมระบบ P4000M และการให้บริการ
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000M