สิ่งที่ต้องทำเมื่อไม่สามารถเข้าสู่การตั้งค่า BIOS หรือชุดควบคุม Raid Controller ของ Intel®ในระหว่างการเริ่มต้นระบบสำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005999

11/09/2019

หากหน้าจอโลโก้ Intel หรือผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) แสดงขึ้นในระหว่างการลงรายการบัญชีจะไม่สามารถมองเห็นรายการ BIOS หรือ Intel® RAID แสดงพร้อมท์คำสั่งของ BIOS console หากต้องการเข้าถึงการแจ้งเตือนเหล่านี้คุณจำเป็นต้องปิดใช้งานหน้าจอโลโก้

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปิดใช้งานหน้าจอโลโก้ Intel หรือ OEM:

  1. กด F2 ระหว่างการบู๊ตเมื่อหน้าจอสัญลักษณ์แสดงครั้งแรก

  2. บนแท็บหลักเปลี่ยนการบูตแบบเงียบจากเปิดใช้งานเป็นปิดใช้งาน
    quiet boot

  3. กลับไปที่แท็บระดับสูงสุด คลิกที่แป้นลูกศรขวาจนกระทั่งการ บันทึก & แท็บจะแสดงขึ้น

  4. เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก เพื่อเริ่มต้นระบบด้วยการเปลี่ยนแปลงที่บันทึกไว้
    save changes and exit

หลังจากการกำหนดค่า BIOS ของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้วหากต้องการดูหน้าจอโลโก้ Intel หรือ OEM อีกครั้งให้รีเซ็ตการเลือก Boot Boot เพื่อ เปิดใช้งาน และบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้รับพร้อมท์ให้ใส่ชุดควบคุม Raid Controller ของ Intel®ในระหว่างการโพสต์สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
วิดีโอ BIOS/เฟิร์มแวร์-การอัปเดต Intel®เซิร์ฟเวอร์ BIOS/เฟิร์มแวร์