คําแนะนําการอัปเดตและกู้คืน BIOS สําหรับ Intel® Compute Stick

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005961

09/06/2023

หมาย เหตุ
 • ไฟล์อัปเดต BIOS ทั้งหมดสําหรับ Intel® Compute Stick มีอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด
 • คําแนะนําการอัปเดตยังมีอยู่ในรูปแบบ PDF

  คําแนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับ Intel® Compute Stick (PDF) PDF icon
  ขนาด: 301 KB
  วันที่: กันยายน 2019

  หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 • ไม่แนะนําให้ปรับลด BIOS เป็นเวอร์ชันก่อนหน้า BIOS เวอร์ชั่นก่อนหน้าอาจไม่รองรับการแก้ไขบัก อัปเดตการรักษาความปลอดภัยที่สําคัญ หรือรองรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่กําลังผลิตอยู่
 • ภาพทั้งหมดในตัวอย่างที่ใช้ในคําแนะนําใช้เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกไฟล์ BIOS ที่ถูกต้องสําหรับ Intel® Compute Stick ของคุณ
 • หากกระบวนการอัปเดต BIOS ถูกขัดจังหวะ คอมพิวเตอร์ของคุณอาจทํางานอย่างไม่ถูกต้อง Intel ขอแนะนําให้ทํากระบวนการนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีพาวเวอร์ซัพพลายที่สม่ําเสมอ (ควรใช้กับ UPS)

หลังจากอัปเดต BIOS แล้ว Intel ขอแนะนําขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. กด F2 ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นของ BIOS
 3. กําหนดการตั้งค่า BIOS เอง หากต้องการ (ไม่บังคับ)
 4. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

คลิก หรือที่วิธีการเพื่อดูรายละเอียด:

อัปเดต F7

การอัปเดต F7 BIOS ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS ของ Intel Compute Stick ในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลด

 1. ดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์อัปเดต BIOS (.bio) ไปยังอุปกรณ์ USB แบบพกพา (หรือการ์ด microSD) ตัว อย่าง เช่น:

  BIOS update file

  หมาย เหตุ อุปกรณ์ USB ต้องถูกจัดรูปแบบเป็น FAT32 เพื่ออัปเดต Intel® Compute Stick STCK1A32WFC หรือ STCK1A8LFC Compute Stick รุ่นอื่นๆ สามารถใช้อุปกรณ์ USB ที่จัดรูปแบบเป็น FAT32 หรือ NTFC ได้
 2. เมื่อปิด Intel Compute Stick แล้ว ให้เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB (หรือเสียบการ์ด microSD ลงในช่องเสียบการ์ด SD) หมายเหตุ: หากคุณใช้คีย์บอร์ด/เมาส์ USB คุณจําเป็นต้องมีฮับ USB หลายพอร์ต
 3. เปิด Intel Compute Stick
 4. ระหว่างการเริ่มต้น เมื่อมีข้อความแจ้ง F7 ปรากฏขึ้น ให้กด F7 เพื่อเข้าสู่เครื่องมือ BIOS Flash Update
 5. เลือกอุปกรณ์ USB (หรือการ์ด microSD) จากรายการสื่อแล้วกด Enter

  Select the USB device

 6. เลือกไฟล์ .bio และกด Enter

  Select the .bio file

 7. ยืนยันว่าคุณต้องการอัปเดต BIOS โดยกด Enter
 8. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait for update to complete

 9. ถอดอุปกรณ์ USB
 10. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
อัปเดตเมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

การอัปเดตเมนูเปิด/ปิดเครื่องช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS ของ Intel Compute Stick ในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นและก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลด

 1. ดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์อัปเดต BIOS (.bio) ไปยังอุปกรณ์ USB แบบพกพา (หรือการ์ด microSD) ตัว อย่าง เช่น:

  BIOS update file

 2. เมื่อปิด Intel Compute Stick อยู่ (ไม่ได้อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีป) ให้เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB (หรือเสียบการ์ด microSD ลงในช่องเสียบการ์ด SD) หมาย เหตุ: หากคุณใช้คีย์บอร์ด/เมาส์ USB คุณจําเป็นต้องมีฮับ USB หลายพอร์ต
 3. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สามวินาที แล้วปล่อยก่อนที่จะครบ 4 วินาที เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปรากฎขึ้น

  Power Button Menu appears

 4. กด F7 เพื่อดําเนินการอัปเดต BIOS
 5. เลือกอุปกรณ์ USB (หรือการ์ด microSD) จากรายการสื่อแล้วกด Enter

  Select the USB device

 6. เลือกไฟล์ .bio และกด Enter

  Select the .bio file

 7. ยืนยันว่าคุณต้องการอัปเดต BIOS โดยกด Enter
 8. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait for update to complete

 9. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
อัปเดตด้วย UEFI Shell

ยูทิลิตี้ UEFI Flash BIOS Update ช่วยให้คุณสามารถอัปเดต BIOS จาก EFI Shell ได้

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ UEFI Flash BIOS Update ตัว อย่าง เช่น:

  Download the UEFI Flash BIOS Update file

 2. ดับเบิลคลิกที่ *.ZIP เพื่อแตกไฟล์

  Double-click the *.ZIP to extract its files

 3. คัดลอก UefiFlash.efi และ ไฟล์ BIO ไปยังอุปกรณ์ USB ที่สามารถบู๊ตได้
 4. เชื่อมต่อไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ตบน Intel Compute Stick
 5. กําหนดค่า BIOS ของคอมพิวเตอร์เป้าหมายเพื่อบูตด้วย EFI Shell:
  1. กด F2 ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  2. ไปที่ Advanced > Boot > Secure Boot
  3. ปิดใช้งาน Secure Boot หากเปิดใช้งานอยู่
  4. ไปที่ Advanced > Boot > Boot Configuration
  5. ในบานหน้าต่าง Boot Devices ให้เปิดใช้งาน Internal UEFI Shell
  6. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า BIOS
 6. กด F10 ขณะเริ่มต้นเพื่อเปิดเมนูการบู๊ต
 7. เลือก UEFI: Built-in EFI Shell

  Select UEFI: Built-in EFI Shell

 8. เปลี่ยนไดเรกทอรีปัจจุบันเป็นแฟลชไดรฟ์ USB โดยป้อนคําสั่ง fsX: โดยที่ X คือหมายเลขไดรฟ์ของแฟลชไดรฟ์ USB จากรายการการแมปอุปกรณ์ ตัวอย่าง: หากไดรฟ์ USB ของคุณเป็น fs3 ให้พิมพ์ fs3: แล้วกด Enter
 9. ที่พรอมต์คําสั่ง ให้พิมพ์ UefiFlash.efi XXX.bio โดยที่ XXX.bio คือชื่อไฟล์ของไฟล์ .bio และกด Enter

  Command prompt

 10. กด Y เพื่อเริ่มการอัปเดต
 11. รอให้การอัปเดต BIOS เสร็จสมบูรณ์

  Wait for update to complete

 12. คอมพิวเตอร์จะรีสตาร์ตเมื่อเสร็จสิ้น
 13. ตั้งค่า BIOS กลับเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม:
  1. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. กด F2 ขณะเริ่มต้นเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
  3. ไปที่ Advanced > Boot > Boot Configuration
  4. ในบานหน้าต่าง Boot Devices ให้ปิดใช้งาน Internal UEFI Shell
  5. ไปที่ Advanced > Boot > Secure Boot
  6. เปิดใช้งาน Secure Boot หากมีการเปิดใช้งานครั้งแรก
  7. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า BIOS
การกู้คืน BIOS

ในกรณีที่การอัปเดต BIOS ถูกขัดจังหวะ เป็นไปได้ที่ BIOS จะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้งานได้ ลองใช้วิธีกู้คืน BIOS เพื่อแก้ไขปัญหา

 1. ดาวน์โหลดและบันทึกไฟล์อัปเดต BIOS (.bio) ไปยังอุปกรณ์ USB แบบพกพา ตัว อย่าง เช่น:

  BIOS update file

 2. เสียบอุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของ Intel Compute Stick เมื่อปิดเครื่องอยู่ (ไม่ได้อยู่ในโหมดไฮเบอร์เนตหรือโหมดสลีป) หมายเหตุ: หากคุณใช้คีย์บอร์ด/เมาส์ USB คุณจําเป็นต้องมีฮับ USB หลายพอร์ต
 3. กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้สามวินาที แล้วปล่อยก่อนที่จะครบ 4 วินาที เมนูปุ่มเปิด/ปิดเครื่องจะปรากฎขึ้น

  Power Button Menu appears

 4. กด F4 เพื่อดําเนินการกู้คืน BIOS
 5. รอ 2-5 นาทีเพื่อให้การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์

  Wait for update to complete

 6. คอมพิวเตอร์จะปิดเมื่อกระบวนการกู้คืนเสร็จสมบูรณ์หรือพร้อมท์ให้คุณปิด
 7. รีสตาร์ตเครื่องคอมพิวเตอร์