เอกสารกำกับดูแลสำหรับชุด Intel® NUC NUC5i7RY, NUC5i5RY และ NUC5i3RY

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005951

30/11/2020

ใบรับรองและประกาศอธิบายถึงเครื่องหมายกำกับดูแลและข้อมูลความปลอดภัยสำหรับชุด Intel® NUC NUC5i7RYH, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i5RYK, NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS และ NUC5i3RYK

ชุด Intel® NUC เหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ L6 และ L9 ตัวรวมจะเพิ่มส่วนประกอบ (เช่นหน่วยความจำและไดรฟ์) และระบบปฏิบัติการ บางประเทศอาจต้องการการรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการนี้ Intel ไม่มีการรับรองเฉพาะประเทศพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ L6 หรือ L9 ผู้ให้บริการในภูมิภาคเหล่านั้นต้องได้รับการรับรองที่จำเป็น

ภูมิภาคผลิตภัณฑ์เอกสารกำกับดูแล
ทุกภูมิภาคทั้ง หมดใบรับรองการทดสอบ CB (E210882)icon
ขนาดไฟล์: ๑๑๔ KB; วันที่: เมษายน๒๐๑๕
การประกาศเรื่องความสอดคล้องของ Intelicon
ขนาดไฟล์: ๒๒๒ KB; วันที่: กันยายน๒๐๑๗
ความผันผวนของตัวอักษรสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
Mdds (เอกสารข้อมูลการประกาศวัสดุ)icon
ขนาดไฟล์: ๓๔๙ KB; วันที่: มิถุนายน๒๐๑๖
ใบรับรอง UL ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบicon
ขนาดไฟล์: ๔๐๐ KB; วันที่: ตุลาคม๒๐๑๕
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ทั้ง หมดAcma RCM sDoCicon
ขนาดไฟล์: ๔๙๔ KB; วันที่: ตุลาคม๒๐๑๗
ชิลีNUC5i3RYHใบรับรอง RFicon
ขนาดไฟล์: ๒๖๖ KB; วันที่: ตุลาคม๒๐๑๘
จีนทั้ง หมดใบรับรองความปลอดภัย CCC EMCicon
ขนาดไฟล์: ๗๘๗ KB; วันที่: กันยายน๒๐๑๘
สหภาพศุลกากร (รัสเซีย, เบลารุส, คาซัคสถาน)ทั้ง หมดใบรับรอง EACicon
ขนาดไฟล์: ๒๙๗ KB; วันที่: มีนาคม๒๐๑๕
สหภาพยุโรปNUC7i7RYHประกาศเกี่ยวกับ Epeaticon
ขนาดไฟล์: ๑๔๗ KB; วันที่: มีนาคม๒๐๑๕
สหภาพยุโรป CE EMC รับรองความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์:๗๔ KB; วันที่: มีนาคม๒๐๑๕
ใบรับรอง EU ETSI EN ๓๐๑๔๘๙icon
ขนาดไฟล์:๗๓ KB; วันที่: มีนาคม๒๐๑๕
Mdds EU CE คำประกาศของความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์:๕๓ KB; วันที่: มีนาคม๒๐๑๕
NUC5i5RYHประกาศเกี่ยวกับ Epeaticon
ขนาดไฟล์: ๒๕๓ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
สหภาพยุโรป CE EMC รับรองความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์:๕๒ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
Mdds EU CE คำประกาศของความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๒๗๐ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
NUC5i5RYKประกาศเกี่ยวกับ Epeaticon
ขนาดไฟล์: ๒๕๓ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
สหภาพยุโรป CE EMC รับรองความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์:๘๔ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
Mdds EU CE คำประกาศของความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๒๗๐ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
NUC5i3RYHประกาศเกี่ยวกับ Epeaticon
ขนาดไฟล์: ๓๖๑ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
สหภาพยุโรป CE EMC รับรองความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์:๘๓ KB; วันที่: ธันวาคม๒๐๑๔
Mdds EU CE คำประกาศของความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๑๑๗ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
NUC5i3RYKประกาศเกี่ยวกับ Epeaticon
ขนาดไฟล์: ๓๖๑ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
สหภาพยุโรป CE EMC รับรองความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๑๕๐ KB; วันที่: ธันวาคม๒๐๑๔
Mdds EU CE คำประกาศของความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๑๑๗ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
อินเดียNUC5i3RYHใบรับรอง BISicon
ขนาดไฟล์: ๓๔๗ KB; วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๘
เม็กซิโกNUC7i7RYHใบรับรองความปลอดภัย NOMicon
ขนาดไฟล์: ๙๒๗ KB; วันที่: มิถุนายน๒๐๑๖
NUC5i5RYHใบรับรองความปลอดภัย NOMicon
ขนาดไฟล์: ๙๒๗ KB; วันที่: มิถุนายน๒๐๑๖
NUC5i5RYKใบรับรองความปลอดภัย NOMicon
ขนาดไฟล์: ๙๒๗ KB; วันที่: มิถุนายน๒๐๑๖
NUC5i3RYHใบรับรองความปลอดภัย NOMicon
ขนาดไฟล์: ๙๒๗ KB; วันที่: มิถุนายน๒๐๑๖
NUC5i3RYKใบรับรองความปลอดภัย NOMicon
ขนาดไฟล์: ๙๒๗ KB; วันที่: มิถุนายน๒๐๑๖
เกาหลีใต้NUC5i7RYHใบรับรอง Msip EMCicon
ขนาดไฟล์: ๗๖๔ KB; วันที่: เมษายน๒๐๑๕
NUC5i5RYHใบรับรอง Msip EMCicon
ขนาดไฟล์: ๗๘๓ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
NUC5i5RYKใบรับรอง Msip EMCicon
ขนาดไฟล์: ๗๘๘ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
NUC5i3RYHใบรับรอง Msip EMCicon
ขนาดไฟล์: ๗๙๘ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
NUC5i3RYKใบรับรอง Msip EMCicon
ขนาดไฟล์: ๘๐๑ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
ไต้หวันNUC5i7RYHใบรับรองความปลอดภัย Bsmi EMCicon
ขนาดไฟล์: ๓๒๐ KB; วันที่: เมษายน๒๐๑๕
NUC5i5RYHใบรับรองความปลอดภัย Bsmi EMCicon
ขนาดไฟล์: ๓๒๐ KB; วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๕
NUC5i5RYKใบรับรองความปลอดภัย Bsmi EMCicon
ขนาดไฟล์: ๓๒๐ KB; วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๑๕
NUC5i3RYHใบรับรองความปลอดภัย Bsmi EMCicon
ขนาดไฟล์: ๓๒๑ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
NUC5i3RYKใบรับรองความปลอดภัย Bsmi EMCicon
ขนาดไฟล์: ๓๒๒ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
NUC5i3RYK, NUC5i3RYH
NUC5i5RYK, NUC5i5RYH
NUC5i7RYH
Bsmi ใบรับรอง RoHSicon
ขนาดไฟล์: ๑๓๕ KB; วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๗
NUC5i5RYHSBSMI ใบรับรอง RoHS icon
ขนาดไฟล์: ๑๓๕ KB; วันที่: มีนาคม๒๐๑๙
ยูเครนทั้ง หมดคำประกาศเรื่องความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๕๕๖ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาNUC7i7RYHใบรับรองความสอดคล้องของ FCC-ICES EMCicon
ขนาดไฟล์:๗๐ KB; วันที่: มีนาคม๒๐๑๕
NUC7i5RYHใบรับรองความสอดคล้องของ FCC-ICES EMCicon
ขนาดไฟล์:๔๘ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
NUC7i5RYKใบรับรองความสอดคล้องของ FCC-ICES EMCicon
ขนาดไฟล์:๘๐ KB; วันที่: มกราคม๒๐๑๕
NUC7i3RYHใบรับรองความสอดคล้องของ FCC-ICES EMCicon
ขนาดไฟล์:๘๑ KB; วันที่: ธันวาคม๒๐๑๔
NUC7i3RYKใบรับรองความสอดคล้องของ FCC-ICES EMCicon
ขนาดไฟล์: ๑๔๘ KB; วันที่: ธันวาคม๒๐๑๔

 

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*