คู่มือผู้ใช้ของยูทิลิตี Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) สำหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005949

23/03/2020

คู่มือผู้ใช้ของยูทิลิตี Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) (PDF)icon
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการติดตั้งใช้และถอนการติดตั้งยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update คู่มือนี้ยังประกอบด้วยคอมโพเนนต์เฟิร์มแวร์และข้อมูลระบบปฏิบัติการที่รองรับ

หมาย เหตุสำหรับระบบเก่าโปรดดูคู่มือการติดตั้งและผู้ใช้สำหรับยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์® Intel


ชื่อไฟล์: intel-ofu-userguide-v1-03
ขนาดไฟล์: ๖๙๕ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดยูทิลิตี้

ดาวน์โหลดยูทิลิตี้: สำหรับระบบที่เข้ากันได้กับตระกูลโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ที่ปรับขนาดได้

สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์และเคล็ดลับในการแก้ปัญหา

 

หมาย เหตุ

ตัวควบคุมการจัดการ Baseboard Management (BMC) ของ Intel® Server สามารถเข้าถึงได้โดยมาตรฐาน, เทอร์มินัลแบบปิดชั้นเปิดหรือเทอร์มินัลอีมูเลเตอร์ ตัวอย่างหนึ่งคือ IPMIUtility ที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะของเซนเซอร์และการควบคุมพลังงาน ลูกค้าเป็นเจ้าของความเสี่ยงในการใช้ยูทิลิตี้เปิดแหล่งที่มา Intel ไม่มีตัวควบคุมเกี่ยวกับยูทิลิตีเหล่านี้และไม่สามารถรับประกันการแก้ไขใดๆด้วยยูทิลิตีเหล่านี้

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®และแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์: คู่มือการจัดการเซิร์ฟเวอร์
ข้อความร่วมกันจาก IPMI โปรโมชัน
แหล่งที่มาด้านเทคนิค IPMI