ข้อมูลการรับประกันสำหรับ Intel®คำนวณแท่ง

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005948

14/02/2020

การรับประกันที่จำกัด

Intel มอบการรับประกันแบบจำกัดดังต่อไปนี้บน Intel® device ที่ซื้อมาจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับ อนุญาตจาก intel® การรับประกันจะครอบคลุมรายการฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่อง

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ Intel® STK2m3W64CC, STK2mv64CC, STK2m364C
Intel® STK2m3W64CC, STK2mv64CC, STK2m364C
ระหว่างประเทศสามปีPDF icon
ขนาด: ๒.๐๙ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๙
ภาษา: โปรตุเกสบราซิล, จีนตัวย่อ, จีนแบบดั้งเดิม, อังกฤษ,
ฝรั่งเศส–แคนาดา, อินโดนีเชีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, สเปน-ละตินอเมริกา
ออสเตรเลีย3ปีPDF icon
ขนาดไฟล์: ๑๕๑ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๙
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
ยุโรปสามปี, ตะวันออกกลาง, ตุรกี, แอฟริกา, รัสเซีย/CISPDF icon
ขนาด: ๕.๘๖ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๙
ภาษา: อาหรับ, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสโตเนีย,
ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮิบรู, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, คาซัค, ลัตเวีย,
ลิทัวเนีย, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สโลวัก, สโลเวเนีย,
สเปน, สวีเดน, ตุรกี, ยูเครน
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ Intel® STCK1A32WFC, STCK1A8LFC, STK1A32SC, STK1AW32SC
Intel® STCK1A32WFC, STCK1A8LFC, STK1A32SC, STK1AW32SC
นานาชาติหนึ่งปีPDF icon
ขนาด: ๒.๑๘ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๙
ภาษา: โปรตุเกสบราซิล, จีนตัวย่อ, จีนแบบดั้งเดิม, อังกฤษ, ฝรั่งเศส–แคนาดา,
ญี่ปุ่น, เกาหลี, สเปน-ละตินอเมริกา
ออสเตรเลีย1ปีPDF icon
ขนาดไฟล์: ๑๕๑ KB
วันที่: มกราคม๒๐๑๙
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
ยุโรปสองปี, ตะวันออกกลาง, ตุรกี, แอฟริกา, รัสเซีย/CISPDF icon
ขนาด: ๖.๑๖ MB
วันที่: มกราคม๒๐๑๙
ภาษา: อาหรับ, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส,
เยอรมัน, กรีก, ฮิบรู, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, คาซัค, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, นอร์เวย์, โปแลนด์,
โปรตุเกส, โรมาเนีย, รัสเซีย, สโลวัก, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, ตุรกี, ยูเครน
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
ก่อนที่คุณจะกลับผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิ

สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก Intel คำนวณติดไปยังสื่อจัดเก็บข้อมูลอื่นๆหากเป็นไปได้ Intel ใช้เครื่องหั่นข้อมูลที่ใช้ซอฟต์แวร์ในการลบข้อมูลทั้งหมดจากหน่วยความจำของ Intel คำนวณแท่งที่ส่งคืน เอกสารและไฟล์ของคุณจะหายไป

ข้อ ควร ระวัง
Intel ไม่สามารถติดตามหรือส่งคืนการ์ด microSD หรือรายการที่รวมอยู่ในกล่องที่ส่งไปยังศูนย์การรับประกันของเรา ถอดและเก็บการ์ดหน่วยความจำ microSD ที่คุณเสียบไว้ในช่องใส่ microSD เก็บชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในกล่อง:
  • อะแดปเตอร์แปลงไฟและปลั๊กไฟที่แนบมา
  • สายไมโคร USB สำหรับอะแดปเตอร์แปลงไฟ
  • สายเคเบิล HDMI extender

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ จะให้ข้อมูลการติดตั้งและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความคุ้มครองการรับประกันของคุณและขอการสนับสนุนการรับประกัน
ระบุ Intel® Compute Stick ของคุณ