สิ่งที่อยู่ในกล่องสำหรับ Intel® NUC Kit NUC5i5RYH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005943

11/12/2019

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

 • Intel® NUC Kit NUC5i5RYH พร้อมด้วยคอมโพเนนต์ต่อไปนี้ที่ติดตั้งไว้แล้ว:
  • บอร์ด Intel® NUC NUC5i5RYB พร้อมโปรเซสเซอร์5250U บัดกรี Intel® Core™ i5
  • Intel® Dual Band Wireless-AC ๗๒๖๕ module (soldered ลง)
  • เสาอากาศไร้สายสองตัว
  • สายเคเบิลและแหล่งข้อมูล SATA
 • อแดปเตอร์จ่ายไฟ19V ที่มีไฟล์แนบแบบปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
 • วงเล็บ VESA พร้อมสกรูยึดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซี2ตัว
 • โปสเตอร์การผสานรวม

รายการต่อไปนี้จะไม่ถูกรวมอยู่ในกล่องและต้องจัดหาให้แยกต่างหาก: