เดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™แบบบรรจุกล่องถูกจัดส่งโดยไม่มีฮีทซิงค์พัดลม

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005940

16/10/2023

เดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® ทั้งหมดที่มีตัวอักษร K, KF, KS, XE หรือ X ในหมายเลข ไม่ได้จัดส่ง ไปพร้อมกับ Intel® Thermal Solution (ชุดพัดลมฮีทซิงค์)

ตัวอย่าง: i7-14700K, i5-13600KF, i9-12900K, i7-11700K, i9-1200KF, i9-12900KS, i9-9980XE และ i5-10600K

Intel Core Boxed Desktop Processors

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีระบุโปรเซสเซอร์ Intel®ของฉัน