อภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS สําหรับ Intel® Compute Stick

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005923

06/02/2023

อภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS icon
เอกสารนี้แสดงรายการการตั้งค่า BIOS ที่มีให้สําหรับ Intel® Compute Stick

ชื่อไฟล์: BIOS-Glossary-Compute-Stick-v02.pdf
ขนาด: 137 KB
วันที่: พฤษภาคม 2015
การปรับปรุงแก้ไข: 2