อภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOS สำหรับ Intel®คำนวณแท่ง

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005923

14/11/2019

อภิธานศัพท์การตั้งค่า BIOSicon
เอกสารนี้จะแสดงรายการการตั้งค่า BIOS ที่มีอยู่สำหรับ Intel®ที่ใช้ในการคำนวณแท่ง

ชื่อไฟล์: BIOS-Glossary-Compute-Stick-v02
ขนาดไฟล์: ๑๓๗ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๕
ฉบับปรับปรุง: 2