การใช้ซอฟต์แวร์ Intel® Wireless Dock — การจัดการแท่นเชื่อมต่อ

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005919

19/09/2023

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

การใช้ Intel® Wireless Dock Manager ซอฟต์แวร์ – การจัดการแท่นเชื่อมต่อ
  1. เชื่อมต่อกับสถานี การเชื่อมต่อไร้สาย Intel®
  2. เปิด Intel Wireless Dock Manager
  3. คลิก การจัดการแท่นเชื่อมต่อ
Screenshot of Intel(r) wireless Dock manager with "Dock management

แต่ ละ: อนุญาตการเชื่อมต่ออัตโนมัติ เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้แท่นเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ใกล้ๆ และเปิดใช้งาน การเชื่อมต่ออัตโนมัติ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อกับแท่นเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ใกล้ๆ ทั้งแท่นเชื่อมต่อและคอมพิวเตอร์ต้องได้รับการตั้งค่าให้สามารถเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับแท่นเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ในช่วง

หมาย เหตุ

หากต้องการเปลี่ยนวิธีที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับแท่นเชื่อมต่อ ให้เลือกว่าจะใช้การเชื่อมต่ออัตโนมัติโดยการเลื่อนแถบเลื่อนบนหน้าจอหลักของ Intel Wireless Dock Manager หรือไม่ เมื่อแถบเลื่อนแสดง เป็น ใช่ การเชื่อมต่ออัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งาน การเลื่อนแถบเลื่อนเป็น ไม่ ปิดใช้งานการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับแท่นเชื่อมต่อ

Screenshot of the Intel(r) Wireless Dock Manager with the "Automatically connect to this dock

มีช่องสัญญาณอยู่สามช่อง แต่ละช่องแสดงความถี่ที่แตกต่างกัน แท่นเชื่อมต่อและคอมพิวเตอร์ต้องใช้ช่องสัญญาณเดียวกันเพื่อเชื่อมต่อ โดยค่าเริ่มต้น แล้วคอมพิวเตอร์และสถานีเชื่อมต่อจะประสานกันและใช้ช่องสัญญาณเดียวกันโดยไม่จําเป็นต้องใช้อินพุตของผู้ใช้

ความปลอดภัย

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการรักษาความปลอดภัย ให้เลื่อนตัวเลื่อนเป็น ใช่ เมื่อจําเป็นต้องมีการรักษาความปลอดภัย ต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับแท่นเชื่อมต่อหรืออัปเดตเฟิร์มแวร์ของแท่นเชื่อมต่อ

Screen shot of the Dock Management highlighting the password field
  • คุณสามารถใส่รหัสผ่านที่เป็นทางเลือกบนแท่นเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันการเปลี่ยนแปลงแท่นเชื่อมต่อที่ไม่ต้องการในแท่นเชื่อมต่อสาธารณะ หรือในสภาพแวดล้อมของแท่นเชื่อมต่อที่ใช้ร่วมกัน
  • รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 4 อักขระ ช่องรหัสผ่านและการยืนยันต้องเหมือนกัน
  • รหัสผ่านต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก เมื่อป้อนรหัสผ่าน เครื่องหมายดอกจัน (*) จะแสดงแทนอักขระนั้น
  • พรอมต์รหัสผ่านจะปรากฏขึ้นหากผู้ใช้พยายามเปิดหน้าการตั้งค่าการจัดการด็อก
  • หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณต้องรีเซ็ตแท่นเชื่อมต่อให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน
หมาย เหตุ คลิก บันทึกการเปลี่ยนแปลง หลังจากทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับตัวเลือกการจัดการแท่นเชื่อมต่อ
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สถานี การเชื่อมต่อไร้สาย Intel®
Intel® Wireless Dock Manager
– ข้อมูลนี้คือการผสมผสานการแปลเนื้อหาดั้งเดิมที่แปลโดยมนุษย์ร่วมกับคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกสำหรับคุณ เนื้อหาให้เฉพาะข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ให้ควรวางใจในความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้จะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ 5 รายการ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้