รายงานการทดสอบโล่สำหรับบอร์ด Intel® Galileo และ Intel® Edison

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005913

30/01/2020

รายงานการทดสอบโล่ (PDF)icon

รายงานนี้ให้ผลลัพธ์และปัญหาที่ทราบสำหรับโล่และเซ็นเซอร์ที่ดำเนินการบนบอร์ด Intel® Galileo และบอร์ด® Edison Intel

ชื่อไฟล์: Edison_ShieldTestReport_330937 แบบกาลิเลโอ--002
ขนาดไฟล์: ๒๔,๕๔๒ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๔
ฉบับปรับปรุง: 2

หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*