มีอะไรในกล่องสําหรับชุด Intel® NUC NUC5i7RYH

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005896

13/06/2023

รายการต่อไปนี้จะรวมอยู่ในกล่อง:

 • ชุด Intel® NUC NUC5i7RYH พร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้ติดตั้งไว้แล้ว:
  • Intel® NUC Board NUC5i7RYB พร้อมโปรเซสเซอร์บัดกรี Intel® Core™ i7-5557U
  • โมดูล Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (บัดกรี)
  • เสาอากาศไร้สายสองเสา
  • สายไฟและสายข้อมูล SATA
 • อะแดปเตอร์จ่ายไฟ 19V พร้อมอุปกรณ์ติดปลั๊กเฉพาะภูมิภาค
 • โครง VESA พร้อมสกรูติดผนังสี่ตัวและสกรูแชสซีสองตัว
 • โปสเตอร์การผนวกรวม

รายการต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในกล่องและต้องระบุแยกต่างหาก: