คำแนะนำการติดตั้งดิสก์สำหรับยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005889

30/01/2020

การติดตั้งแบบมีดิสก์จะติดตั้งไดรเวอร์ที่ไม่มีโปรแกรมการติดตั้งอัตโนมัติ ยูทิลิตีเพื่อการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตของ Intel®มีโปรแกรมติดตั้งแต่โปรแกรมจะป้องกันไม่ให้คุณอัปเกรดหากมีการติดตั้งยูทิลิตี้ไว้แล้ว

ใช้วิธีการติดตั้งบนดิสก์เพื่อติดตั้งยูทิลิตี้รุ่นที่อัปเดตแล้ว มิฉะนั้นให้ใช้โปรแกรมติดตั้ง

คำแนะนำการติดตั้งดิสก์มีให้ใช้งานสำหรับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

Windows Vista *

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการติดตั้งดิสก์ชิปเซ็ต Intel Utility ใน Windows Vista ให้เสร็จสมบูรณ์:

 1. แยกไฟล์ จากแพคเกจการติดตั้ง
 2. เลือกเริ่ม ≫ แผงควบคุม
 3. คลิกระบบและการบำรุงรักษา
 4. คลิกตัวจัดการอุปกรณ์
 5. คลิก " ดำเนินการต่อ"
 6. คลิก + สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหน้าของ อุปกรณ์ระบบ เพื่อขยายส่วน
 7. คลิกขวาที่หนึ่งในอุปกรณ์ระบบ (เช่นโปรเซสเซอร์ไปยังคอนโทรลเลอร์ i/o) และคลิกคุณสมบัติ
 8. คลิกแท็บไดรเวอร์
 9. คลิกอัปเดตไดรเวอร์
 10. คลิกเรียกดูคอมพิวเตอร์ของฉันเพื่อหาซอฟต์แวร์ไดรเวอร์
 11. คลิก เรียกดู และไปยังโฟลเดอร์ที่คุณวางไฟล์ที่แยก
 12. คลิกถัดไป
 13. คลิก ปิด หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น
 14. รีบูตระบบหากมีการร้องขอ

Windows XP/เซิร์ฟเวอร์๒๐๐๓ *

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการติดตั้งดิสก์ชิปเซ็ต Intel สำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ตบน Windows XP/เซิร์ฟเวอร์๒๐๐๓:

 1. แยกไฟล์ จากแพคเกจการติดตั้ง
 2. เลือกเริ่ม ≫ แผงควบคุม
 3. คลิกสองครั้งที่ไอคอน ระบบ หมายเหตุ: เลือก เปลี่ยนไปใช้มุมมองแบบคลาสสิค หากไอคอนระบบไม่สามารถมองเห็นได้
 4. คลิกแท็บฮาร์ดแวร์
 5. คลิกตัวจัดการอุปกรณ์
 6. คลิก + สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหน้าของ อุปกรณ์ระบบ เพื่อขยายส่วน
 7. คลิกขวาที่หนึ่งในอุปกรณ์ระบบ (เช่นโปรเซสเซอร์ไปยังคอนโทรลเลอร์ i/o) และคลิกคุณสมบัติ
 8. คลิกแท็บไดรเวอร์
 9. คลิกอัปเดตไดรเวอร์
 10. คลิกไม่ใช่เวลานี้และคลิกถัดไป
 11. คลิกติดตั้งจากรายการหรือตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุแล้วคลิกถัดไป
 12. คลิก "ไม่ค้นหา" ฉันจะเลือกไดรเวอร์ที่จะติดตั้งและคลิกถัดไป
 13. คลิก มีดิสก์...
 14. คลิก เรียกดู และไปยังโฟลเดอร์ที่คุณวางไฟล์ที่แยก
 15. คลิกตกลง
 16. คลิกถัดไป
 17. คลิกเสร็จสิ้น
 18. รีบูตระบบหากมีการร้องขอ

Windows 2000/Server/เซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง *

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการติดตั้งดิสก์ชิปเซ็ตของ Intel Utility บน Windows 2000/Server/เซิร์ฟเวอร์ขั้นสูง:

 1. แยกไฟล์ จากแพคเกจการติดตั้ง
 2. เลือกเริ่ม ≫ การตั้งค่า ≫ แผงควบคุม
 3. คลิกสองครั้งที่ไอคอนระบบ
 4. คลิกแท็บฮาร์ดแวร์
 5. คลิกตัวจัดการอุปกรณ์
 6. คลิก + สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านหน้าของ อุปกรณ์ระบบ เพื่อขยายส่วน
 7. คลิกขวาที่หนึ่งในอุปกรณ์ระบบ (เช่นโปรเซสเซอร์ไปยังคอนโทรลเลอร์ i/o) และคลิกคุณสมบัติ
 8. คลิกแท็บไดรเวอร์
 9. คลิกปุ่มอัพเดตไดรเวอร์
 10. คลิก ถัดไป บนหน้าจอต้อนรับ
 11. คลิกแสดงรายชื่อไดรเวอร์ที่รู้จัก... และคลิกถัดไป
 12. คลิก มีดิสก์ ... และนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณวางไฟล์ที่แยก
 13. คลิกตกลง
 14. คลิกตกลง
 15. เลือกรุ่นของคุณจากรายการและคลิกถัดไป
 16. ตอบคำถามในข้อความแจ้งเตือนที่ตามมา
 17. รีบูตระบบหากมีการร้องขอ

Windows Me/SE/98/95 *

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ชิปเซ็ต Intel ใน Windows Me/SE/98/95:

 1. แยกไฟล์ จากแพคเกจการติดตั้ง
 2. เลือกเริ่ม ≫ การตั้งค่า ≫ แผงควบคุม
 3. คลิกสองครั้งที่ไอคอนระบบ
 4. คลิกที่แท็บตัวจัดการอุปกรณ์
 5. คลิกขวาที่หนึ่งในอุปกรณ์ระบบ (เช่นโปรเซสเซอร์ไปยังคอนโทรลเลอร์ i/o) และคลิกคุณสมบัติ
 6. คลิกแท็บไดรเวอร์
 7. คลิกอัปเดตไดรเวอร์
 8. คลิกระบุตำแหน่งที่ตั้งของไดรเวอร์ (Advanced)และคลิกถัดไป
 9. คลิกแสดงรายชื่อไดรเวอร์ที่รู้จัก... และคลิกถัดไป
 10. คลิก มีดิสก์ ... และนำทางไปยังโฟลเดอร์ที่คุณวางไฟล์ที่แยก
 11. คลิ กตกลง
 12. คลิกตกลง
 13. เลือกรุ่นของคุณจากรายการแล้วคลิกถัดไป
 14. ตอบคำถามในข้อความแจ้งเตือนที่ตามมา
 15. รีบูตระบบหากมีการร้องขอ

แยกไฟล์ที่ต้องการ

โดยใช้ไฟล์ EXE

หากต้องการแยกไฟล์โดยใช้ EXE (ตัวอย่างเช่น infinst_exe) ให้เรียกใช้ไฟล์จากหน้าจอพร้อมรับคำสั่งด้วยสวิตช์การติดตั้งต่อไปนี้:

-a-a-p <เส้นทางที่คุณต้องการไฟล์ที่วาง>

 

หมาย เหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่าง-p และชื่อไดเรกทอรี
ตัวอย่าง: infinst .exe-a-a-pc: \ myfolder\cinf

 

การใช้ไฟล์ ZIP

หากต้องการแยกไฟล์โดยใช้ ZIP (ตัวอย่างเช่น infinst_zip) ให้แยกไฟล์ไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคุณและเรียกใช้ไฟล์ setup.exe จากพรอมต์คำสั่งด้วยสวิตช์การติดตั้งต่อไปนี้:

-a-p <เส้นทางที่คุณต้องการไฟล์ที่วาง>

 

หมาย เหตุตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่าง-p และชื่อไดเรกทอรี
ตัวอย่าง: infinst .zip-a-pc: \ myfolder\cina

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฉันจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไม่