แผนผังสำหรับบอร์ด Intel® Galileo

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005887

17/07/2017

แผนผังบอร์ด Intel® Galileo (PDF) icon
มีแผนภาพและข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ของบอร์ด Intel® Galileo

 

ชื่อไฟล์: Galileo_Schematic. pdf
ขนาดไฟล์: ๔๕๖ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*