คู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel® Compute Stick STCK1A32WFC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005885

07/07/2023

คู่มือผู้ใช้สําหรับ Intel® Compute Stick STCK1A32WFC ช่วยให้คุณตั้งค่าและใช้ Compute Stick ของคุณ

คลิกหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ฮาร์ดแวร์

คําอธิบายผลิตภัณฑ์
สัญลักษณ์ คำ อธิบาย Intel® Compute Stick STCK1A32WFC side panels
ความปลอดภัย ช่องเปิดสายเคเบิลรักษาความปลอดภัย
USB 2.0 port พอร์ต USB 2.0
Power connector ขั้วต่อไฟฟ้า
Power button ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
Hdmi* ขั้วต่อ HDMI
Micro SD* ช่องเสียบการ์ดหน่วยความจํา Micro SD
ไฟ LED พลังงาน LED จ่ายไฟสีฟ้า
เชื่อมต่อโดยตรงกับจอแสดงผล

เสียบ Intel® Compute Stick เข้ากับพอร์ต HDMI มาตรฐานบนโทรทัศน์หรือจอภาพโดยตรง

Intel® Compute Stick ขยายออกไปประมาณ 4 นิ้ว (102 มม.) จากพอร์ต HDMI

Connect to display

เชื่อมต่อกับจอแสดงผลด้วยสายต่อ HDMI

หากมีการจํากัดพื้นที่ว่างรอบพอร์ต HDMI ให้ใช้สายต่อ HDMI แบบยืดหยุ่นที่มาในกล่อง

 1. เสียบ Intel® Compute Stick เข้ากับปลายหญิงของสายต่อขยาย (A)
 2. เสียบปลายชายของสายต่อขยายเข้ากับพอร์ต HDMI บนโทรทัศน์หรือจอภาพ (B)
  Use HDMI extender cable

ค้นหาโทรทัศน์และจอภาพที่เข้ากันได้ที่ Intel Product Compatibility Tool

เมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์

ในการใช้อะแดปเตอร์ AC

ต่ออะแดปเตอร์จ่ายไฟเข้ากับ Intel® Compute Stick ตามที่แสดงไว้ Use AC adapter

หมาย เหตุ Intel Compute Stick จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อใช้พลังงาน

ปิดเครื่อง Intel Compute Stick ด้วยกระบวนการปิดระบบตามปกติสําหรับ Windows* 8.1

หากต้องการเปิดเครื่องอีกครั้ง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องที่ด้านข้าง Intel Compute Stick

Press power button

เมื่อต้องการใช้พอร์ต USB

หากโทรทัศน์หรือจอภาพมีพอร์ต HDMI และพอร์ต USB ให้ใช้พอร์ต USB เพื่อจ่ายไฟให้กับ Intel Compute Stick

Intel Compute Stick ออกแบบมาเพื่อใช้พลังงานสูงสุด 10 W หากพอร์ต USB ของโทรทัศน์จ่ายไฟได้เพียงพอ คุณสามารถใช้พอร์ตดังกล่าวเพื่อจ่ายไฟให้กับ Intel Compute Stick ได้ พอร์ต USB 2.0 มักจะให้พลังงาน 2.5 W

ลองจ่ายไฟให้กับ Intel Compute Stick ด้วยพอร์ต USB:

 1. เชื่อมต่อปลายเล็กๆ ของสาย USB ขนาด 3 ฟุตเข้ากับขั้วต่อไฟบน Intel Compute Stick
 2. เสียบปลาย USB มาตรฐานของสายเข้ากับพอร์ต USB บนทีวีหรือจอภาพ แทนการเสียบเข้ากับปลั๊กไฟ AC
ข้อ ควร ระวัง
ห้ามจ่ายไฟ Intel Compute Stick ด้วยอะแดปเตอร์ไฟ AC และพอร์ต USB ในเวลาเดียวกัน

หากพอร์ต USB ไม่จ่ายไฟเพียงพอ แสดงว่ามีอาการดังต่อไปนี้:

 • โดยจะไม่เปิด
 • โดยจะเปิดขึ้น แต่ไม่สําเร็จกระบวนการบู๊ต
 • โดยจะเปิดขึ้น แต่ระบบปฏิบัติการไม่โหลด
 • โดยจะเปิดขึ้นและระบบปฏิบัติการจะโหลด แต่จะทํางานช้ามาก รีบูต หรือล็อกได้
เชื่อมต่อคีย์บอร์ดและเมาส์

Intel® Compute Stick รองรับรายการต่อไปนี้:

 • คีย์บอร์ดและเมาส์ไร้สาย USB พร้อมดองเกิล USB
 • คีย์บอร์ดและเมาส์แบบมีสาย USB ที่มีฮับ USB
 • คีย์บอร์ดและเมาส์ Bluetooth*
  • ทําตามคําแนะนําที่มาพร้อมกับแป้นพิมพ์และเมาส์เพื่อจับคู่กับ Intel Compute Stick
หมาย เหตุ
 • คุณอาจต้องเชื่อมต่อเมาส์และคีย์บอร์ดแบบมีสายเข้ากับ Intel Compute Stick เพื่อจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ชั่วคราว
 • อุปกรณ์ Bluetooth ที่จับคู่โดยตรงกับบลูทูธออนบอร์ดจะไม่ทํางานระหว่าง POST หรือ BIOS

ตัวอย่างการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดและเมาส์แบบไร้สาย:
wireless keyboard and mouse

ตัวอย่างการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดและเมาส์บลูทูธ:
Bluetooth keyboard and mouse

หมาย เหตุ ไม่รวมคีย์บอร์ดและเมาส์

ค้นหาคีย์บอร์ดและเมาส์ที่เข้ากัน ได้ที่ Intel Product Compatibility Tool

ใช้พอร์ต USB 2.0

ใช้พอร์ต USB 2.0 เพื่อ:

 • ติดตั้งซอฟต์แวร์จาก CD หรือ DVD ในออปติคอลไดรฟ์ USB
 • สํารองหรือเข้าถึงไฟล์มีเดีย (เช่น เพลงและภาพถ่าย) บนแฟลชไดรฟ์ USB ภายนอก
  USB 2.0 port
หมาย เหตุ ไม่รวมแฟลชไดรฟ์ USB และสาย USB

ค้นหาอุปกรณ์ USB ที่เข้ากันได้ที่ Intel Product Compatibility Tool

เชื่อมต่อฮับ USB เข้ากับพอร์ต USB 2.0

การเชื่อมต่อฮับ USB เข้ากับ Intel® Compute Stick จะมีพอร์ต USB เพิ่มขึ้น

Connect USB hub

หมาย เหตุ ไม่รวมฮับ USB และสาย USB

ค้นหาฮับ USB ที่เข้ากันได้ที่ Intel Product Compatibility Tool

ใช้พอร์ตการ์ด MicroSD

Intel® Compute Stick รองรับการ์ด MicroSD ขนาดตั้งแต่ 8 GB ถึง 128 GB

Use MicroSD port

หมาย เหตุ การ์ด MicroSD ไม่รวม

ค้นหาการ์ด MicroSD ที่เข้ากันได้ที่ Intel Product Compatibility Tool

ติดตั้ง Intel® Compute Stick

ติดตั้งลูปสายเคเบิลรักษาความปลอดภัยในช่องเปิดความปลอดภัยที่ขอบของ Intel® Compute Stick ช่องเปิดความปลอดภัยมีขนาด 3 มม. x 3 มม.

Secure the Intel® Compute Stick

หมาย เหตุ ไม่รวมลูปสายเคเบิลรักษาความปลอดภัย คุณสามารถสร้างได้โดยใช้ความยาวของสายไฟที่มีคุณภาพซึ่งมีความยาวน้อยกว่า 3 มม. ใส่สายรัดผ่านช่องเปิดของความปลอดภัย แล้วจีบปลายด้านท้ายด้วยสายเคเบิ้ล

Create a security cable loop

ซอฟต์แวร์

เพื่อดําเนินการกู้คืนระบบ
รี เฟรช หากพีซีของคุณทํางานได้ไม่เหมือนเดิม และคุณไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด คุณจึงสามารถรีเฟรชพีซีของคุณใหม่ได้ การดําเนินการนี้ไม่ได้เป็นการลบไฟล์ส่วนตัวใดๆ ของคุณหรือเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ รีเฟรชทําดังนี้:
 • ไฟล์และการตั้งค่าส่วนบุคคลจะไม่เปลี่ยนแปลง
 • การตั้งค่าพีซีจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น
 • แอปจาก Windows Store จะถูกเก็บไว้
 • แอปที่ติดตั้งจากดิสก์หรือเว็บไซต์จะถูกลบออก
 • รายการแอปที่นําออกจะถูกบันทึกไว้ในเดสก์ท็อป
รี เซ็ต หากคุณต้องการรีไซเคิลพีซีของคุณ มอบหรือเริ่มต้นใหม่คุณสามารถรีเซ็ตได้อย่างสมบูรณ์ กระบวนการนี้จะลบทุกอย่างออก รีเซ็ตตามต่อไปนี้:
 • ไฟล์และแอปส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกลบออก
 • การตั้งค่าพีซีจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น
 • Windows ถูกติดตั้งใหม่
กู้ คืน หากคุณคิดว่าแอปหรือไดรเวอร์ที่คุณเพิ่งติดตั้งทําให้เกิดปัญหากับพีซีของคุณ คุณสามารถคืนค่า Windows กลับไปยังช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เรียกว่าจุดคืนค่า การคืนค่าระบบไม่ได้เปลี่ยนไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ แต่อาจลบแอพและไดรเวอร์ที่เพิ่งติดตั้ง

มีพาร์ติชันการกู้คืน Windows* บน Intel® Compute Stick คุณสามารถใช้พาร์ติชันนี้เพื่อรีเฟรช รีเซ็ต หรือคืนค่า Windows นี่คือสิ่งที่แต่ละการดําเนินการเหล่านี้:

ข้อ ควร ระวัง

ก่อนที่คุณจะรีเซ็ตหรือรีเฟรชให้เสร็จ:

 • อย่าลืมสํารองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
 • ถอดการ์ด SD ออกจากช่องเสียบการ์ด หากมีการเสียบการ์ด

ตัวเลือกในการเข้าถึงสื่อกู้คืน:

 • หาก Windows บูทจาก Windows Start ให้พิมพ์ การกู้คืน และเลือก ตัวเลือกการกู้คืน ดู วิธีการรีเฟรช รีเซ็ต หรือกู้คืนพีซีของคุณ สําหรับตัวเลือกการกู้คืนโดยละเอียด
 • หาก Windows ไม่สามารถบูตได้ กระบวนการกู้คืนควรเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ
 • หากการกู้คืนไม่เริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลองเริ่มต้นได้ กด F8 ระหว่างการบู๊ต เมื่อคุณเห็นพร้อมท์ F8 เพื่อเปิดใช้งานโหมดการกู้คืน Windows 8.1

ทําตามขั้นตอนการกู้คืน

หมาย เหตุ
 • การกู้คืนอาจใช้เวลา 11/2 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์
 • คอมพิวเตอร์อาจหยุดทํางานขณะทําการกู้คืน
 • อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างกระบวนการกู้คืน
รักษา BIOS และไดร์เวอร์ให้เป็นปัจจุบัน

Bios
อัปเดต BIOS ล่าสุดมีอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด ดู คําแนะนําการอัปเดต BIOS เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดต BIOS บน Intel® Compute Stick

โปรแกรม ควบคุม
ไดรเวอร์กราฟิก ระบบไร้สาย และ Bluetooth* มีอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด ไดรเวอร์เสียง HDMI รวมอยู่ในแพ็คเกจไดรเวอร์กราฟิก

การอัปเดต Windows* อาจติดตั้งการอัปเดตไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ

ติดตั้งและตั้งค่า

เริ่มอุปกรณ์เป็นครั้งแรก

ครั้งแรกที่คุณเริ่มใช้งานอุปกรณ์ Windows* 8.1 จะแนะนําคุณตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ
 2. ยอมรับข้อกําหนดสิทธิ์การใช้งาน Windows
 3. ปรับแต่ง Windows ให้เป็นแบบส่วนตัวและกําหนดชื่อพีซี
 4. รับกล่องโต้ตอบออนไลน์ เพื่อเลือกเครือข่ายไร้สาย (ขั้นตอนนี้เป็นตัวเลือก)
 5. เลือก การตั้งค่าแบบด่วน หรือ กําหนดเอง
 6. กําหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 7. เสร็จแล้ว
เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย

วิธีเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย:

 1. คลิกไอคอนเครือข่ายไร้สายในพื้นที่แจ้งเตือนของแถบงาน
 2. คลิกเครือข่ายของคุณ แล้วคลิก เชื่อมต่อ
 3. พิมพ์คีย์ความปลอดภัยหรือวลีรหัสผ่าน