คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับตัวควบคุม Intel® RAID ที่โดดเด่นและการเข้าถึงระดับที่ครบถ้วนโดยใช้ซอฟต์แวร์ MegaRAID (MR) และ MegaRAID Entry Entry (iMR)

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005760

02/10/2020

หมาย เหตุ

สำหรับคำอธิบายเหตุการณ์และข้อความโปรดดูที่ภาคผนวก A/B: PD/VD ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของเหตุการณ์ RAIDใน Intel® RAID คู่มือการแก้ไขปัญหาเบื้อง ต้น

คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ RAID Controller ของ Intel®สำหรับตัวควบคุม Intel® RAID ระดับที่โดดเด่นและการเข้าระดับเต็ม (PDF)PDF icon

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์อธิบายถึงตัวเลือก RAID คุณลักษณะและวิธีการกำหนดค่าและจัดการตัวควบคุม Intel® RAID โดยใช้สแต็คซอฟต์แวร์ MegaRAID (MR) และ MegaRAID Entry (iMR)
 • Intel® RAID Module RMSP3AD160F
 • Intel® RAID Module RMSP3CD080F
 • Intel® RAID Module RMSP3HD080E
 • Intel® RAID Adapter RSP3TD160F
 • Intel® RAID Adapter RSP3DD080F
 • Intel® RAID Adapter RSP3MD088F
 • Intel® RAID Adapter RSP3WD080E
 • โมดูล RAID® Intel แบบรวม RMS3AC160
 • โมดูล RAID® Intel แบบรวม RMS3CC080
 • โมดูล RAID® Intel แบบรวม RMS3CC040
 • โมดูล RAID® Intel แบบรวม RMS3HC080
 • Intel® RAID Controller RS3DC080
 • Intel® RAID Controller RS3DC040
 • Intel® RAID Controller RS3MC044
 • Intel® RAID Controller RS3WC080
 • Intel® RAID Controller RS3SC008
 • โมดูล RAID® Intel แบบรวม RMS25CB080
 • โมดูล RAID® Intel แบบรวม RMS25CB040
 • โมดูล RAID® Intel แบบรวม RMS25PB080
 • โมดูล RAID® Intel แบบรวม RMS25PB040
 • โมดูล RAID® Intel แบบรวม RMT3CB080
 • โมดูล RAID® Intel แบบรวม RMT3PC080
 • Intel® RAID Controller RS25AB080
 • Intel® RAID Controller RS25DB080
 • Intel® RAID Controller RS25NB080
 • Intel® RAID Controller RS25SB080

ขนาด: ๒.๕๖ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๒๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ RAID/การจัดเก็บข้อมูล Intel อื่นๆ
คู่มือช่วยเหลือตนเองสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel RAID/การจัดเก็บข้อมูล
เฟิร์มแวร์และไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel RAID และการจัดเก็บข้อมูล
ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Intel RAID ใช่หรือไม่