ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S1200BT ตระกูลระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304BT และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4304BT

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005745

11/12/2023

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์อธิบายถึงคุณสมบัติ ฟังก์ชันการทํางาน และสถาปัตยกรรมระดับสูงของบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® เอกสารการอัพเดตข้อมูลจําเพาะ การเปลี่ยนแปลง การชี้แจง และรายการรายละเอียด

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และ
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®
ข้อมูล จำเพาะ
S1200BTL
S1200BTS
S1200BTLRM
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF) icon
ขนาด: 1.94 MB
วันที่: พฤษภาคม 2013
การปรับปรุงแก้ไข: 2.4
R1304BTLSFAN
R1304BTLSHBN
R1304BTSSFAN
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF) icon
ขนาด: 1.06 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2014
การปรับปรุงแก้ไข: 2.4
S1200BT
R1304BT
P4304BT
อัพเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
ขนาด: 214 KB
วันที่: มีนาคม 2014

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*