คู่มือการติดตั้งและการกำหนดค่าสำหรับ Intel® Smart Connect Technology

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005710

05/07/2017

คู่มือการติดตั้งและการกำหนดค่า (PDF)PDF icon
วัตถุประสงค์ของเอกสารนี้คือเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งและการกำหนดค่าของ Intel® Smart Connect Technology รวมถึงการใช้การตั้งค่าพื้นฐานและขั้นสูง

 

ขนาด: ๑.๐๒ MB
วันที่: เมษายน๒๐๑๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*