เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet และวิธีการเข้าถึง

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005686

11/09/2022

เนื้อหานี้มีไว้สําหรับIntel® PROSetสําหรับอะแดปเตอร์Intel® Ethernetแบบมีสายและการเชื่อมต่อเครือข่าย สําหรับซอฟต์แวร์การเชื่อมต่อไร้สาย โปรดดู เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless

หมาย เหตุIntel® PROSetสําหรับ Windows* Device Manager พร้อมใช้งานใน Windows® 10 สูงสุดเวอร์ชั่น 1803 และ Windows Server 2016 สําหรับ Windows 10 v.1809 ขึ้นไป รวมถึง Windows Server 2019 มีการย้ายฟังก์ชันการทํางานเดียวกันไปยัง Intel® PROSet Adapter Configuration Utility (ACU)

Intel® PROSetสําหรับ Windows* Device Manager เป็นส่วนขยายสําหรับ Windows Device Manager เมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet แท็บจะถูกเพิ่มเข้าในอะแดปเตอร์ Intel® ที่รองรับใน Windows Device Manager โดยอัตโนมัติ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทดสอบและกําหนดค่าอะแดปเตอร์Intel® Ethernetแบบมีสายได้

คลิกที่ หัวข้อเพื่อขยายเนื้อหา:

ฉันจะหาซอฟต์แวร์Intel® PROSetได้ที่ไหน
 • ศูนย์การดาวน์โหลด มีแพ็คเกจที่รวมไดรเวอร์ล่าสุดและซอฟต์แวร์Intel® PROSet
 • แต่ละแพ็คเกจจะมีไดรเวอร์และซอฟต์แวร์สําหรับ Windows ทุกเวอร์ชัน
 • ไดรเวอร์สําหรับอะแดปเตอร์หลายตัวจะรวมอยู่ในแพ็คเกจการดาวน์โหลดแต่ละครั้ง
 • ไม่ใช่ทุกอะแดปเตอร์ที่รองรับใน Windows แต่ละเวอร์ชัน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Intel® PROSet สําหรับ Windows* Device Manager
 • ให้บริการเพิ่มเติม เช่น หัวข้อวิธีใช้ การวิเคราะห์อะแดปเตอร์ และการตั้งค่า Boot Agent
 • รวมอยู่ในคุณสมบัติอะแดปเตอร์ Windows* Device Manager
 • กําหนดการตั้งค่าอะแดปเตอร์โดยใช้แท็บคุณสมบัติใน Windows Device Manager
 • จําเป็นเมื่อมีการติดตั้ง Intel® Advanced Networking Services (Intel® ANS) สําหรับการปรับตั้งค่าทีมและ VLAN
 • ไม่มีแอปพลิเคชันแยกต่างหาก
 • ไม่มีไอคอนแผงควบคุมหรือถาดระบบ Windows อยู่
 • ใช้แท็บ Link Speed เพื่อการวิเคราะห์ ความเร็วในการเชื่อมต่อ และการกําหนดค่าดูเพล็กซ์ และเพื่อระบุข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ Intel® Ethernet ของคุณ
ฉันจะเข้าถึง Windows Device Manager ได้อย่างไร

วิธีการเข้าถึง Windows Device Manager ใน Windows 7* หรือ Windows Server 2008 R2:

 1. ไปที่เมนู เริ่ม และคลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์
 2. คลิก คุณสมบัติ
 3. ในคอลัมน์ด้านซ้าย ให้คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์

ในการเข้าถึง Windows Device Manager ใน Windows* 8.1, Windows® 10, Windows Server 2012 R2 และ Windows Server 2016:

 1. คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม
 2. คลิก ตัวจัดการอุปกรณ์
ฉันจะขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งค่าอะแดปเตอร์ได้อย่างไร

คลิกการตั้งค่าใดๆ เพื่อแสดงข้อมูลวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง

หมาย เหตุวิธีใช้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีการติดตั้งIntel® PROSetสําหรับ Windows Device Manager
 
ฉันจําเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์Intel® PROSetหรือไม่

การติดตั้งIntel® PROSetสําหรับ Windows Device Manager เป็นทางเลือก ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet หากคุณต้องการใช้บริการ เครือข่ายขั้นสูงของ Intel® (Intel® ANS)

ฉันได้ติดตั้งซอฟต์แวร์Intel® PROSetเวอร์ชั่นใดแล้ว

เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ Intel® PROSet จะปรากฏให้เห็นใน Windows Device Manager ไปที่ คุณสมบัติอะแดปเตอร์เครือข่าย และคลิกแท็บ ความเร็วลิงก์ ตามที่แสดงในรูปภาพที่นี่

network adapter properties

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฉันจะใช้ Teaming กับ Intel® Advanced Networking Services (Intel® ANS) ได้อย่างไร
Intel® PROSetสําหรับซอฟต์แวร์ Windows PowerShell*