ข้อมูลการอัปเกรดเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel®

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005682

26/07/2023

การอัปเกรดโปรเซสเซอร์ Intel®บนเมนบอร์ดที่มีอยู่ของคุณ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซ็อกเก็ตของโปรเซสเซอร์ที่คุณเลือกนั้นเข้ากันได้กับซ็อกเก็ตที่มีอยู่ของมาเธอร์บอร์ดของคุณ

คุณจะต้อง ระบุ Intel® Core™โปรเซสเซอร์ และ เจนเนอเรชั่น จากนั้นใช้ แผนภูมิเปรียบเทียบ สําหรับตระกูลเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เพื่อตัดสินใจเลือกโปรเซสเซอร์ที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: สําหรับ Pentium®ของ Intel® หรือ Intel® Celeron® โปรดดู วิธีการเปรียบเทียบโปรเซสเซอร์ Intel® โดยใช้หน้าข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ (ARK) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างโปรเซสเซอร์ที่เลือก

การอัปเกรดโปรเซสเซอร์ Intel®บนมาเธอร์บอร์ดใหม่ของคุณ:

คุณจะต้อง ระบุ Intel® Core™โปรเซสเซอร์ และ เจนเนอเรชั่น จากนั้นใช้ แผนภูมิเปรียบเทียบ สําหรับ Intel® Core™ตระกูลเดสก์ทอปโปรเซสเซอร์ เพื่อตัดสินใจเลือกโปรเซสเซอร์ที่คุณต้องการ

โปรดดู Intel® Product Compatibility Tool เพื่อค้นหามาเธอร์บอร์ดที่เข้ากันได้สําหรับโปรเซสเซอร์ของคุณ สําหรับความช่วยเหลือในการใช้งานเครื่องมือ ให้ดู วิธีค้นหาเมนบอร์ดที่เข้ากันได้สําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® แบบบรรจุกล่องของคุณ ติดต่อผู้ผลิตระบบหรือมาเธอรบอร์ดของคุณก่อนอัปเกรดเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ของคุณ เนื่องจากมีความคุ้นเคยกับข้อมูลจําเพาะของระบบและตัวเลือกการอัปเกรดต่างๆ ที่มีอยู่ และจะแจ้งให้คุณทราบว่าโปรเซสเซอร์ตัวใดที่ระบบหรือเมนบอร์ดของคุณรองรับ ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่า BIOS นั้นรองรับโปรเซสเซอร์ใหม่ของคุณ การไม่รองรับ BIOS สําหรับโปรเซสเซอร์ของคุณอาจทําให้ระบบไม่บูทหรือแสดงผลได้

ข้อมูลเพิ่มเติมในขณะที่คุณอัพเกรดระบบของคุณ

โซลูชันการระบายความร้อน: วิธีการเลือกโซลูชันระบายความร้อนสําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™แบบบรรจุกล่อง

ข้อมูลระบบปฏิบัติการ:

  1. ค้นหา โปรเซสเซอร์แต่ละตัวโดยการเข้าถึง Intel Compatibility Tool ใช้ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการโปรเซสเซอร์ และคลิกที่ Intel® Core i9, i7, i5 หรือ i3
  2. วิธีค้นหาว่าระบบของคุณรองรับ Windows 11* หรือไม่
  3. โปรเซสเซอร์ Intel®ของฉันรองรับ Microsoft Windows® 10 หรือไม่