ระบุเวอร์ชั่นไดรเวอร์ Wi-Fi และอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณ

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000005655

24/05/2022

คุณอาจจําเป็นต้องระบุชื่ออะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ปัจจุบันของคุณก่อนที่จะอัปเดตไดรเวอร์ไร้สายของคุณ โดยดําเนินการด้วยหนึ่งในสองตัวเลือกด้านล่าง

หมาย เหตุหากอะแดปเตอร์ไร้สายไม่อยู่ในรายการภายใต้ ตัวจัดการอุปกรณ์ ให้ติดต่อ ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) ของคุณเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ทางเลือกที่หนึ่ง (แนะนํา): การระบุแบบตรวจจับอัตโนมัติ

ระบุและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วย Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุด

Intel DSAระบุอะแดปเตอร์ของคุณและอัปเดตไดรเวอร์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หากจําเป็น
Identifies your adapter

ทางเลือกที่สอง: การระบุด้วยตนเอง

เลือกระบบปฏิบัติการของคุณและทําตามขั้นตอนในการระบุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และไดรเวอร์ของคุณ

หมาย เหตุสําหรับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์บลูทูธ โปรดดู ระบุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณและBluetooth®เวอร์ชั่นของไดรเวอร์
 1. หาแถบงานที่มุมขวาล่างของเดสก์ท็อปของคุณ
 2. เลือกwireless iconไอคอน ไร้สาย
 3. เลือก การตั้งค่าเครือข่าย และ อินเทอร์เน็ต
  User-added image
 4. เลือก Wi-Fi ทางด้านซ้ายหากยังไม่ได้เลือกไว้ แล้วเลือก คุณสมบัติฮาร์ดแวร์
  User-added image
 5. ผลิตภัณฑ์จะแสดงอยู่ในฟิลด์ คําอธิบาย ตัวอย่าง: Intel® Wireless-AC 9560 160MHz
  เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Wi-Fi จะปรากฏอยู่ในฟิลด์เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ ตัว อย่าง เช่น: 21.90.0.9
 6. หลังจากที่คุณระบุชื่ออะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และเวอร์ชันของไดรเวอร์ปัจจุบันได้แล้ว ให้ดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือ 64 บิต แล้ว ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด
  ตัวอย่าง: มองหาหมายเลขผลิตภัณฑ์ 9560 โดยดูคําอธิบายโดยละเอียดใน ลิงก์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุด

 

 1. คลิกขวาที่ปุ่ม เริ่ม win 8.1 icon ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 2. เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
  User-added image
 3. คลิก อะแดปเตอร์เครือข่าย เพื่อขยายส่วน อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® จะปรากฏอยู่ในรายการ ตัวอย่าง: Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
  click network adapters
 4. คลิกขวาที่อะแดปเตอร์ไร้สายและเลือก คุณสมบัติ
  User-added image
 5. คลิก โปรแกรม ควบคุม เพื่อดูแผ่นคุณสมบัติอะแดปเตอร์ไร้สาย
  หมายเลขเวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Wi-Fi จะปรากฏอยู่ในฟิลด์ เวอร์ชั่นของไดรเวอร์

  ตัวอย่างแผ่นคุณสมบัติ:
  User-added image

หลังจากที่คุณระบุชื่ออะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และเวอร์ชันของไดรเวอร์ปัจจุบันได้แล้ว ให้ดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือ 64 บิต แล้ว ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม Win7 icon ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอ
 2. คลิกขวาที่ คอมพิวเตอร์ และเลือก จัดการ
  User-added image
 3. เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์ ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
  User-added image
 4. บนบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือก อะแดปเตอร์เครือข่าย เพื่อขยายส่วน ดับเบิลคลิกที่อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ในรายการ ตัวอย่าง: Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
  User-added image
 5. เลือกแท็บ ไดรเวอร์ เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ Wi-Fi จะปรากฏอยู่ในฟิลด์ เวอร์ชั่นของไดรเวอร์
  User-added image

หลังจากที่คุณระบุชื่ออะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และเวอร์ชันของไดรเวอร์ปัจจุบันได้แล้ว ให้ดูว่าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows เวอร์ชั่น 32 บิตหรือ 64 บิต แล้ว ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด

หากคุณยังคงมีปัญหาในการระบุอะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel® หรือดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่ถูกต้อง โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับไดรเวอร์ไร้สาย
คําถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel®
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessและ Wi-Fi
ติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของ Intel®