วิธีปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานไอคอนถาด Intel Graphics

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005637

28/07/2020

ไอคอน Intel Graphics เทรย์เป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®หรือ Intel® Graphics Control Panel จากแถบงานของคุณ

หากคุณออกจากโปรแกรมและต้องการเปิดใช้งานโปรแกรมอีกครั้งหรือต้องการให้ปิดเครื่องให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

คลิกหรือคำถามเพื่อดูรายละเอียด:

ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานไอคอนถาดกราฟิก Intel ในศูนย์ควบคุมกราฟิก Intel®  
  1. จากเมนูเริ่มต้นของ Windows ให้ค้นหาศูนย์บัญชาการกราฟิก Intel คลิกสองครั้งที่ไอคอนศูนย์ควบคุมคำสั่งกราฟิก Intelเพื่อเปิดแอพพลิเคชั่น
  2. คลิก "ค่ากำหนด" ในเมนูการนำทางด้านซ้าย
  3. ถัดไปที่การตั้งค่าของถาดระบบให้คลิกปุ่มสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานไอคอนในถาดของระบบ
ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานไอคอนถาดกราฟิก Intel ใน Intel® Graphics Control Panel
  1. เปิดหรือขยายแถบงานจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนถาดกราฟิก Intel
  2. คลิกขวาที่ไอคอนแล้วเลือกออกจากเทรย์
หมาย เหตุการเลือกถาด Exitจะเปลี่ยนไอคอนถาดกราฟิก Intelจนกระทั่งเปิดเครื่องด้วยตนเองอีกดังนั้นตัวเลือกนี้ทำหน้าที่ปิดใช้งาน นอกจากนี้คุณยังสามารถปิดใช้งานได้โดยการทำตรงข้ามของ ขั้นตอนที่ 4ในส่วนต่อไปนี้

การเปิดใช้งานไอคอนถาด

  1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อปและเลือกความละเอียดของหน้าจอ(windows 7 * หรือ windows 8 *) หรือคุณสมบัติ(windows XP *)
  2. เลือกการตั้งค่าขั้นสูง(windows 7 หรือ windows 8) หรือขั้นสูง(windows XP)
  3. ไปที่แท็บ Intel® Graphics Control Panel
  4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับไอคอนถาดแสดง
  5. เลือกใช้ > ตกลง

Advanced Control Panel

รูปที่ 1: ไอคอนแสดงถาดตามที่เห็นในเมนูการตั้งค่าขั้นสูง

ข้อ ควร ระวัง
ไดรเวอร์กราฟิกรุ่นทั่วไปของ Intel สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์สามารถเปลี่ยนคุณสมบัติรวมการปรับแต่งหรือทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆกับซอฟต์แวร์ไดรเวอร์กราฟิกหรือซอฟต์แวร์บรรจุภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ลงรอยของการติดตั้งที่อาจเกิดขึ้น Intel ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนและใช้ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์