รายการอแดปเตอร์Intel® Ethernetขายปลีกที่รองรับ

เอกสาร

ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

000005612

26/03/2021

หมาย เหตุแม้ว่าหน้านี้จะกล่าวถึงอะแดปเตอร์Intel® Ethernetที่รองรับในปัจจุบัน คุณอาจมีข้อมูลIntel® Ethernet Adapterที่เลิกให้บริการแล้ว โปรดตรวจสอบหน้านี้ เพื่อตรวจสอบว่าบัญชีของคุณIntel® Ethernet Adapterเลิกแล้วหรือไม่

หากอะแดปเตอร์ของคุณไม่อยู่ในรายการด้านล่าง อะแดปเตอร์เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) หรือ LAN บนมาเธอร์บอร์ด (LOM) เราไม่รองรับ OEM หรือ LOMs ดูนโยบาย การสนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนและไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย OEM ดู เว็บไซต์การสนับสนุนผู้ผลิต คอมพิวเตอร์เพื่อดูข้อมูลสนับสนุนบน OEM

หมาย เหตุ

ระบุIntel® Ethernet Adapterของคุณโดยใช้ข้อมูลที่ให้ ไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์

Intel® Ethernetผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งๆ จะมีที่อยู่ MAC การผลิต การระบุผลิตภัณฑ์ (PBA) และข้อมูลการแก้ไข

Intel® Ethernet Adapterฉลากผลิตภัณฑ์หลัก

 

รายละเอียดฉลากผลิตภัณฑ์อะแดปเตอร์Intel® Ethernetผลิตภัณฑ์

 

ค้นหาหมายเลขอุปกรณ์ PCI ในตารางด้านล่าง
 

หมาย เหตุรหัสผู้ขาย PCI 8086 ระบุ Intel เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์

ตารางอ้างอิงโยงของอแดปเตอร์Intel® Ethernetร้านค้าปลีก

Intel® Ethernetอะแดปเตอร์
อแดปเตอร์เครือข่ายแบบ Converged 10 Gigabit และ 40 Gigabit Intel® Ethernet และอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์
เปรียบเทียบอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Gigabit
เปรียบเทียบอะแดปเตอร์ 10 Gigabit
คณะ กรรมการ #
(PBA)
DevIDชื่อผลิตภัณฑ์รหัสผลิตภัณฑ์ Intel®ข้อมูลเพิ่มเติมดาวน์โหลด
K37379-xyz15FFIntel® Ethernet Network Adapter X710-T2LX710T2LRJ-45 Category-6, Category-6A, Category 5a สูงสุด 100mไดรเวอร์ล่าสุด
K37380-xyz15FFIntel® Ethernet Network Adapter X710-T4LX710T4LRJ-45 Category-6, Category-6A, Category 5a สูงสุด 100mไดรเวอร์ล่าสุด
H86377-xyz1563Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T2X550T2พอร์ตคู่, RJ45, 10GbTไดรเวอร์ล่าสุด
H92506-xyz15D1Intel® Ethernet Converged Network Adapter X550-T1X550T1พอร์ตเดียว, RJ45, 10GbTไดรเวอร์ล่าสุด
J24798-xyzราคา 158BIntel® Ethernet Converged Network Adapter XXV710-DA1XXV710-DA1พอร์ตเดียว, SFP+ 25GbT,
PCIe* 3.0, x8
ไดรเวอร์ล่าสุด
J21147-xyzราคา 158BIntel® Ethernet Converged Network Adapter XXV710-DA2XXV710-DA2พอร์ตคู่, SFP+ 25GbT,
PCIe 3.0, x8
ไดรเวอร์ล่าสุด
J27604-xyzราคา 158BIntel® Ethernet Converged Network Adapter XXV710-DA1 for OCPXXV710-DA1 กับ OCPพอร์ตเดียว, SFP+ 25GbT,
OCP
ไดรเวอร์ล่าสุด
J11357-xyz1584Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710-QDA1XL710QDA1พอร์ตเดียว, QSFP+ 40GbT,
PCIe* 3.0, x8
ไดรเวอร์ล่าสุด
J11363-xyz1583Intel® Ethernet Converged Network Adapter XL710-QDA2XL710QDA2พอร์ตคู่, QSFP+ 40GbT,
PCIe 3.0, x8
ไดรเวอร์ล่าสุด
J11367-xyz1572Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2X710DA2พอร์ตคู่, SFP+ 10GbT,
PCIe 3.0, x8
ไดรเวอร์ล่าสุด
J11365-xyz1572Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA4X710DA4พอร์ต Quad, SFP+ 10Gb1, PCIe 3.0, x8ไดรเวอร์ล่าสุด
J31241-xyz1589Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-T4X710T4พอร์ต Quad, RJ46 10Gb1, PCIe 3.0, x8ไดรเวอร์ล่าสุด
G49977-xyz1558Intel® Ethernet Converged Network Adapter X520-QDA1X520QDA11 พอร์ต, QSFP+
10GbT,
PCIe*, 82599
ไดรเวอร์ล่าสุด
G54042-xyz1528Intel® Converged Network Adapter X540-T1X540T1
X540T1BLK
1 พอร์ต, RJ45, 100/1000/10GbS,
PCIe*, X540
ไดรเวอร์ล่าสุด
G45270-xyz1528Intel® Converged Network Adapter X540-T2X540T2
X540T2BLK
2 พอร์ต, RJ45, 100/1000/10GbT,
PCIe, X540
ไดรเวอร์ล่าสุด
E95990-xxx151CIntel® Ethernet Server Adapter X520-T2E10G42BT2 พอร์ต, RJ45, 1000/10GbT,
PCIe, 82599
ไดรเวอร์ล่าสุด
E68787-xxx10FBIntel® Ethernet Server Adapter X520-SR1E10G41BFSR
E10G41BFSRBLK
1 พอร์ต, SFP+ SR Optic, LC, 1000/10GbT, PCIe, 82599ไดรเวอร์ล่าสุด
E68785-xxx10FBIntel® Ethernet Server Adapter X520-SR2E10G42BFSR
E10G42BFSRBLK
2 พอร์ต, ออพติค SFP+ SR, LC, 1000/10GbT, PCIe, 82599ไดรเวอร์ล่าสุด
E66561-xxx10FBIntel® Ethernet Server Adapter X520-LR1E10G41Bขยะ
E10G41BหรือBLK
1 พอร์ต, SFP+ LR Optic, LC, 1000/10GbT, PCIe, 82599ไดรเวอร์ล่าสุด
E68793-xxx10FBIntel® Ethernet Server Adapter X520-DA2E10G42BTDA
E10G42BTDABLK
2 พอร์ต, SFP+, ไม่มีออพติค, 10GbT, PCIe, 82599ไดรเวอร์ล่าสุด
E37002-xxx10F1Intel® 10 Gigabit AF DA Dual Port Server AdapterE10G42AFDASFP+, 10GbT, PCIe, 82598GBไดรเวอร์ล่าสุด
E31944-xxx10CBIntel® 10 Gigabit AT Server AdapterEXPX9501ATRJ45, 1000/10GbT, PCIe, 82598GBไดรเวอร์ล่าสุด
E73052-xxxราคา 150Bอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit AT2E10G41AT2RJ45, 1000/10GbT, PCIe, 82598GBไดรเวอร์ล่าสุด
E37623-xxx10ECIntel® 10 Gigabit CX4 Dual Port Server AdapterEXPX9502CX4CX4, 10GbT, PCIe, 82598EBไดรเวอร์ล่าสุด
E28531-xxx10F4Intel® 10 Gigabit XF LR Server AdapterEXPX9501AFXLRLC, 10GbT, PCIe, 82598EBไดรเวอร์ล่าสุด
E18269-xxx10C7Intel® 10 Gigabit XF SR Server AdapterEXPX9501AFXSRLC, 10GbT, PCIe, 82598EBไดรเวอร์ล่าสุด
E18267-xxx10C6อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® 10 Gigabit XF SR Dual PortEXPX9502AFXSRLC, 10GbT, PCIe, 82598EBไดรเวอร์ล่าสุด

A82505-xxx

C72665-xxx

ขนาด 1B48Intel® PRO/10GbE LR Server Adapter

PXLA8590LR

PXLA8591LR

SC, 10GbT, PCI-X, 82597EXไดรเวอร์ล่าสุด
C54889-xxx1A48Intel® PRO/10GbE SR Server AdapterPXLA8591SRLC, 10GbT, PCI-X, 82597EXไดรเวอร์ล่าสุด
D18727-xxx109Sอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/10GbT CX4PXLA8591CX4CX4, 10GbT, PCI-X, 82597EXไดรเวอร์ล่าสุด
อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Gigabit
เปรียบเทียบอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Gigabit
คณะ กรรมการ #
(PWA)
DevIDชื่อผลิตภัณฑ์รหัสผลิตภัณฑ์ของ Intelเพิ่ม เติม
ข้อมูล
ดาวน์โหลด
H47819-xxx1521Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2I350T2V22 พอร์ต, PCIe* v2.1 (5.0GT/s)ไดรเวอร์ล่าสุด
H47822-xxx1521Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4V2I350T4V24 พอร์ต, PCIe v2.1 (5.0GT/s)ไดรเวอร์ล่าสุด
G15812-xxx1522Intel® Ethernet Server Adapter I350-F4I350F4
I350F4BLK
4 พอร์ต, LC, 1000, PCIe, I350ไดรเวอร์ล่าสุด
G15814-xxx1522Intel® Ethernet Server Adapter I350-F2I350F2
I350F2BLK
2 พอร์ต, LC, 1000, PCIe, I350ไดรเวอร์ล่าสุด
G15139-xxx1521Intel® Ethernet Server Adapter I350-T4I350T4
I350T4BLK
4 พอร์ต, RJ45, 10/100/1000,
PCIe, I350
ไดรเวอร์ล่าสุด
G15138-xxx1521Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2I350T2
I350T2BLK
2 พอร์ต, RJ45, 10/100/1000,
PCIe, I350
ไดรเวอร์ล่าสุด
E84075-xxx150 AIntel® Ethernet Server Adapter I340-T4E1G44HT
E1G44HTBLK
4 พอร์ต, RJ45, 10/100/1000,
PCIe, 82580
ไดรเวอร์ล่าสุด
E97466-xxx1527Intel® Ethernet Server Adapter I340-F4E1G44HF
E1G44HFBLK
4 พอร์ต, LC, 1000, PCIe, 82580ไดรเวอร์ล่าสุด
E43709-xxx10C9Intel® Gigabit ET Dual Port Server AdapterE1G42ET
E1G42ETBLK
2 พอร์ต, RJ45, 10/100/1000,
PCIe, 82576
ไดรเวอร์ล่าสุด
E31745-xxx10 A6Intel® Gigabit EF Dual Port Server AdapterE1G42EF
E1G42EFBLK
2 พอร์ต, LC, 1000, PCIe, 82576ไดรเวอร์ล่าสุด
E64750-xxx10 A8Intel® Gigabit ET Quad Port Server AdapterE1G44ET
E1G44ETBLK
4 พอร์ต, RJ45, 10/100/1000,
PCIe, 82576
ไดรเวอร์ล่าสุด
E91609-xxx1526อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® Gigabit ET2 Quad PortE1G44ET2
E1G44ET2BLK
4 พอร์ต, RJ45, 10/100/1000,
PCIe, 82576
ไดรเวอร์ล่าสุด
C32199-xxx101Dอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 MT QUAD PortPWLA8494MT
PWLA8494MTBLK5
RJ45, 10/100/1000, PCI-X 82546EBไดรเวอร์ล่าสุด
D35392-xxxซม. 10B5อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 GT QUAD PortPWLA8494GT
PWLA8494GTBLK5
RJ45, 10/100/1000, PCI-X, 82546GBไดรเวอร์ล่าสุด
D50868-xxx105Sอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Dual PortEXPI9402PT
EXPI9402PTBLK
2xRJ45, 10/100/1000, PCIe, 82571GBไดรเวอร์ล่าสุด
D53756-xxx105Fอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PF Dual PortEXPI9402PF
EXPI9402PFBLK
2xLC, 1000Full, PCIe, 82571GBไดรเวอร์ล่าสุด
D50861-xxx107Dอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PTEXPI9400PT
EXPI9400PTBLK
RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82572Glไดรเวอร์ล่าสุด
D53758-xxx107 Aอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PFEXPI9400PF
EXPI9400PFBLK
LC, 1000Full, PCIe, 82572Glไดรเวอร์ล่าสุด
D75307-xxx10A5อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PF Quad PortEXPI9404PF
EXPI9404PFBLK
LC, มัลติโหมด 1000BASE-SX, PCIe, 82571GBไดรเวอร์ล่าสุด
D64202-xxx10BCอะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 PT Low Profile Quad PortEXPI9404PTL
EXPI9404PTLBLK
RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82571GBไดรเวอร์ล่าสุด
D47316-xxx10A4Intel® PRO/1000 PT Quad Port Server AdapterEXPI9404PT
EXPI9404PTBLK
RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82571GBไดรเวอร์ล่าสุด
A91622-xxx
C33915-xxx C36851-xxx
1011
1027
Intel® PRO/1000 MF Server Adapter (SX)PWLA8490MF
PWLA8490MFBLK5
LC, 1000Full, PCI-X, 82545EM
82545GM(C36851-xxx)
ไดรเวอร์ล่าสุด
A91624-xxx
C33916-xxx C37793-xxx
1011
1027
Intel® PRO/1000 MF Server Adapter (LX)PWLA8490LX
PWLA8490LXBLK5
LC, 1000Full, PCI-X, 82545EM
82545GM(C37793-xxx)
A91620-xxx
C30848- xxx C41300-xxx
1012Intel® PRO/1000 MF Dual Port Server Adapter (SX Fiber)PWLA8492MF
PWLA8492MFBLK5
2xLC, 1000Full, PCI-X, 82546EB, 82546GB(C41300-xxx)
A92165-xxx
C31527-xxx C36840-xxx
100F
1026
Intel® PRO/1000 MT Server AdapterPWLA8490MT
PWLA8490MTBLK5
RJ45, 10/100/1000, PCI-X, 82545EM, 82545GM(C36840-xxx)
A92111-xxx
C29887-xxx C41421-xxx
1010
1079
Intel® PRO/1000 MT Dual Port Server AdapterPWLA8492MT
PWLA8492MTBLK5
2xRJ45, 10/100/1000, PCI-X, 82546EB, 82546GB( C41421-xxx)
A50484-xxx1009Intel® PRO/1000 XF Server Adapter PWLA8490XF
PWLA8490XFPAK5
SC, 1000Full, PCI-X, 82544EI
A68178-
A73668-xxx
1008อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000 XT Low ProfilePWLA8490XTL
PWLA8490XTLPAK5
RJ45, 10/100/1000, PCI-X, 82544EI
A51580-xxx1008Intel® PRO/1000 XT Server AdapterPWLA8490XT
PWLA8490XTPAK5
RJ45, PCI-X, 10/100/1000,
ไฟ LED 2 ตัว, 82544EI
738640-xxx
A38888-xxx
1001Intel® PRO/1000 F Server AdapterPWLA8490SX
PWLA8490SXPAK5
SC, 1000Full, 32&64bit PCI, 82543GCไดรเวอร์ล่าสุด
700262-
717037-xxx
1000อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/1000PWLA8490SC, 1000Full, 32&64bit PCI, 82542
A19845-
A33948-xxx
1001
1004
Intel® PRO/1000 T Server AdapterPWLA8490TRJ45, 10/100/1000, 64&32bit PCI, 82543GCไดรเวอร์ล่าสุด
อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 100 Mb
คณะ กรรมการ #
(PWA)
DevIDชื่อผลิตภัณฑ์รหัสผลิตภัณฑ์ของ Intelเพิ่ม เติม
ข้อมูล
ดาวน์โหลด
A56831-xxx1229Intel® PRO/100 S Dual Port Server AdapterPILA8472C3
PILA8472C3PAK5
2xRJ45, 10/100, PCI, 82550ไดรเวอร์ล่าสุด
752438-xxx1229เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/100 S (TP)PILA8470C3
PILA8470C3PAK5
RJ45, 10/100, PCI, 82550, การรักษาความปลอดภัย 3DES
748568-xxx1229เซิร์ฟเวอร์ Intel PRO/100 S (TP)PILA8474BUSRJ45, 10/100, PCI, 82559, การรักษาความปลอดภัย 3DES สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้น
748565-xxx1229เซิร์ฟเวอร์ Intel PRO/100 S (TP)PILA8474BRJ45, 10/100, PCI, 82559, SEC ของแบบบันทึก
714303-xxx1229เซิร์ฟเวอร์พอร์ต® Intel® PRO/100+ Dual Port AdaptPILA84722xRJ45, 10/100, PCI, 82558
729757-xxx1229Intel® PRO/100+ Server AdapterPILA8470BRJ45, 10/100, PCI, 82559
710550-xxx1229อะแดปเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Intel® PRO/100+ PCI PILA8470RJ45, 10/100, PCI, 82558
687231-xxx5201Intel® PRO/100 Intelligent Server Adapt (TP/MII)PILA8480RJ45&MII, 10/100, i960ไดรเวอร์ล่าสุด
อะแดปเตอร์เดสก์ทอปและการเชื่อมต่อเครือข่าย
คณะ กรรมการ #
(PWA)
DevIDชื่อผลิตภัณฑ์หมายเลขชิ้นส่วนของ Intelเพิ่ม เติม
ข้อมูล
ดาวน์โหลด
E46981-xxx10D3Intel® Gigabit CT Desktop Adapter

EXPI9301CT
EXPI9301CTBLK

RJ45, 10/100/1000, PCIe*, 82574Lไดรเวอร์ล่าสุด
D50854-xxx1089อะแดปเตอร์เดสก์ทอป Intel® PRO/1000 PTEXPI9300PT
EXPI9300PTBLK
RJ45, 10/100/1000, PCIe, 82572Elไดรเวอร์ล่าสุด
D50855-xxxซม. 10B9อะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/1000 PT Low ProfileEXPI9300PTLPBLKRJ45, 10/100/1000, PCIe, 82572Elไดรเวอร์ล่าสุด
C80235-xxx107CIntel® PRO/1000 GT Desktop AdapterPWLA8391GT
PWLA8391GTBLK
RJ45, 10/100/1000, PCI, 82541PIไดรเวอร์ล่าสุด
C80241-xxx107Cอะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/1000 GT Low ProfilePWLA8391GTLBLKRJ45, 10/100/1000, PCI, 82541PIไดรเวอร์ล่าสุด
A78408-xxx
C91016-xxx
100 AIntel® PRO/1000 MT Desktop AdapterPWLA8390MT
PWLA8390MTBLK20
RJ45, 10/100/1000, PCI, 82540EMไดรเวอร์ล่าสุด
C39226-xxx1013Intel® PRO/1000 MT Desktop AdapterPWLA8391MT
PWLA8391MTBLK
RJ45, 10/100/1000, PCI, 82541El
A95833-xxx100 Aอะแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel® PRO/1000 MT Low ProfilePWLA8390MTLPBLKRJ45, 10/100/1000, PCI, 82540EM
C36064-xxx1013อแดปเตอร์เดสก์ท็อป Intel PRO/1000 MT Low ProfilePWLA8391MTLPBLKRJ45, 10/100/1000, PCI, 82541El
A62947-xxx100CIntel® PRO/1000 T Desktop AdapterPWLA8390TRJ45, 10/100/1000, PCI, 82544GCไดรเวอร์ล่าสุด
A80897-xxx1229Intel® PRO/100 M Desktop AdapterPILA8460M
PILA8460MBLK20
RJ45, 10/100, PCI, 82551ไดรเวอร์ล่าสุด
751767-xxx1229Intel® PRO/100 S Desktop AdapterPILA8460C3
PILA8460C3BLK
PILA8460C3J
PILA8460C3PAK20
PILA8460C3PAK5
PILA8460C3PAK80
RJ45, 10/100, PCI, 82550 การรักษาความปลอดภัย 3DES
748564-xxx1229การจัดการ Intel® PRO/100 S PILA8464B
PILA8464BPAK20
RJ45, 10/100, PCI, 82559, 82559, ป้องกันและส่งออกการรักษาความปลอดภัยด้วย
748566-xxx1229การจัดการ Intel® PRO/100 SPILA8464BUS
PILA8464BPAK20U
RJ45, 10/100, PCI, 82559, การรักษาความปลอดภัย 3DES ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเท่านั้นไดรเวอร์ล่าสุด
741462-xxx1229Intel® PRO/100+ PCIPILA8460BN
PILA8460BNBLK
PILA8460BNG1
PILA8460BNG1P20
RJ45, 10/100, PCI, 82559, No เปล่า, No BootROM
721383-xxx1229อะแดปเตอร์ Intel® PRO/100+ PCIMgmtPILA8460BRJ45, 10/100, PCI, 82559, 2 20/ BootROM
701738-xxx1229อะแดปเตอร์ Intel® PRO/100+ PCIMgmtPILA8461RJ45, 10/100, PCI, 82558, 2 20/ BootROM
691334-xxx1229การจัดการ Intel® PRO/100+ PCI PILA8900RJ45, 10/100, PCI, 82558, 2 20/ BootROM
668081-
689661-
722762-xxx
1229Intel® PRO/100+ PCIPILA8460RJ45, 10/100, PCI, 82558, NoMgmt
352433-xxx1229Intel® PRO/100B PCI T4PILA8475BRJ45, 10/100, PCI, 82557C, สายเคเบิล T4

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ฉันจะระบุ ID อุปกรณ์ PCI ของอะแดปเตอร์ของฉันได้อย่างไร
รายการอแดปเตอร์ค้าปลีกIntel® Ethernetที่เลิกการผลิต
ฉันจะระบุการเชื่อมต่อแบบมีสายIntel® Ethernet Adapterและเวอร์ชันของไดรเวอร์ได้อย่างไร
Intel® Ethernet Adapterฉลากผลิตภัณฑ์หลัก
YottaMark* อยู่ในIntel® Ethernetอุปกรณ์