การแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงสำหรับ Intel® Desktop Boards

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005603

16/09/2020

สำหรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาโปรดดู:

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Pinouts ส่วนหัวของเสียงแผงด้านหน้า