ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Wireless

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005602

18/08/2021

ตารางด้านล่างแสดงระบบปฏิบัติการของ Windows ที่แต่ละผลิตภัณฑ์รองรับ เว้นแต่จะระบุไว้ ผลิตภัณฑ์จะรองรับระบบปฏิบัติการทั้งเวอร์ชั่น 32 บิตและ 64 บิต

ใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อกําหนดอะแดปเตอร์และระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณโดยอัตโนมัติ และติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบันลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณยังสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ไร้สายของคุณจาก ศูนย์ดาวน์โหลด ได้ด้วยตนเอง

หมาย เหตุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ส่วนใหญ่รองรับระบบปฏิบัติการ Linux* เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรองรับ Linux สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณ

 

ผลิตภัณฑ์Windows XP*Windows Vista*Windows 7*Windows 8*Windows 8.1*Windows® 10Windows® 11
Intel® Wi-Fi 6E AX210-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Wi-Fi 6 AX201-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Wi-Fi 6 AX200-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Wireless-AC 9560-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Wireless-AC 9462-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Wireless-AC 9461-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Wireless-AC 9260-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265--ใช่-รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265--ใช่-รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Dual Band Wireless-AC 3168--ใช่-ใช่ใช่วางแผน 2
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260--ใช่-รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260--ใช่-รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้นวางแผน 2
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265--ใช่-ใช่ใช่วางแผน 2
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265--ใช่ใช่ใช่ใช่วางแผน 2
Intel® Dual Band Wireless-N 7265--ใช่ใช่ใช่ใช่วางแผน 2
Intel® Wireless-N 7265--ใช่ใช่ใช่ใช่วางแผน 2
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165--ใช่ใช่ใช่ใช่วางแผน 2
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160--ใช่ใช่ใช่ใช่-
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260--ใช่ใช่ใช่ใช่-
Intel® Dual Band Wireless-N 7260---ใช่ใช่ใช่ใช่-
Intel® Wireless-N 7260--ใช่ใช่ใช่ใช่-
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 สําหรับเดสก์ทอป--ใช่ใช่ใช่ใช่-
Intel® เซนทริโน® Advanced-N 6235ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
ระบบไร้สาย Intel® เซนทริโน®-N 2230ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
ระบบไร้สาย Intel® เซนทริโน®-N 2200ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
ระบบไร้สาย Intel® เซนทริโน®-N 135ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
ระบบไร้สาย Intel® เซนทริโน®-N 105ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 สําหรับเดสก์ทอปใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® เซนทริโน® Wireless-N 2200 สําหรับเดสก์ทอปใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® เซนทริโน® Advanced-N 6230ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
ระบบไร้สาย Intel® เซนทริโน® + WiMAX 6150ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® เซนทริโน® Advanced-N + WiMAX 6250ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® เซนทริโน® Advanced-N 6205ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® เซนทริโน® Ultimate-N 6300ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® เซนทริโน® Advanced-N 6200ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
ระบบไร้สาย Intel® เซนทริโน®-N 1030ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
ระบบไร้สาย Intel® เซนทริโน®-N 1000ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
Intel® WiFi Link 1000ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
ระบบไร้สาย Intel® เซนทริโน®-N 130--ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
ระบบไร้สาย Intel® เซนทริโน®-N 100--ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
Intel® WiFi/WiMAX Link 5150ใช่ใช่ใช่----
Intel® WiFi/WiMAX Link 5350ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้าไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้าไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
Intel® WiFi Link 5100ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้าไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
Intel® WiFi Link 5300ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้าไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
Intel® Wireless WiFi Link 4965AGNใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้าไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้าไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network Connectionใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้าไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้าไดรเวอร์กล่องจดหมายเข้า-
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/Wireless 2915ABGรุ่น 32 บิตเท่านั้นรุ่น 32 บิตเท่านั้น-----
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/Wireless 2200BGรุ่น 32 บิตเท่านั้นรุ่น 32 บิตเท่านั้น-----

ผลิตภัณฑ์ 1 รายการรองรับ Windows® 10 ที่ใช้ไดรเวอร์ Windows 8* หรือ 8.1* ในบางกรณี ไดรเวอร์จะสามารถใช้งานได้เฉพาะใน Windows Update

2 64บิตเท่านั้น

อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ไม่รองรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น Windows Server*, Mac OSX* และอื่นๆ