ระบบปฏิบัติการ Windows ที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® Wireless

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005602

11/10/2022

ตารางด้านล่างแสดงระบบปฏิบัติการ Windows ที่แต่ละผลิตภัณฑ์รองรับ เว้นแต่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผลิตภัณฑ์จะรองรับระบบปฏิบัติการทั้งรุ่น 32 บิตและ 64 บิต

ใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อกําหนดอะแดปเตอร์และระบบปฏิบัติการปัจจุบันของคุณโดยอัตโนมัติ และติดตั้งเวอร์ชันปัจจุบันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดาวน์โหลดไดรเวอร์ไร้สายของคุณจาก ศูนย์การดาวน์โหลด ได้ด้วยตนเอง

หมาย เหตุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ส่วนใหญ่รองรับระบบปฏิบัติการ Linux* เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน Linux สําหรับ Intel® Wireless Adapter ของคุณ

 

ผลิตภัณฑ์Windows XP*Windows Vista*Windows 7*Windows 8*Windows 8.1*Windows® 10Windows 11*
Intel® Wi-Fi 6E AX411-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Wi-Fi 6E AX211-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Wi-Fi 6E AX210-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Wi-Fi 6 AX201-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Wi-Fi 6 AX200-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 9560-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 9462-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 9461-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-AC 9260-----รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265--ใช่-รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265--ใช่-รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Dual Band Wireless-AC 3168--ใช่-ใช่ใช่รุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260--ใช่-รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260--ใช่-รุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้นรุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Tri-Band Wireless-AC 17265--ใช่-ใช่ใช่รุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Dual Band Wireless-AC 7265--ใช่ใช่ใช่ใช่รุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Dual Band Wireless-N 7265--ใช่ใช่ใช่ใช่รุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Wireless-N 7265--ใช่ใช่ใช่ใช่รุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Dual Band Wireless-AC 3165--ใช่ใช่ใช่ใช่รุ่น 64 บิตเท่านั้น
Intel® Dual Band Wireless-AC 3160--ใช่ใช่ใช่ใช่-
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260--ใช่ใช่ใช่ใช่-
Intel® Dual Band Wireless-N 7260---ใช่ใช่ใช่ใช่-
Intel® Wireless-N 7260--ใช่ใช่ใช่ใช่-
Intel® Dual Band Wireless-AC 7260 สําหรับเดสก์ทอป--ใช่ใช่ใช่ใช่-
Intel® Centrino® Advanced-N 6235ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Wireless-N 2230ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Wireless-N 2200ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Wireless-N 135ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Wireless-N 105ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 สําหรับเดสก์ทอปใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 สําหรับเดสก์ทอปใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Advanced-N 6230ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Advanced-N 6205ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่1-
Intel® Centrino® Advanced-N 6200ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
Intel® Centrino® Wireless-N 1030ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
Intel® Centrino® Wireless-N 1000ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
Intel® WiFi Link 1000ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
Intel® Centrino® Wireless-N 130--ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
Intel® Centrino® Wireless-N 100--ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
ลิงก์ Intel® WiFi/WiMAX 5150ใช่ใช่ใช่----
ลิงก์ Intel® WiFi/WiMAX 5350ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
Intel® WiFi Link 5100ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
Intel® WiFi Link 5300ใช่ใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
Intel® Wireless WiFi Link 4965AGNใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย Intel® PRO 3945ABGใช่ใช่ใช่ไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้าไดรเวอร์กล่องขาเข้า-
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/Wireless 2915ABGรุ่น 32 บิตเท่านั้นรุ่น 32 บิตเท่านั้น-----
การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® PRO/Wireless 2200BGรุ่น 32 บิตเท่านั้นรุ่น 32 บิตเท่านั้น-----

1 ผลิตภัณฑ์รองรับ Windows® 10 พร้อมไดรเวอร์ Windows 8* หรือ 8.1* ในบางกรณี ไดรเวอร์จะสามารถใช้งานได้ใน Windows Update เท่านั้น

จากแพ็คเกจ Wi-Fi รุ่น 22.170.X เป็นต้นไป ไดรเวอร์ Windows® 10 รุ่น 32 บิตสําหรับผลิตภัณฑ์ 7265(Rev. D),3165 และ 3168 จะได้รับการอัปเดตเพื่อจัดการกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นเท่านั้น

อะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel® ไม่รองรับระบบปฏิบัติการอื่นๆ เช่น Windows Server*, Mac OSX* และอื่นๆ