คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์และไดรเวอร์ของ Windows สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005600

11/08/2023

หมายเหตุ:

สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows*: ก่อนทําการติดตั้งด้วยตนเอง เราขอแนะนําให้ลองติดตั้งและอัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือ Intel® Driver & Support Assistant

สําหรับระบบปฏิบัติการ Linux*: โปรดดู การรองรับ Linux* สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel® สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์ Linux*

หากคุณต้องการใช้กระบวนการติดตั้งด้วยตนเอง ให้คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการดาวน์โหลดสําหรับ Intel® Wireless Adapter

สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® มี การดาวน์โหลด อยู่สามประเภทที่อยู่ในศูนย์การดาวน์โหลด:

ดาวน์โหลด แพคเกจซอฟต์แวร์และไดรเวอร์แบบปกติ แพคเกจซอฟต์แวร์และไดรเวอร์สําหรับผู้ดูแลระบบ IT
Wifi เราแนะนํา การดาวน์โหลดนี้ สําหรับผู้ใช้ทั่วไป แพคเกจการดาวน์โหลดประกอบด้วย:
 • ไดรเวอร์ Wi-Fi
 • โปรแกรมติดตั้งที่ใช้งานได้ง่าย
 • ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless (เฉพาะ Windows* 7/8.1)
เราขอแนะนํา การดาวน์โหลดนี้ สําหรับผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องทําการติดตั้งแบบกําหนดเองหรือติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่ต้องใช้ข้อมูล แพคเกจการดาวน์โหลดประกอบด้วย:
 • ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
 • เข้าถึงไฟล์ setup.exe และการตั้งค่าไฟล์ XML
Bluetooth เราแนะนํา การดาวน์โหลดนี้ สําหรับผู้ใช้ทั่วไป แพคเกจการดาวน์โหลดประกอบด้วย:
 • ไดรเวอร์ของ Bluetooth
 • โปรแกรมติดตั้งที่ใช้งานได้ง่าย
เราขอแนะนํา การดาวน์โหลดนี้ สําหรับผู้ดูแลระบบ IT ที่ต้องทําการติดตั้งแบบกําหนดเองหรือติดตั้งแบบผู้ใช้ไม่ต้องใช้ข้อมูล แพคเกจการดาวน์โหลดประกอบด้วย:
 • ไดรเวอร์ของ Bluetooth
 • เข้าถึงไฟล์ setup.exe และการตั้งค่าไฟล์ XML
หมาย เหตุ: การอัปเดต โปรแกรมปรับปรุง หรือการแก้ไขในซอฟต์แวร์ใหม่อาจใช้ได้กับซอฟต์แวร์หรืออะแดปเตอร์ไร้สายของ Intel® บางรุ่นเท่านั้น เมื่อคุณอัปเดตแพคเกจซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless อาจไม่อัปเดตไดรเวอร์อะแดปเตอร์ไร้สายหากในแพคเกจมีไดรเวอร์เดียวกันกับรุ่นก่อนหน้าอยู่
ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Intel® Wireless และซอฟต์แวร์อื่นๆ

สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows*:

ตัวเลือกที่ 1 ตรวจหาและอัปเดตไดรเวอร์และ ซอฟต์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติด้วย Intel® Driver & Support Assistant

ตัวเลือก 2 จําแนกด้วยตนเอง สําหรับ อะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และหมายเลขเวอร์ชันไดร์เวอร์ของคุณ แล้ว ดาวน์โหลดไดรเวอร์ล่าสุดสําหรับ Intel® Wireless Adapter ของคุณ

ตัวเลือกที่ 3 สําหรับแพคเกจเฉพาะไดรเวอร์ โปรดดู ลิงก์ผู้ดูแลระบบ IT สําหรับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless

ขั้นตอนที่ 3 การติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง

เมื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์แล้ว ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งไดรเวอร์หรือซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ด้วยตนเอง:

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะรองรับอะแดปเตอร์ไร้สายของคุณ
 2. บันทึกไฟล์ลงในโฟลเดอร์บนพีซีของคุณ
 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์เพื่อเริ่มการติดตั้ง
หมายเหตุ:

ซอฟต์แวร์ Intel® และซอฟต์แวร์จากผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) จะมีความแตกต่างกัน ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ที่ปรับแต่งเองเพื่อเปิดใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ หรือให้การทํางานที่ได้รับการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดต่อผู้ผลิต เพื่อรับ ข้อมูลอัปเดตล่าสุดและข้อมูลการสนับสนุนทางเทคนิค หากคุณไม่สามารถรับการสนับสนุนไดรเวอร์จากผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณได้อีกต่อไป คุณสามารถ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ทั่วไปของ Intel ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การรองรับ Linux® สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®
ระบุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และเวอร์ชันไดร์เวอร์ของคุณ
ตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ไร้สาย Intel® ที่เลิกผลิต
เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
กระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless และ Wi-Fi