การถอนการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel® และไดรเวอร์ออดิโอ/Intel® Display HDMI

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005598

28/08/2020

ก่อนทำการถอนการติดตั้งไดรเวอร์ของคุณต่อ ให้ดูสาเหตุในการถอนการติดตั้งที่ระบุไว้ด้านล่าง นอกจากข้อมูลด้านล่างแล้ว ไฟล์ Installation_Readme.txt ที่มาพร้อมกับรายการดาวน์โหลดไดรเวอร์ของคุณจะมีคำแนะนำโดยละเอียดในการถอนการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel® ของคุณ

สาเหตุการถอนการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel®

 • ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคจะแจ้งให้คุณทราบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา
 • การติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดของคุไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือเกิดข้อผิดพลาด
 • ไดรเวอร์ก่อนหน้ามีฟังก์ชั่นการทำงานที่ดีกว่าสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ
  หมายเหตุ หากเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตแล้ว เครื่องมือการอัปเดต Windows อาจพยายามติดตั้งไดรเวอร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากคุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณจากอินเทอร์เน็ตชั่วคราวหลังจากดาวน์โหลดไดรเวอร์ที่ต้องการแล้ว และไม่เชื่อมต่อจนกว่าจะทำการติดตั้งไดรเวอร์เสร็จสิ้น

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

การถอนการติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก Intel ผ่านวิธีใช้ตัวจัดการอุปกรณ์หากต้องการดูสรุปขั้นตอนที่แสดงไว้ในวิดีโอ โปรดอ่านหัวข้อต่างๆ ด้านล่าง
 1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยใช้ขั้นตอนที่ระบุไว้สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ:
  • Windows 7*: คลิก เริ่มต้น เรียกใช้งาน แล้วพิมพ์: devmgmt.msc
  • Windows 8.1* และ Windows® 10: กดปุ่ม Windows และ X พร้อมกัน แล้วเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. ขยายที่ส่วน อะแดปเตอร์จอแสดงผล
 3. ค้นหาไดรเวอร์กราฟิก Intel เรียกไดรเวอร์ดังกล่าวว่าไดรเวอร์เร่งความเร็วสื่อกราฟิกของ Intel® (ไดรเวอร์ Intel® GMA)
 4. คลิกขวาที่ไดรเวอร์กราฟิก Intel และเลือก ถอนการติดตั้ง
 5. เลือกช่องทำเครื่องหมาย ลบซอฟต์แวร์ของไดรเวอร์สำหรับอุปกรณ์นี้
 6. ระบบต้องทำการรีสตาร์ตให้เสร็จเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการถอนการติดตั้ง
 7. หากไม่ได้จัดเก็บไดรเวอร์เดิมไว้ในระบบ ตัวควบคุมกราฟิกในตัวจัดการอุปกรณ์จะได้รับการระบุเป็น "อะแดปเตอร์ Microsoft Basic Display", "อะแดปเตอร์กราฟิก VGA มาตรฐาน" หรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน หากไม่ ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 6 อีกครั้ง
การถอนการติดตั้งไดรเวอร์ระบบเสียงของหน่วยแสดงผล Intel® หรือไดรเวอร์ระบบเสียง HDMI ของ Intel® ผ่านวิธีใช้ตัวจัดการอุปกรณ์

หากต้องการดูสรุปขั้นตอนที่แสดงไว้ในวิดีโอ โปรดอ่านหัวข้อต่างๆ ด้านล่าง

 1. เปิดตัวจัดการอุปกรณ์โดยใช้ขั้นตอนที่ระบุไว้สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ
  • Windows 7*: คลิก เริ่มต้น ที่พร้อมท์เรียกใช้งาน ให้พิมพ์: devmgmt.msc
  • Windows 8.1* และ Windows® 10: กดปุ่ม Windows และ X พร้อมกัน แล้วเลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 2. ขยายส่วนของ Sound, video และ game controllers
 3. ค้นหาและคลิกขวาที่ระบบเสียงของหน่วยแสดงผล Intel หรือระบบเสียงของหน่วยแสดงผล HDMI ของ Intel
 4. เลือก ถอนการติดตั้ง
 5. หลังเสร็จสิ้นกระบวนการถอนการติดตั้ง ให้รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ
 • เนื่องจากวิธีที่ Microsoft® Store จัดการกับแผงควบคุมสำหรับกราฟิก Intel® ส่งผลให้ Windows บางระบบอาจเห็นอินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์นี้ได้รับการติดตั้งไว้สองตัวแบบแยกกัน หากแผงควบคุมของกราฟิกยังคงแสดงว่าติดตั้งไว้แล้วในระบบของคุณหลังจากถอนการติดตั้งไดรเวอร์ ให้ดูบทความนี้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการถอนการติดตั้ง  
 • หากต้องการดาวน์โหลดไดรเวอร์ของกราฟิกล่าสุดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่คำถามที่พบบ่อยและดูข้อมูลอ้างอิงที่ส่วน "วิธีโหลดไดรเวอร์ล่าสุด"