ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005587

28/10/2021

 
ข้อ ควร ระวัง
Caution Icon

ใน Windows® 10 ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless มีสองรูปแบบ:

 • ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessที่ใช้ได้กับ DCH
 • ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessแบบเก่า
ผู้ผลิตระบบของคุณอาจติดตั้งไว้ล่วงหน้าซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessที่ใช้ได้กับ DCH ในระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติเฉพาะ OEM
หากคุณยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessที่เข้ากันได้กับ DCH จะเสียคุณสมบัติเฉพาะ OEM ไป
ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในหน้านี้ไม่สามารถใช้ได้กับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessที่รองรับ DCH
 1. คลิกขวาที่ปุ่มเริ่ม
 2. เลือกโปรแกรมและคุณสมบัติหรือแอป และคุณสมบัติ
 3. คลิกซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
 4. คลิก ถอนการติดตั้ง เลือก ใช่ เพื่อยอมรับผุดขึ้น การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ข้อความถอนการติดตั้งจะปรากฏขึ้น
 5. เลือกจากรายการ และคลิก ถัด ไป. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • บันทึกการตั้งค่า: บันทึกการตั้งค่าและไฟล์ที่ใช้ได้กับเวอร์ชันปัจจุบันของแอปพลิเคชัน
  • การตั้งค่าการละทิ้ง: อย่าบันทึกการตั้งค่าแอปพลิเคชัน การลบอาจใช้เวลาหลายนาที
 6. คลิก เสร็จสิ้น ข้อความพร้อมท์ให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 7. คลิก ใช่ เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
ข้อ ควร ระวัง
Caution Icon

การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessจะลบไดรเวอร์ Wi-Fi ของอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เราขอแนะนําให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เป็นตัวเลือกการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายเท่านั้น คุณไม่ควรถอนการติดตั้ง เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การกํากับของตัวแทนฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Intel

หากคุณต้องถอนการติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด ก่อนเริ่มกระบวนการนี้

 1. เลือกชุดทางลัด
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. เลือกแผงควบคุม
 4. เลือกโปรแกรมและคุณสมบัติ
 5. คลิกซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
 6. คลิก ถอนการติดตั้ง เลือก ใช่ เพื่อยอมรับผุดขึ้น การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ข้อความถอนการติดตั้งจะปรากฏขึ้น
 7. เลือกจากรายการ และคลิก ถัด ไป. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • บันทึกการตั้งค่า: บันทึกการตั้งค่าและไฟล์ที่ใช้ได้กับเวอร์ชันปัจจุบันของแอปพลิเคชัน
  • การตั้งค่าการละทิ้ง: อย่าบันทึกการตั้งค่าแอปพลิเคชัน การลบอาจใช้เวลาหลายนาที
 8. คลิก เสร็จสิ้น ข้อความพร้อมท์ให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 9. คลิก ใช่ เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
ข้อ ควร ระวัง
Caution Icon

การถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessจะลบไดรเวอร์ Wi-Fi ของอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เราขอแนะนําให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เป็นตัวเลือกการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายเท่านั้น คุณไม่ควรถอนการติดตั้ง เว้นแต่จะอยู่ภายใต้การกํากับของตัวแทนฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Intel

หากคุณต้องถอนการติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด ก่อนเริ่มกระบวนการนี้

 1. คลิกเริ่ม>แผงควบคุม>โปรแกรมและคุณสมบัติ
 2. คลิกซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
 3. คลิก ถอนการติดตั้ง เลือก ใช่ เพื่อยอมรับผุดขึ้น การควบคุมบัญชีผู้ใช้ ข้อความถอนการติดตั้งจะปรากฏขึ้น
 4. เลือกจากรายการ และคลิก ถัด ไป. เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
  • บันทึกการตั้งค่า: บันทึกการตั้งค่าและไฟล์ที่ปรับใช้กับเวอร์ชันปัจจุบันของแอปพลิเคชัน
  • การตั้งค่าการละทิ้ง: อย่าบันทึกการตั้งค่าแอปพลิเคชัน การลบอาจใช้เวลาหลายนาที
 5. คลิก เสร็จสิ้น ข้อความพร้อมท์ให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 6. คลิก ใช่ เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
การถอนการติดตั้งไดรเวอร์ Wi-Fi สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณ
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless Bluetooth®