ถอนการติดตั้งIntel® PROSet/Wireless Software

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005587

15/06/2021

 
ข้อ ควร ระวัง
Caution Icon

ใน Windows® 10 จะมีความแตกต่างสองIntel® PROSet/Wireless Softwareดังนี้

 • ระบบที่ตรงตามมาตรฐาน DCH Intel® PROSet/Wireless Software
 • รุ่นเก่าIntel® PROSet/Wireless Software
ผู้ผลิตระบบของคุณอาจติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วระบบที่ตรงตามมาตรฐาน DCH Intel® PROSet/Wireless Software บนระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติเฉพาะของ OEM
หากคุณยกเลิกการติดตั้งอุปกรณ์ที่รองรับ DCH จะเสียคุณสมบัติเฉพาะ OEM ไป Intel® PROSet/Wireless Software
ขั้นตอนที่ระบุไว้ในหน้านี้ไม่สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่รองรับ DCH Intel® PROSet/Wireless Software
 1. คลิกขวาที่ ปุ่ม เริ่ม
 2. เลือกโปรแกรมและคุณสมบัติ หรือแอปและคุณสมบัติ
 3. คลิกIntel® PROSet/Wireless Software
 4. คลิกถอนการติดตั้ง เลือกใช่เพื่อยอมรับป็อปอัพการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ข้อความถอนการติดตั้งจะปรากฏขึ้น
 5. เลือกจากรายการและคลิก ถัด ไป. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • บันทึกการตั้งค่า: บันทึกการตั้งค่าและไฟล์ที่ใช้กับเวอร์ชั่นปัจจุบันของแอปพลิเคชัน
  • ยกเลิกการตั้งค่า: อย่าบันทึกการตั้งค่าแอปพลิเคชัน การลบอาจต้องใช้เวลาหลายนาที
 6. คลิก เสร็จสิ้น ข้อความพร้อมท์จะแจ้งให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 7. คลิก ใช่ เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
ข้อ ควร ระวัง
Caution Icon

การถอนการติดตั้ง Intel® PROSet/Wireless Softwareถอดไดรเวอร์ Wi-Fi ของอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ออกด้วย ส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เราขอแนะนาให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เป็นตัวเลือกการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายเท่านั้น คุณไม่ควรถอนการติดตั้ง เว้นแต่จะระบุโดยตัวแทนฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Intel

หากคุณต้องถอนการติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการนี้

 1. เลือก ชุดทางลัด
 2. เลือกการตั้งค่า
 3. เลือกแผงควบคุม
 4. เลือก โปรแกรมและคุณสมบัติ
 5. คลิกIntel® PROSet/Wireless Software
 6. คลิกถอนการติดตั้ง เลือกใช่เพื่อยอมรับป็อปอัพการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ข้อความถอนการติดตั้งจะปรากฏขึ้น
 7. เลือกจากรายการและคลิก ถัด ไป. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • บันทึกการตั้งค่า: บันทึกการตั้งค่าและไฟล์ที่ใช้กับเวอร์ชั่นปัจจุบันของแอปพลิเคชัน
  • ยกเลิกการตั้งค่า: อย่าบันทึกการตั้งค่าแอปพลิเคชัน การลบอาจต้องใช้เวลาหลายนาที
 8. คลิก เสร็จสิ้น ข้อความพร้อมท์จะแจ้งให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 9. คลิก ใช่ เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
ข้อ ควร ระวัง
Caution Icon

การถอนการติดตั้ง Intel® PROSet/Wireless Softwareถอดไดรเวอร์ Wi-Fi ของอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ออกด้วย ส่งผลให้คุณไม่สามารถใช้อะแดปเตอร์ไร้สายในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เราขอแนะนาให้ถอนการติดตั้งไดรเวอร์เป็นตัวเลือกการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายเท่านั้น คุณไม่ควรถอนการติดตั้ง เว้นแต่จะระบุโดยตัวแทนฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Intel

หากคุณต้องถอนการติดตั้ง ให้ดาวน์โหลดไดรเวอร์ Wi-Fi ล่าสุด ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการนี้

 1. คลิก>แผงควบคุม> โปรแกรมและคุณลักษณะ
 2. คลิกIntel® PROSet/Wireless Software
 3. คลิกถอนการติดตั้ง เลือกใช่เพื่อยอมรับป็อปอัพการควบคุมบัญชีผู้ใช้ ข้อความถอนการติดตั้งจะปรากฏขึ้น
 4. เลือกจากรายการและคลิก ถัด ไป. เลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
  • บันทึกการตั้งค่า: บันทึกการตั้งค่าและไฟล์ที่ใช้กับเวอร์ชั่นปัจจุบันของแอปพลิเคชัน
  • ยกเลิกการตั้งค่า: อย่าบันทึกการตั้งค่าแอปพลิเคชัน การลบอาจต้องใช้เวลาหลายนาที
 5. คลิก เสร็จสิ้น ข้อความพร้อมท์จะแจ้งให้คุณรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณ
 6. คลิก ใช่ เพื่อรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งIntel® PROSet/ซอฟต์แวร์ไร้สาย
การถอนการติดตั้งไดรเวอร์ Wi-Fi กับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณ
Intel® PROSet/Wireless Softwareการดาวน์โหลดทั้งหมด
Intel® PROSet Bluetooth ไร้สาย/® ไร้สาย