ยูทิลิตี้ติดตั้งหรือซ่อมแซม Intel® PROSet การเชื่อมต่อแบบไร้สาย WiMAX

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005569

25/03/2019

การติดตั้งโดยอัตโนมัติ
ติดตั้งไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ไร้สายของคุณโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

ติดตั้งด้วยตนเอง

 1. ดาวน์โหลดยูทิลิตีการเชื่อมต่อ Intel® PROSet/Wireless WiMAX
 2. เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ที่ดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 3. คลิกสองครั้งที่ไฟล์ดาวน์โหลด โปรแกรมติดตั้งเริ่มทำงานและนำเสนอข้อความ:ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างข้อกำหนดเบื้องต้นของตัวติดตั้ง Intel Wireless
 4. คลิกถัดไป คุณเห็นข้อความ:ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Shield ไปยังซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless wifi
 5. คลิกถัดไป
 6. อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน หากต้องการยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงให้คลิก ฉันยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน คลิก พิมพ์ สำหรับสำเนาของข้อตกลงที่พิมพ์
 7. คลิกถัดไป
 8. คลิกถัดไปเพื่อยอมรับโฟลเดอร์ปลายทางการติดตั้งที่เป็นค่าเริ่มต้น ไม่เช่นนั้นให้คลิกเปลี่ยนเพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งอื่น คลิกOKจากนั้นถัดไป
 9. การติดตั้งสามารถใช้เวลาหลายนาที เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์คุณจะเห็นข้อความ: ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Shield เสร็จสมบูรณ์!
 10. คลิกเสร็จสิ้น
 11. หากระบบขอให้รีบูตเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้คลิกใช่


ซ่อมแซมยูทิลิตีการเชื่อมต่อ Intel® PROSet/Wireless WiMAX

หากการติดตั้งซอฟต์แวร์ยูทิลิตีการเชื่อมต่อ Intel® PROSet/Wireless WiMAX ของคุณเสียหายให้ทำตามขั้นตอนดังนั้นระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อซ่อมแซม

Windows XP *:

 1. คลิกเริ่มแผงควบคุมเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก
 2. คลิกซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiMAX
 3. เลือกคลิกที่นี่เพื่อรับข้อมูลด้านการสนับสนุน
 4. ที่หน้าต่างข้อมูลการสนับสนุนให้คลิก ซ่อมแซม ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหรือ2นาทีและดำเนินการซ่อมแซม เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นให้ปิดหน้าต่างข้อมูลสนับสนุน ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiMAX ควรได้รับการทำงานอย่างเต็มที่

Windows Vista * และ Windows 7 *:

 1. คลิก เริ่มแผงควบคุม > โปรแกรม > โปรแกรมและคุณสมบัติต่างๆ
 2. คลิก ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiMAX
 3. คลิ กซ่อมแซมที่ด้านบนรายชื่อแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหรือ2นาทีและดำเนินการซ่อมแซม เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นให้ปิดหน้าต่างข้อมูลสนับสนุน ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiMAX ควรได้รับการทำงานอย่างเต็มที่

Windows 8 *:

 1. เปิดโหมดเดสก์ทอป
 2. เลือก การตั้งค่า ≫ Charms ≫ แผงควบคุม ≫ โปรแกรม ≫ ถอนการติดตั้งโปรแกรม
 3. คลิกซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiMAX
 4. คลิ กซ่อมแซมที่ด้านบนรายชื่อแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลหรือ2นาทีและดำเนินการซ่อมแซม เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นให้ปิดหน้าต่างข้อมูลสนับสนุน ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless WiMAX ควรได้รับการทำงานอย่างเต็มที่