กระบวนการติดตั้งสําหรับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005564

10/10/2023

อะแดปเตอร์ไร้สายของคุณไม่จําเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ใน Windows® 10 ดังนั้นเราไม่แนะนําให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ใน Windows® 10 เว้นแต่คุณจะมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นด้านล่าง โปรดดู บทความ ต่อไปนี้สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Windows 7/8.1*

ประกาศสําคัญ ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless เวอร์ชั่นดั้งเดิมและ DCH อยู่ในสถานะ End-of-Life (EOL) โดยเริ่มตั้งแต่แพ็คเกจซอฟต์แวร์เวอร์ชัน 21.50.X เป็นต้นไป

ใน Windows® 10 คุณเพียงแค่ติดตั้งไดรเวอร์ Wi-Fi เท่านั้นไม่ใช่แพ็คเกจซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ทั้งหมด ตั้งแต่เวอร์ชั่น 20.120 เป็นต้นไป จะมีแพ็คเกจการติดตั้งไดรเวอร์โดยเฉพาะอยู่ใน ศูนย์การดาวน์โหลด

หมาย เหตุ ผู้ผลิตระบบของคุณอาจติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ที่รองรับ DCH ไว้ก่อนแล้วในระบบของคุณเพื่อให้เปิดใช้งานคุณสมบัติเฉพาะของ OEM ได้ คุณจะได้รับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ที่ใช้ได้กับ DCH เฉพาะ OEM ล่าสุดจากฝ่ายสนับสนุนของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณ
หากคุณยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ที่ตรงตามมาตรฐาน DCH จะเสียคุณสมบัติเฉพาะ OEM ไป
การติดตั้งครั้งแรก
 1. ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
 2. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
 3. เลือกช่องทําเครื่องหมายหลังจากที่คุณอ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แล้ว
 4. เลือก:
  • ติดตั้ง เพื่อทําการติดตั้ง เริ่มต้น หรือ
  • ปรับแต่ง เพื่อติดตั้งคุณสมบัติเพิ่มเติม
  หมาย เหตุ หากระบบของคุณมีซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless เวอร์ชั่นเดียวกันติดตั้งอยู่แล้ว คุณจะเห็นตัวเลือก "ซ่อมแซม" "ปรับเปลี่ยน" หรือ "ถอนการติดตั้ง" แทน

  User-added image
  • ตัวอย่างคุณสมบัติที่มีให้เลือกติดตั้งมีดังต่อไปนี้
   • ส่วนขยายซอฟต์แวร์ Wireless / Intel® MyWiFi Technology
   • ชุดเครื่องมือของผู้ดูแลระบบ
   • ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless Enterprise (หรือที่เรียกว่า Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility)

    User-added image

 5. ซอฟต์แวร์เริ่มต้นการติดตั้ง:
  User-added image
 6. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์:
  User-added image
การติดตั้งการอัปเกรด
 1. ดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
 2. ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลดเพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง
 3. เลือกช่องทําเครื่องหมายหลังจากที่คุณอ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แล้ว
 4. เลือก:
  • อัปเกรด เป็นการใช้การตั้งค่าที่มีอยู่ หรือ
  • ปรับแต่ง เพื่อติดตั้งคุณสมบัติเพิ่มเติม
  หมาย เหตุ หากระบบของคุณมีซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless เวอร์ชั่นเดียวกันติดตั้งอยู่แล้ว คุณจะเห็นตัวเลือก "ซ่อมแซม" "ปรับเปลี่ยน" หรือ "ถอนการติดตั้ง" แทน

  User-added image
  • ตัวอย่างคุณสมบัติที่มีให้เลือกติดตั้งมีดังต่อไปนี้
   • ส่วนขยายซอฟต์แวร์ Wireless / Intel® MyWiFi Technology
   • ชุดเครื่องมือของผู้ดูแลระบบ
   • ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless Enterprise (หรือที่เรียกว่า Intel® PROSet/Wireless WiFi Connection Utility)

    User-added image

 5. ซอฟต์แวร์เริ่มต้นการอัปเกรด:
  User-added image
 6. การติดตั้งอัพเกรดเสร็จสิ้น:
  User-added image
ซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกการติดตั้ง
 1. คลิกขวาที่ปุ่ม Windows และเลือก โปรแกรมและคุณลักษณะ
  • สําหรับ Windows* 7: ให้คลิกปุ่ม Windows และพิมพ์ Programs and Features
  • สําหรับ Windows 8.1: ให้คลิกขวาที่ปุ่ม Windows และเลือก โปรแกรมและคุณลักษณะ
 2. เลือกซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless แล้วเลือก เปลี่ยน
  User-added image
 3. เลือกตัวเลือก:User-added image
 4. เริ่มการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยน:
  User-added image
 5. การซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว:
  User-added image
การติดตั้งแบบผู้ใช้เงียบหรือการติดตั้งแบบกําหนดเองโดยใช้ setup.xml สําหรับผู้ดูแลระบบ ITดู การติดตั้งแบบผู้ใช้เงียบสําหรับ Intel® WiFi Driver และ ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบุและค้นหาไดรเวอร์โดยอัตโนมัติ
เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของไดรเวอร์และแพ็คเกจซอฟต์แวร์