ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005545

18/08/2020

ค้นหาข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) อัพเดทข้อมูลจำเพาะหรือ errata สำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ด้านล่าง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะเกิดขึ้นจะมีการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่

 
รุ่น Intel® NUCข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ

NUC10i7FN
NUC10i5FN
NUC10i3FN

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๒.๖๗ MB; สิงหาคม๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง2

ระบุไว้ใน BIOS เป็น:
NUC10i7FNB
NUC10i5FNB
NUC10i3FNB

 
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
รุ่น Intel® NUCข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

NUC9VXQNX
NUC9X7QNX
NUC9i9QNX
NUC9i7QNX
NUC9i5QNX

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๑.๗๘ MB; เมษายน๒๐๒๐; แก้ไข๑.๑
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
รุ่น Intel® NUCข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ
NUC8v7PN
NUC8v5PN
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๒.๕ MB; สิงหาคม๒๐๒๐; แก้ไข๑.๕

ระบุไว้ใน BIOS เป็น:
NUC8v7PN
NUC8v5PN

NUC8i3PNข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๒.๔๗ MB; สิงหาคม๒๐๒๐; แก้ไข๑.๕

ระบุไว้ใน BIOS เป็น:
NUC8i3PN

NUC8i7INH
NUC8i5INH

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๑.๕๙ MB; ตุลาคม๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 4

ระบุไว้ใน BIOS เป็น:
NUC8i7INB
NUC8i5INB

NUC8i7HNK
NUC8i7HNKQC
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๑.๖๗ MB; ตุลาคม๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 9
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC8i7HNB
NUC8i7HVK
NUC8i7HVKVA
NUC8i7HVKVAW
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๑.๗๐ MB; ตุลาคม๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 9
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC8i7HVB

NUC8i7BEH
NUC8i7BEK
NUC8i7BEKQA
NUC8i7BEHGA
,
NUC8i5BEH
NUC8i5BEK
NUC8i5BEKPA
NUC8i5BEHFA
NUC8i3BEHS
NUC8i3BEH
NUC8i3BEK
NUC8i3BEHFA

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๒.๕๔ MB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; วันที่ปรับปรุง: 7
ระบุไว้ใน BIOS เป็น:
NUC8i7BEB
NUC8i5BEB
NUC8i3BEB
NUC8i3CYSN
NUC8i3CYSM
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๑.๕๕ MB; ตุลาคม๒๐๑๙; วันที่ปรับปรุง: 5
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC8i3CYB
NUC7i7DNKE
NUC7i7DNHE
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๒.๓๖ MB; ตุลาคม๒๐๑๙; ครั้งที่ปรับปรุง: ๑๐๙
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC7i7DNBE
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
รุ่น Intel® NUCข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ
ที่
NUC7i7BNHX1
NUC7i7BNHXG
NUC7i7BNKQ
NUC7i5BNH
NUC7i5BNHX1
NUC7i5BNHXF
NUC7i5BNK
NUC7i5BNKP
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๒.๙๗ MB; ตุลาคม๒๐๑๙; วันที่ปรับปรุง:10
ระบุไว้ใน BIOS เป็น:
NUC7i7BNB
NUC7i5BNB
 

NUC7i5DNKE
NUC7i5DNHE
NUC7i5DNKPC

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๒.๑๙ MB; ตุลาคม๒๐๑๙; ครั้งที่ปรับปรุง: ๑๑๓
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC7i5DNBE
NUC7i3DNKE
NUC7i3DNHE
NUC7i3DNHNC
NUC7i3DNKTC
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๒.๑๙ MB; ตุลาคม๒๐๑๙; ครั้งที่ปรับปรุง: ๑๑๓
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC7i3DNBE
NUC7i3BNK
NUC7i3BNH
NUC7i3BNHX1
NUC7i3BNHXF
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๒.๐๘ MB; ตุลาคม๒๐๑๙; วันที่ปรับปรุง: 8
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC7i3BNB
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
รุ่น Intel® NUCข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ
NUC6i7KYKข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๑.๘๕ MB; พฤษภาคม๒๐๑๗; วันที่ปรับปรุง:10
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC6i7KYB
NUC6i5SYH
NUC6i5SYK
NUC6i3SYH
NUC6i3SYK
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๑.๒๐ MB; พฤษภาคม๒๐๑๗; วันที่ปรับปรุง: 8
ระบุไว้ใน BIOS เป็น:
NUC6i5SYB
NUC6i3SYB
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
รุ่น Intel® NUCข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ
NUC5i7RYHข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๑.๖๐ MB; พฤษภาคม๒๐๑๗; วันที่ปรับปรุง: 7
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC5i7RYB
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i5RYK
NUC5i3RYH
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
NUC5i3RYK
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๒.๔๐ MB; มีนาคม๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 9
ระบุไว้ใน BIOS เป็น:
NUC5i5RYB
NUC5i3RYB
NUC5i5MYHE (kit)
NUC5i5MYBE (บอร์ด)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๔.๕๙ MB; พฤษภาคม๒๐๑๗; วันที่ปรับปรุง: 8
 
NUC5i3MYHE (kit)
NUC5i3MYBE (บอร์ด)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๒.๑๔ MB; พฤษภาคม๒๐๑๗; วันที่ปรับปรุง: 8
 
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
รุ่น Intel® NUCข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ

NUC8CCHKR

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๑.๓๐ MB; พฤษภาคม๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง4
ระบุไว้ใน BIOS เป็น:
NUC8CCHB
NUC7CJYH
NUC7PJYH
NUC7CJYSAL
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
๒.๒๒ MB; กุมภาพันธ์๒๐๑๙; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC7CJYB
NUC6CAYS
NUC6CAYH
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๒.๓๑ MB; กุมภาพันธ์๒๐๑๙; วันที่ปรับปรุง: 5
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC6CAYB
NUC5PGYHข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๑.๗๐ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๗; วันที่ปรับปรุง:10
ระบุไว้ใน BIOS ตาม NUC5PGYB
NUC5CPYH
NUC5PPYH
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๑.๖๙ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๗; ฉบับปรับปรุง:13
ระบุไว้ใน BIOS เป็น:
NUC5CPYB
NUC5PPYB
DE3815TYKHE (kit)
DE3815TYBE (บอร์ด)

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๒.๐๓ MB; ตุลาคม๒๐๑๗; ฉบับปรับปรุง:12

อัพเดทข้อมูลจำเพาะicon
๙๙ KB; ตุลาคม๒๐๑๔; ฉบับปรับปรุง: 1

ทำเครื่องหมายเป็น DE3815TYKE บนฉลากแชสซี
DN2820FYKH (kit)
DN2820FYB (บอร์ด)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๔.๐๐ MB; กรกฎาคม๒๐๑๕; วันที่ปรับปรุง: 5
 
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*
รุ่น Intel® NUCข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
D54250WYKH (kit)
D54250WYK (kit)
D54250WYB (บอร์ด)

D34010WYKH (kit)
D34010WYK (kit)
D34010WYB (บอร์ด)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๑.๖๒ MB; พฤษภาคม๒๐๑๗; วันที่ปรับปรุง: 7
DC53427HYE (kit)
D53427RKE (บอร์ด)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๔.๙๓ MB; มีนาคม๒๐๑๔; วันที่ปรับปรุง: 5
DCCP847DYE (kit)
DCP847SKE (บอร์ด)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๓.๙๐ MB; มีนาคม๒๐๑๔; ครั้งที่ปรับปรุง: 6
DC3217IYE (kit)
D33217GKE (บอร์ด)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๓.๘๖ MB; มีนาคม๒๐๑๔; ครั้งที่ปรับปรุง: 6
DC3217BY (kit)
D33217CK (บอร์ด)
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
๓.๗๙ MB; มีนาคม๒๐๑๔; ครั้งที่ปรับปรุง: 6
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*