ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000005545

30/06/2021

ค้นหาข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TPS), การอัพเดทข้อมูลด้านเทคนิค หรือ errata กับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC ของคุณด้านล่าง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านเทคนิคเกิดขึ้น มีการเผยแพร่เวอร์ชันใหม่

 
รุ่น Intel® NUCข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ
NUC11PAข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
1.2 MB; เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 3.0
NUC11PA
NUC11PHKi7Cข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
1.1 MB; กุมภาพันธ์ 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1.1
ระบุใน BIOS เป็น:
NUC11PHBi7
NUC11TNข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
2.3 MB; มิถุนายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1.2

ระบุใน BIOS เป็น:

NUC11TNBv7
NUC11TNBv5
NUC11TNBi7
NUC11TNBi5
NUC11TNBi3

 
หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *
รุ่น Intel® NUCข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ

NUC10i7FN
NUC10i5FN
NUC10i3FN

ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
4.40 MB; เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 3

ระบุใน BIOS เป็น:
NUC10i7FNB
NUC10i5FNB
NUC10i3FNB

 
หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *
รุ่น Intel® NUCข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์

NUC9VXQNX
NUC9V7QNX
NUC9i9QNX
NUC9i7QNX
NUC9i5QNX

ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
1.78 MB; เมษายน 2020; การปรับปรุงแก้ไข 1.1
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *
รุ่น Intel® NUCข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ
NUC8v7PN
NUC8v5PN
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
2.57 MB; มีนาคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1.6

ระบุใน BIOS เป็น:
NUC8v7PN
NUC8v5PN

NUC8i3PNข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
2.54 MB; มีนาคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1.6

ระบุใน BIOS เป็น:
NUC8i3PN

NUC8i7INH
NUC8i5INH

ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
1.59 MB; ตุลาคม 2019; ฉบับแก้ไข: 4

ระบุใน BIOS เป็น:
NUC8i7INB
NUC8i5INB

NUC8i7HNK
NUC8i7HNKQC
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
1.67 MB; ตุลาคม 2019; การปรับปรุง: 9
ระบุใน BIOS เป็น NUC8i7HNB
NUC8i7HVK
NUC8i7HVKVA
NUC8i7HVKVAW
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
1.70 MB; ตุลาคม 2019; การปรับปรุง: 9
ระบุใน BIOS เป็น NUC8i7HVB

NUC8i7BEH
NUC8i7BEK
NUC8i7BEKQA
NUC8i7BEHGA
NUC8i5BEHS
NUC8i5BEH
NUC8i5BEK
NUC8i5BEKPA
NUC8i5BEHFA
NUC8i3BEHS
NUC8i3BEH
NUC8i3BEK
NUC8i3BEHFA

ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
2.54 MB; กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 7
ระบุใน BIOS เป็น:
NUC8i7BEB
NUC8i5BEB
NUC8i3BEB
NUC8i3CYSN
NUC8i3CYSM
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
1.55 MB; ตุลาคม 2019; ฉบับแก้ไข: 5
ระบุใน BIOS เป็น NUC8i3CYB
NUC7i7DNKE
NUC7i7DNHE
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
2.43 MB; มีนาคม 2021; ฉบับแก้ไข: 110
ระบุใน BIOS เป็น NUC7i7DNBE
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *
รุ่น Intel® NUCข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ
NUC7i7BNH
NUC7i7BNHX1
NUC7i7BNHXG
NUC7i7BNKQ
NUC7i5BNH
NUC7i5BNHX1
NUC7i5BNHXF
NUC7i5BNK
NUC7i5BNKP
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
2.97 MB; ตุลาคม 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 10
ระบุใน BIOS เป็น:
NUC7i7BNB
NUC7i5BNB
 

NUC7i5DNKE
NUC7i5DNHE
NUC7i5DNKPC

ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
2.19 MB; มีนาคม 2021; ฉบับแก้ไข: 114
ระบุใน BIOS เป็น NUC7i5DNBE
NUC7i3DNKE
NUC7i3DNHE
NUC7i3DNHNC
NUC7i3DNKTC
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
2.23 MB; มีนาคม 2021; ฉบับแก้ไข: 114
ระบุใน BIOS เป็น NUC7i3DNBE
NUC7i3BNK
NUC7i3BNH
NUC7i3BNHX1
NUC7i3BNHXF
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
2.08 MB; ตุลาคม 2019; การปรับปรุง: 8
ระบุใน BIOS เป็น NUC7i3BNB
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *
รุ่น Intel® NUCข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ
NUC6i7RKข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
1.85 MB; พฤษภาคม 2017; การปรับปรุงแก้ไข: 10
ระบุใน BIOS เป็น NUC6i7KYB
NUC6i5SYH
NUC6i5SYK
NUC6i3SYH
NUC6i3SYK
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
1.20 MB; พฤษภาคม 2017; ฉบับแก้ไข: 8
ระบุใน BIOS เป็น:
NUC6i5SYB
NUC6i3SYB
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *
รุ่น Intel® NUCข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ
NUC5i7RYHข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
1.60 MB; พฤษภาคม 2017; การปรับปรุงแก้ไข: 7
ระบุใน BIOS เป็น NUC5i7RYB
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i5RYK
NUC5i3RYH
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
NUC5i3RYK
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
2.40 MB; มีนาคม 2019; การปรับปรุง: 9
ระบุใน BIOS เป็น:
NUC5i5RYB
NUC5i3RYB
NUC5i5MYHE (ชุดเครื่องมือ)
NUC5i5MYBE (บอร์ด)
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
4.59 MB; พฤษภาคม 2017; การปรับปรุง: 8
 
NUC5i3MYHE (ชุดเครื่องมือ)
NUC5i3MYBE (บอร์ด)
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
2.14 MB; พฤษภาคม 2017; การปรับปรุง: 8
 
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *
รุ่น Intel® NUCข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์หมาย เหตุ

NUC8CCHKR

ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
1.25 MB; เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 5
ระบุใน BIOS เป็น:
NUC8CCHB
NUC7CJYH
NUC7PJYH
NUC7CJYSAL
NUC7CJYSAMN
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ icon
3.60 MB; เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 5
ระบุใน BIOS เป็น NUC7CJYB
NUC6CAYS
NUC6CAYH
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
2.31 MB; กุมภาพันธ์ 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 5
ระบุใน BIOS เป็น NUC6CAYB
NUC5PGYHข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
1.70 MB; พฤศจิกายน 2017; การปรับปรุงแก้ไข: 10
ระบุใน BIOS เป็น NUC5PGYB
NUC5CPYH
NUC5PPYH
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
1.69 MB; พฤศจิกายน 2017; ฉบับแก้ไข: 13
ระบุใน BIOS เป็น:
NUC5CPYB
NUC5PPYB
DE3815TYKHS (ชุดเครื่องมือ)
DE3815TYBE (บอร์ด)

ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
2.03 MB; ตุลาคม 2017; ฉบับแก้ไข: 12

อัพเดตข้อมูลเฉพาะicon
99 KB; ตุลาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 1

เครื่องหมายเป็น DE3815TYKE บนฉลากแชสซี
DN2820FYKH (ชุด)
DN2820FYB (บอร์ด)
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
4.00 MB; กรกฎาคม 2015; ฉบับแก้ไข: 5
 
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *
รุ่น Intel® NUCข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
D54250WYKH (ชุด)
D54250WYK (ชุด)
D54250WYB (บอร์ด)

D34010WYKH (ชุด)
D34010WYK (ชุด)
D34010WYB (บอร์ด)
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
1.62 MB; พฤษภาคม 2017; การปรับปรุงแก้ไข: 7
DC53427HYE (ชุด)
D53427RKE (บอร์ด)
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
4.93 MB; มีนาคม 2014; ฉบับแก้ไข: 5
DCCP847DYE (ชุดอุปกรณ์)
DCP847SKE (บอร์ด)
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
3.90 MB; มีนาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 6
DC3217IYE (ชุด)
D33217GKE (บอร์ด)
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
3.86 MB; มีนาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 6
DC3217BY (ชุดเครื่องมือ)
D33217CK (บอร์ด)
ข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์icon
3.79 MB; มีนาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 6
 
หมาย เหตุไฟล์ PDF ต้องใช้Adobe Acrorfid 5GR *