ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel®

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005526

16/09/2020

ผลิตภัณฑ์กราฟิก®ของ Intel รองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel ที่มีอยู่ในโปรเซสเซอร์ Intel®ของคุณอย่างถูกต้อง  หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กราฟิกของ Intel โดยฟังก์ชั่นที่รองรับโปรดไปที่เว็บไซต์ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หากต้องการระบุผลิตภัณฑ์กราฟิก®ของ Intel ที่ได้รับความนิยมในโปรเซสเซอร์ Intel ของคุณ:

  1. ระบุโปรเซสเซอร์ intel® หรือผลิตภัณฑ์กราฟิก intel ดั้งเดิมของคุณ
  2. ระบุผลิตภัณฑ์กราฟิก® Intel ของคุณ.
    หมาย เหตุระบบของคุณอาจพูด Intel® Graphics HD โดยไม่มีหมายเลขซีรี่ส์ ซึ่งใช้กับโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®และโปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ค้นหาโปรเซสเซอร์ของคุณในตารางด้านล่างเพื่อดูระบบปฏิบัติการที่รองรับ

เมื่อคุณได้ระบุว่าคุณเป็นผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์และกราฟิกของคุณแล้วให้ค้นหาในตารางด้านล่างเพื่อดูระบบปฏิบัติการที่รองรับ

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™วันที่เปิดตัวWindows®10Windows ๘.๑ *Windows 8 *Windows 7 *นุกซ์มิ้นท์ชื่อรหัสเดิม
กราฟิก UHD Intel®สิงหาคม๒๐๑๙๖๔-บิต5---ใช่4Ice Lake
กราฟิก Intel® Iris® Plusสิงหาคม๒๐๑๙๖๔-บิต5---ใช่4Ice Lake
กราฟิก UHD Intel®๖๓๐ต.ค. ๒๐๑๗๖๔-บิต5---ใช่4Coffee Lake
กราฟิก Intel® Iris® Plus ๖๕๕7เม.ย. ๒๐๑๘๖๔-บิต5---ใช่4Coffee Lake
กราฟิก UHD Intel®๖๒๐สิงหาคม๒๐๑๗๖๔-บิต5---ใช่4Kaby Lake
กราฟิก UHD Intel®๖๑๕7สิงหาคม๒๐๑๘๖๔-บิต5---ใช่4Amber Lake
กราฟิก HD® Intel ๖๓๐Jan ๒๐๑๗๖๔-บิต5---ใช่4Kaby Lake
Intel® Graphics HD P630Jan ๒๐๑๗๖๔-บิต5---ใช่4Kaby Lake
กราฟิก Intel® Iris® Plus ๖๔๐Jan ๒๐๑๗๖๔-บิต5---ใช่4Kaby Lake
กราฟิก Intel® Iris® Plus ๖๕๐Jan ๒๐๑๗๖๔-บิต5---ใช่4Kaby Lake
กราฟิก HD® Intel ๖๒๐สิงหาคม๒๐๑๖๖๔-บิต5---ใช่4Kaby Lake
กราฟิก HD® Intel ๖๑๕สิงหาคม๒๐๑๖๖๔-บิต5---ใช่4Kaby Lake
Intel® Iris®กราฟิก Pro P5807Jan ๒๐๑๖๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Skylake
กราฟิก HD® Intel P5307ก.ย. ๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Skylake
กราฟิก Intel® Iris® Pro ๕๘๐Jan ๒๐๑๖๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Skylake
กราฟิก Intel® Iris®๕๕๐ก.ย. ๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Skylake
กราฟิก Intel® Iris®๕๔๐ก.ย. ๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Skylake
กราฟิก HD® Intel ๕๓๐ก.ย. ๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Skylake
กราฟิก HD® Intel ๕๒๐ก.ย. ๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Skylake
กราฟิก HD® Intel ๕๑๕มิถุนายน๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Skylake
กราฟิก Intel® Iris® Pro ๖๒๐๐มิถุนายน๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Broadwell
กราฟิก Intel® Iris®๖๑๐๐มกราคม๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Broadwell
กราฟิก HD® Intel ๖๐๐๐มกราคม๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Broadwell
กราฟิก HD® Intel ๕๕๐๐มกราคม๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Broadwell
กราฟิก HD® Intel ๕๓๐๐กันยายน๒๐๑๔๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Broadwell
กราฟิก Intel® Iris® Pro ๕๒๐๐มิถุนายน๒๐๑๓๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Haswell
กราฟิก Intel® Iris®๕๑๐๐มิถุนายน๒๐๑๓๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Haswell
กราฟิก HD® Intel ๕๐๐๐มิถุนายน๒๐๑๓๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Haswell
กราฟิก HD® Intel ๔๖๐๐มิถุนายน๒๐๑๓๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Haswell
กราฟิก HD® Intel ๔๔๐๐มิถุนายน๒๐๑๓๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Haswell
กราฟิก HD® Intel ๔๒๐๐มิถุนายน๒๐๑๓๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Haswell
กราฟิก HD® Intel ๔๐๐๐เมษายน๒๐๑๒ใช่6ใช่ใช่ใช่ใช่4Ivy Bridge
กราฟิก HD® Intel ๒๕๐๐เมษายน๒๐๑๒ใช่6ใช่ใช่ใช่ใช่4Ivy Bridge
กราฟิก HD® Intel ๓๐๐๐มกราคม๒๐๑๑-ใช่2ใช่ใช่ใช่4แซนดี้บริดจ์
กราฟิก HD® Intel ๒๐๐๐มกราคม๒๐๑๑-ใช่2ใช่ใช่ใช่4แซนดี้บริดจ์
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®วันที่เปิดตัวWindows 10Windows 8.1Windows 8Windows 7Linuxชื่อรหัสเดิม
กราฟิก UHD Intel®๖๑๐เม.ย. ๒๐๑๘๖๔-บิต5---ใช่4Coffee Lake
กราฟิก UHD Intel®๖๐๕ธันวาคม๒๐๑๗๖๔-บิต5---ใช่4Gemini Lake
กราฟิก HD® Intel ๖๑๐Jan ๒๐๑๗๖๔-บิต5---ใช่4Kaby Lake
กราฟิก HD® Intel ๕๐๕สิงหาคม๒๐๑๖๖๔-บิต5---ใช่4Apollo Lake
กราฟิก HD® Intel ๕๑๐ธันวาคม๒๐๑๕๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Skylake
กราฟิก HD intel®สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®โปรเซสเซอร์ซีรีส์7ซีรีส์ n3000มกราคม๒๐๑๕ใช่5---ใช่4Braswell
โปรเซสเซอร์ intel® Pentium® G3460, G3450T, G3250, G3250T พร้อมกราฟิก HD Intel®กรกฎาคม๒๐๑๔ใช่6ใช่ใช่๖๔-บิตเท่านั้นใช่4Bay Trail M/D
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ J2000/ซีรี่ส์ซีรีส์ n3000 พร้อมกราฟิก HD Intel®กันยายน๒๐๑๓ใช่6ใช่ใช่๖๔-บิตเท่านั้นใช่4Bay Trail M/D
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ซีรีส์ 3000/G3000 พร้อมกราฟิก HD Intel®กันยายน๒๐๑๓๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Haswell
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ 2000/G2000/G2100 พร้อมกราฟิก HD Intel®มกราคม๒๐๑๓ใช่6ใช่ใช่ใช่ใช่4Ivy Bridge
โปรเซสเซอร์ intel® Pentium®ซีรีส์ 900/B900/G800 พร้อมกราฟิก HD® Intelพฤษภาคม๒๐๑๑-ใช่2ใช่ใช่ใช่4แซนดี้บริดจ์
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®วันที่เปิดตัวWindows 10Windows 8.1Windows 8Windows 7Linuxชื่อรหัสเดิม
กราฟิก UHD Intel®๖๐๐ธันวาคม๒๐๑๗๖๔-บิต5---ใช่4Gemini Lake
กราฟิก UHD Intel®๖๑๐เม.ย. ๒๐๑๘๖๔-บิต5---ใช่4Coffee Lake
กราฟิก HD® Intel ๖๑๐Jan ๒๐๑๗๖๔-บิต5---ใช่4Kaby Lake
โปรเซสเซอร์ intel® Celeron® N3450/N3350 พร้อมกราฟิก HD Intel®๕๐๐7สิงหาคม๒๐๑๖๖๔-บิต5---ใช่4Apollo Lake
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®ซีรีส์ n3000, N3050, N31507มกราคม๒๐๑๕ใช่5---ใช่4Braswell
โปรเซสเซอร์ intel® Celeron® N3540, N2940, N2840, N2808 พร้อมกราฟิก HD Intel®กรกฎาคม๒๐๑๔ใช่6ใช่ใช่๖๔-บิตเท่านั้นใช่4Bay Trail M/D
Intel® Celeron®โปรเซสเซอร์ซีรีส์/ซีรี่ส์ N2000 พร้อมกราฟิก HD Intel®กันยายน๒๐๑๓ใช่6ใช่ใช่๖๔-บิตเท่านั้นใช่4Bay Trail M/D
โปรเซสเซอร์ intel® Celeron®ซีรีส์๒๐๐๐พร้อมกราฟิก HD Intel®กันยายน๒๐๑๓๖๔-บิต5ใช่ใช่ใช่ใช่4Haswell
โปรเซสเซอร์ intel® Celeron® 900/1000/G1000 ซีรี่ส์พร้อมกราฟิก HD® Intelมกราคม๒๐๑๓ใช่6ใช่ใช่ใช่ใช่4Ivy Bridge
Intel® Celeron®โปรเซสเซอร์ 700/800/B700/B800/G400/G500 พร้อมกราฟิก HD® Intelมีนาคม๒๐๑๑-ใช่2ใช่ใช่ใช่4แซนดี้บริดจ์
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom®
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom®วันที่เปิดตัวWindows 10Windows 8.1Windows 8Windows 7Linuxชื่อรหัสเดิม
กราฟิก HD® Intel ๕๐๕สิงหาคม๒๐๑๖๖๔-บิต5---ใช่4Apollo Lake
กราฟิก HD® Intel ๕๐๐สิงหาคม๒๐๑๖๖๔-บิต5---ใช่4Apollo Lake
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom®ซีรีส์ n3000, N3050, N3150, N3700 พร้อมกราฟิก HD Intel®7มกราคม๒๐๑๕ใช่---ใช่4Braswell
Intel® Atom®โปรเซสเซอร์ E3800/ซีรีส์ E3800 พร้อมด้วยกราฟิก HD® Intel7กันยายน๒๐๑๓ใช่6ใช่ใช่-ใช่4Bay Trail
Intel® Atom®โปรเซสเซอร์ซีรีส์ Z2700 พร้อมด้วย Intel® Graphics Media Accelerator7กันยายน๒๐๑๒-ใช่ใช่--Cloverview
Intel® Atom®โปรเซสเซอร์ D2500/D2700/N2600/N2800 พร้อมด้วย Intel® Graphics Media Accelerator 3600/36507พฤศจิกายน๒๐๑๑---๓๒-บิตเท่านั้น-Cedarview
Intel® Atom®โปรเซสเซอร์ Z7600 พร้อมด้วย Intel® Graphics Media Accelerator ๖๐๐7พฤษภาคม๒๐๑๐---๓๒-บิตเท่านั้น-Lincroft
Intel® Atom®โปรเซสเซอร์ D400/D500/N400/N500 พร้อมด้วย Intel® Graphics Media Accelerator ๓๑๕๐7มกราคม๒๐๑๐---ใช่ใช่4Pineview
Intel® Atom®โปรเซสเซอร์ซีรีส์ Z500 พร้อมด้วย Intel® Graphics Media Accelerator ๕๐๐7มิถุนายน๒๐๐๘-----Silverthorne
ผลิตภัณฑ์กราฟิก® Intel รุ่นเก่า
ผลิตภัณฑ์กราฟิก® Intel รุ่นเก่าวันที่เปิดตัวLinuxWindows ๒๐๐๐ *Windows XP *Windows Vista *Windows 7Windows 8Windows 8.1Windows 10ชื่อรหัสเดิม
Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์ P4000/ซีรี่ส์ U3000 พร้อมกราฟิก HD Intel®ม.ค.-10ใช่6.5-ใช่ใช่ใช่ใช่1.6--Clarkdale/Arrandale
ตระกูล Intel® 4 Series Express Chipset บนอุปกรณ์พกพาก.ค.-08ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่20--Cantiga
ชิปเซ็ต Intel® Q45 Expressพ.ค.-08ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่20--Eaglelake
ชิปเซ็ต Intel® Q43 Expressพ.ค.-08ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่20--Eaglelake
ชิปเซ็ต Intel® G45 Expressมิ.ย.-08ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่20--Eaglelake
ชิปเซ็ต Intel® G43 Expressมิ.ย.-08ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่20--Eaglelake
ชิปเซ็ต Intel® G41 Expressก.ย.-08ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่20--Eaglelake
ชิปเซ็ต Intel® B43 Expressส.ค.-08ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่20--Eaglelake
ชิปเซ็ต Intel® Q35 Expressมิ.ย.-07ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่---Bearlake
ชิปเซ็ต Intel® Q33 Expressมิ.ย.-07ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่---Bearlake
ชิปเซ็ต Intel® G35 Expressส.ค.-07ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่---Bearlake
ชิปเซ็ต Intel® G33 Expressมิ.ย.-07ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่---Bearlake
ชิปเซ็ต Intel® G31 Expressส.ค.-07ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่---Bearlake
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82Q965 (GMCH)ส.ค.-06ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่---Broadwater
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82Q963 (GMCH)ส.ค.-06ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่---Broadwater
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82G965 (GMCH)ส.ค.-06ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่---Broadwater
คอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel®82946GZส.ค.-06ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่---Broadwater
ตระกูลโมบายล์ Intel®945GM เอกซ์เพรสชิปเซ็ตม.ค.-06ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่---Calistoga
ชิปเซ็ต Intel® 82945G Expressพฤษภาคม-05ใช่6.5ใช่ใช่ใช่----Lakeport
โมบายล์ Intel® 915GM/GMS, ชิปเซ็ต 910GML Expressม.ค.-05ใช่6.5ใช่ใช่-----Alviso
ตระกูลชิปเซ็ต Intel® 82915G/82910GL Expressมิ.ย.-04ใช่6.5ใช่ใช่-----Alviso
 
ผลิตภัณฑ์กราฟิก® Intel รุ่นเก่าวันที่เปิดตัวLinuxOS/2 Warp ๓.๐ & ๔.๐ *Windows 3.1 x *Windows ๙๕ *Windows NT ๔.๐ *Windows ๙๘ SE *Windows ๙๘ SE *Windows ๒๐๐๐ *Windows XP *ชื่อรหัสเดิม
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82865G (GMCH)พฤษภาคม-03ใช่6.5---ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่Springdale
ตระกูล Intel® 82852/82855 Controller Graphicsมี.ค.-03ใช่6.5ใช่--ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่Montara
คอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel®82845Gม.ค.-02ใช่6.5ใช่--ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่Brookdale
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel® 82830M (GMCH)มิ.ย.-00ใช่6.5ใช่-ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่Almador
Intel®๘๒๘๑๕ Graphics Controllerเม.ย.-๙๙ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่Solano
ฮับคอนโทรลเลอร์กราฟิกและหน่วยความจำ Intel®๘๒๘๑๐ (GMCH)เม.ย.-๙๙ใช่6.5ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่Whitney

ไดรเวอร์1 Windows 8 * สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®โปรเซสเซอร์และโปรเซสเซอร์ intel® Celeron® (ชื่อรหัสเดิม Arrandale และ Clarkdale) ด้วย INTEL® HD Graphics รองรับไดรเวอร์ Windows Display รุ่นเก่า (WDDM) ๑.๑และมีอยู่ใน windows 8 build การติดตั้งและ windows Update * ไดรเวอร์สำหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของ Intel

ไดรเวอร์2 Windows ๘.๑ * สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™เจนเนอเรชั่น2โปรเซสเซอร์ intel® Pentium®และโปรเซสเซอร์ intel® Celeron® (ชื่อรหัสเดิมคือ Sandy Bridge) ด้วย Intel® Graphics HD รุ่นเก่าที่รองรับ Windows Display Driver MODEL (WDDM) ๑.๒และสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์การดาวน์โหลด

ไดรเวอร์ windows 8สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Intel® 4 Series Express Chipset สนับสนุนตระกูลรุ่นเก่าของ Windows Display DRIVER (WDDM) ๑.๑และมีอยู่ในรุ่นการติดตั้ง windows 8 ไดรเวอร์สำหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ของ Intel หรือ Windows Update

Intel ไม่มีการ ดาวน์โหลดโดยตรงและการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับไดรเวอร์ Linux ไดรเวอร์ Intel Graphics Linux จะได้รับการสนับสนุนเป็นหลักผ่านผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM), ผู้จำหน่ายการแจกจ่าย Linux หรือศูนย์เทคโนโลยี Intel Open Source ที่01.org/linuxgraphics สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูไดรเวอร์สำหรับเอกสาร Linux สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดรเวอร์ windows®10จะประกอบด้วยการรองรับ Windows Display Driver MODEL (WDDM) ๒.๐

ไดรเวอร์ Windows 10สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™เจนเนอเรชั่น3พร้อมกราฟิก hd intel®๔๐๐๐และโปรเซสเซอร์ Intel® Core™เจนเนอเรชั่น3ที่มี INTEL® hd graphics ๒๕๐๐ (ชื่อรหัสเดิม Ivy คือ Bridge) จะมีการรองรับWindows Display DRIVER Model (WDDM) ๑.๓ สำหรับการอ้างอิงคุณลักษณะ WDDM ๑.๒มีอยู่ในเว็บไซต์ของ Microsoft ไดรเวอร์ Windows 10 นี้จะไม่ได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัล ซึ่งหมายความว่ายังไม่ได้รับการทดสอบโดย Windows Hardware Quality LABS (whql) โปรดทราบว่า Windows จะแจ้งเตือนคุณด้วยข้อความหากไดรเวอร์ไม่ได้รับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลแต่คุณสามารถทำการติดตั้งต่อได้

หน้าสนับสนุน7หน้าจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยสนับสนุน & Intel® Driver
วิธีระบุ Intel® Graphics Controller ของคุณ
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Windows 8
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Windows 7
คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ Windows Vista
ไดรเวอร์สำหรับ Linux