ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel®

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005526

12/02/2024

ผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® รองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel ที่มีในคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง หากต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel จากฟังก์ชันที่รองรับ ให้ไปที่ เว็บไซต์ข้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์

ในการระบุผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ:

  1. ระบุโปรเซสเซอร์ Intel® หรือผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® ดั้งเดิมของคุณ
  2. ระบุผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® ของคุณ
    หมาย เหตุ ระบบของคุณอาจแสดงกราฟิก HD Intel®โดยไม่มีหมายเลขซีรีส์ ซึ่งมีผลกับโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® และ Intel® Atom® ค้นหาโปรเซสเซอร์ของคุณในตารางด้านล่างเพื่อดูระบบปฏิบัติการที่รองรับ

เมื่อคุณระบุโปรเซสเซอร์และ/หรือผลิตภัณฑ์กราฟิกของคุณแล้ว ให้ค้นหาในตารางด้านล่างเพื่อดูระบบปฏิบัติการที่รองรับ

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

กราฟิก MAX Intel® Arc & Iris Xe
ผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® วันที่จําหน่าย Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Linux ชื่อรหัสเดิม
กราฟิก Intel® Arc™ A770 (16 GB) ตุลาคม 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A770 (8 GB) ตุลาคม 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A750 ตุลาคม 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A580 ตุลาคม 2023 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A380 เม.ย. 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A310 ก.ค. 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A770M Abr 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A730M Abr 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A570M ก.ค. 2023 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A550M เม.ย. 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A530M ก.ค. 2023 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A370M มี.ค. 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ A350M มี.ค. 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ Pro A60 เม.ย. 2023 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ Pro A50 สิงหาคม 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ Pro A40 สิงหาคม 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ Pro A60M เม.ย. 2023 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Arc™ Pro A30M สิงหาคม 2022 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - - - Ubuntu* 22.04 Alchemist
กราฟิก Intel® Iris® Xe MAX ตุลาคม 2020 64 บิตเท่านั้น 64 บิตเท่านั้น - - - - มี4 DG1
กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra
ผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® วันที่จําหน่าย Windows® 11 Windows® 10 Windows 8.1* Windows 8* Windows 7* Linux* ชื่อรหัสเดิม
กราฟิก Intel® Arc™ มกราคม 2024 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Meteor Lake
กราฟิก Intel® มกราคม 2024 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Meteor Lake
กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® Core™
ผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® วันที่จําหน่าย Windows® 11 Windows® 10 Windows 8.1* Windows 8* Windows 7* Linux* ชื่อรหัสเดิม
กราฟิก Intel® มกราคม 2024 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Meteor Lake
กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 14 มกราคม 2024 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 รีเฟรช Raptor Lake
กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 13 มกราคม 2023 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Raptor Lake
กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 12 Nov 2021 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Alder Lake
กราฟิก Intel® Iris® Xe ที่มีสิทธิ์ Nov 2021 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4

Raptor Lake

Alder Lake

กราฟิก UHD Intel® 770 Nov 2021 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4

รีเฟรช Raptor Lake

Raptor Lake

Alder Lake

กราฟิก UHD Intel® 750 ตุลาคม 2020 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Rocket Lake
กราฟิก UHD Intel® 730 ตุลาคม 2020 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4

รีเฟรช Raptor Lake

Raptor Lake

Alder Lake

Rocket Lake

กราฟิก Intel® Iris® Xe ตุลาคม 2020 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4

Tiger Lake

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 11 กันยายน 2020 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4

Rocket Lake

Tiger Lake

กราฟิก UHD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 10 ส.ค. 2019 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Ice Lake
กราฟิก Intel® Iris® Plus ส.ค. 2019 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Ice Lake
กราฟิก UHD Intel® 630 ตุลาคม 2017 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Coffee Lake
กราฟิก Intel® Iris® Plus 6557 เม.ย. 2018 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Coffee Lake
กราฟิก UHD Intel® 620 ส.ค. 2017 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Kaby Lake R
กราฟิก UHD Intel® 6157 ส.ค. 2018 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Amber Lake Y
กราฟิก HD Intel® 630 ม.ค. 2017 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Kaby Lake
กราฟิก HD Intel® P630 ม.ค. 2017 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Kaby Lake
กราฟิก Intel® Iris® Plus 640 ม.ค. 2017 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Kaby Lake
กราฟิก Intel® Iris® Plus 650 ม.ค. 2017 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Kaby Lake
กราฟิก HD Intel® 620 ส.ค. 2016 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Kaby Lake
กราฟิก HD Intel® 615 ส.ค. 2016 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Kaby Lake
กราฟิก Intel® Iris® Pro P5807 มค. 2016 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 สกายเลค
กราฟิก HD Intel® P5307 กันยายน 2015 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 สกายเลค
กราฟิก Intel® Iris® Pro 580 มค. 2016 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 สกายเลค
กราฟิก Intel® Iris® 550 กันยายน 2015 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 สกายเลค
กราฟิก Intel® Iris® 540 กันยายน 2015 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 สกายเลค
กราฟิก HD Intel® 530 กันยายน 2015 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 สกายเลค
กราฟิก HD Intel® 520 กันยายน 2015 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 สกายเลค
กราฟิก HD Intel® 515 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 สกายเลค
กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 บรอดเวลล์
กราฟิก Intel® Iris® 6100 มกราคม 2015 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 บรอดเวลล์
กราฟิก HD Intel® 6000 มกราคม 2015 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 บรอดเวลล์
กราฟิก HD Intel® 5500 มกราคม 2015 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 บรอดเวลล์
กราฟิก HD Intel® 5300 กันยายน 2014 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 บรอดเวลล์
กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 Haswell
กราฟิก Intel® Iris® 5100 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 Haswell
กราฟิก HD Intel® 5000 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 Haswell
กราฟิก HD Intel® 4600 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 Haswell
กราฟิก HD Intel® 4400 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 Haswell
กราฟิก HD Intel® 4200 มิถุนายน พ.ศ. 2556 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 Haswell
กราฟิก HD Intel® 4000 เมษายน พ.ศ. 2555 - มี6 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 บริดจ์ Ivy
กราฟิก HD Intel®ปี 2500 เมษายน พ.ศ. 2555 - มี6 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 บริดจ์ Ivy
กราฟิก HD Intel® 3000 มกราคม ค.ศ. 2011 - - มี2 ใช่ ใช่ มี4 บริดจ์ Sandy
กราฟิก HD Intel®ปี 2000 มกราคม ค.ศ. 2011 - - มี2 ใช่ ใช่ มี4 บริดจ์ Sandy
กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium®
ผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® วันที่จําหน่าย Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Linux ชื่อรหัสเดิม
กราฟิก UHD Intel® 610 เม.ย. 2018 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Coffee Lake
กราฟิก UHD Intel® 605 ธ.ค. 2017 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Gemini Lake
กราฟิก HD Intel® 610 ม.ค. 2017 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Kaby Lake
กราฟิก HD Intel® 505 ส.ค. 2016 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Apollo Lake
กราฟิก HD Intel® 510 ธ.ค. 2015 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 สกายเลค
กราฟิก HD Intel®สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ N30007 มกราคม 2015 - มี5 - - - มี4 Braswell
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® G3460, G3450T, G3250, G3250T พร้อมกราฟิก HD Intel® กรกฎาคม 2014 - มี6 ใช่ ใช่ 64 บิตเท่านั้น มี4 Bay Trail M/D
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ J2000/N3000 พร้อม กราฟิก HD Intel® กันยายน 2013 - มี6 ใช่ ใช่ 64 บิตเท่านั้น มี4 Bay Trail M/D
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ 3000/G3000 พร้อม กราฟิก HD Intel® กันยายน 2013 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 Haswell
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ 2000/G2000/G2100 พร้อม กราฟิก HD Intel® มกราคม 2013 - มี6 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 บริดจ์ Ivy
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ 900/B900/G600/G800 พร้อม กราฟิก HD Intel® พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - - มี2 ใช่ ใช่ มี4 บริดจ์ Sandy
กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron®
ผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® วันที่จําหน่าย Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Linux ชื่อรหัสเดิม
กราฟิก UHD Intel® 600 ธ.ค. 2017 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Gemini Lake
กราฟิก UHD Intel® 610 เม.ย. 2018 64 บิตเท่านั้น 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Coffee Lake
กราฟิก HD Intel® 610 ม.ค. 2017 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Kaby Lake
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3450/N3350 พร้อม กราฟิก HD Intel® 5007 ส.ค. 2016 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Apollo Lake
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3000, N3050, N31507 มกราคม 2015 - มี5 - - - มี4 Braswell
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N3540, N2940, N2840, N2808 พร้อมกราฟิก HD Intel® กรกฎาคม 2014 - มี6 ใช่ ใช่ 64 บิตเท่านั้น มี4 Bay Trail M/D
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ J1000/N2000 พร้อม กราฟิก HD Intel® กันยายน 2013 - มี6 ใช่ ใช่ 64 บิตเท่านั้น มี4 Bay Trail M/D
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 2000 พร้อม กราฟิก HD Intel® กันยายน 2013 - 64-บิต เท่านั้น5 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 Haswell
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 900/1000/G1000 พร้อม กราฟิก HD Intel® มกราคม 2013 - มี6 ใช่ ใช่ ใช่ มี4 บริดจ์ Ivy
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ 700/800/B700/B800/G400/G500 พร้อม กราฟิก HD Intel® มีนาคม 2011 - - มี2 ใช่ ใช่ มี4 บริดจ์ Sandy
กราฟิกโปรเซสเซอร์ Intel® Atom®
ผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® วันที่จําหน่าย Windows 11 Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Linux ชื่อรหัสเดิม
กราฟิก HD Intel® 505 ส.ค. 2016 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Apollo Lake
กราฟิก HD Intel® 500 ส.ค. 2016 - 64-บิต เท่านั้น5 - - - มี4 Apollo Lake
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® N3000, N3050, N3150, N3700 พร้อม กราฟิก HD Intel®7 มกราคม 2015 - ใช่ - - - มี4 Braswell
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ E3800/Z3700 พร้อม กราฟิก HD Intel®7 กันยายน 2013 - มี6 ใช่ ใช่ - มี4 Bay Trail
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ Z2700 พร้อม Intel® Graphics Media Accelerator7 กันยายน 2012 - - ใช่ ใช่ - - Cloverview
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ D2500/D2700/N2600/N2800 พร้อมด้วย Intel® Graphics Media Accelerator 3600/36507 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - - - - 32 บิตเท่านั้น - Cedarview
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® Z7600 พร้อม Intel® Graphics Media Accelerator 6007 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 - - - - 32 บิตเท่านั้น - Lincroft
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ D400/D500/N400/N500 พร้อมด้วย Intel® Graphics Media Accelerator 31507 มกราคม ค.ศ. 2010 - - - - ใช่ มี4 Pineview
โปรเซสเซอร์ Intel® Atom® ซีรีส์ Z500 พร้อมด้วย Intel® Graphics Media Accelerator 5007 มิถุนายน พ.ศ. 2551 - - - - - - Silverthorne
ผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® รุ่นเก่า
ผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® วันที่จําหน่าย Linux Windows 2000* Windows XP* Windows Vista* Windows 7 Windows 8 ชื่อรหัสเดิม
โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® ซีรีส์ P4000/U3000 พร้อม กราฟิก HD Intel® ม.ค. -10 มี4 - ใช่ ใช่ ใช่ มี1 Clarkdale/Arrandale
ตระกูล Intel® 4 Series Express Chipset โมบายล์ ก.ค. 08 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ มี3 Cantiga
ชิปเซ็ต Intel® Q45 Express ส.ค. 2018 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ มี3 อีเกิ้ลเลก
ชิปเซ็ต Intel® Q43 Express ส.ค. 2018 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ มี3 อีเกิ้ลเลก
ชิปเซ็ต Intel® G45 Express มิ.ย. 2551 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ มี3 อีเกิ้ลเลก
ชิปเซ็ต Intel® G43 Express มิ.ย. 2551 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ มี3 อีเกิ้ลเลก
ชิปเซ็ต Intel® G41 Express ก.ย.-08 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ มี3 อีเกิ้ลเลก
ชิปเซ็ต Intel® B43 Express ธค. 08 ธ.ค. มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ มี3 อีเกิ้ลเลก
ชิปเซ็ต Intel® Q35 Express มิ.ย. 2550 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - Bearlake
ชิปเซ็ต Intel® Q33 Express มิ.ย. 2550 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - Bearlake
ชิปเซ็ต Intel® G35 Express ส.ค. 2020 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - Bearlake
ชิปเซ็ต Intel® G33 Express มิ.ย. 2550 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - Bearlake
ชิปเซ็ต Intel® G31 Express ส.ค. 2020 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - Bearlake
Intel® 82Q965 Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) ก.ค. 06 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - Broadwater
Intel® 82Q963 Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) ก.ค. 06 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - Broadwater
Intel® 82G965 Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) ก.ค. 06 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - Broadwater
คอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel® 82946GZ ก.ค. 06 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - Broadwater
ชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 945GM Express ม.ค. - 06 ม.ค. มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ - Calistoga
ชิปเซ็ต Intel® 82945G Express พฤษภาคม-05 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ - - Lakeport
ชิปเซ็ตโมบายล์ตระกูล Intel® 915GM/GMS, 910GML Express ม.ค. - 05 มี4 ใช่ ใช่ - - - Alviso
ชิปเซ็ตตระกูล Intel® 82915G/82910GL Express มิ.ย.-04 มี4 ใช่ ใช่ - - - Alviso
ผลิตภัณฑ์กราฟิก Intel® รุ่นเก่า วันที่จําหน่าย Linux OS/2 Warp 3.0 & 4.0* Windows 3.1x* Windows 95* Windows NT 4.0* Windows 98 SE* Windows 98 SE* Windows 2000* Windows XP* ชื่อรหัสเดิม
Intel® 82865G Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) พฤษภาคม-03 มี4 - - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ Springdale
คอนโทรลเลอร์กราฟิกตระกูล Intel® 82852/82855 มี.ค. 03 มี4 ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ Montara
คอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel® 82845G มกราคม-02 มี4 ใช่ - - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ Brookdale
Intel® 82830M Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) มิ.ย.-00 มี4 ใช่ - ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ Almador
คอนโทรลเลอร์กราฟิก Intel® 82815 เม.ย.-99 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ Solano
Intel® 82810 Graphics และ Memory Controller Hub (GMCH) เม.ย.-99 มี4 ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ วิทนีย์

1 ไดรเวอร์ Windows 8* สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 1, โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® และโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® (ชื่อรหัสเดิมคือ Arrandale และ Clarkdale) ที่มาพร้อมกับกราฟิก HD Intel®รองรับ Windows Display Driver* Model (WDDM) 1.1 รุ่นดั้งเดิมและจะรวมอยู่ในรุ่นการติดตั้ง Windows 8 และใน Windows Update* ไดรเวอร์สําหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Intel

ไดรเวอร์ 2 Windows 8.1* สําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 2, โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® และโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® (ชื่อรหัสเดิมคือ Sandy Bridge) ที่มาพร้อมกราฟิก HD Intel®รองรับ Windows Display Driver Model (WDDM) 1.2 รุ่นดั้งเดิมและสามารถดาวน์โหลดได้จาก ศูนย์การดาวน์โหลด

3 ไดรเวอร์ Windows 8 สําหรับตระกูล Intel® 4 Series Express Chipset มือถือรองรับ Windows Display Driver Model (WDDM) 1.1 รุ่นดั้งเดิมและจะรวมอยู่ในรุ่นการติดตั้ง Windows 8 ไดรเวอร์สําหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่มีอยู่ในเว็บไซต์ Intel หรือใน Windows Update

4 Intel ไม่ได้ให้บริการดาวน์โหลดโดยตรงและการสนับสนุนทางเทคนิคสําหรับไดรเวอร์ Linux สําหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่ไดรเวอร์ Intel Graphics Linux จะได้รับการสนับสนุนผ่านผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) หรือผู้จําหน่าย Linux

5 ไดรเวอร์ Windows® 10 จะมีการรองรับ Windows Display Driver Model (WDDM) 2.0

ไดรเวอร์ Windows 10 6 ตัวสําหรับโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 3 ที่มีโปรเซสเซอร์ กราฟิก HD Intel® 4000 และ Intel® Core™ เจนเนอเรชั่น 3 ที่มีกราฟิก HD Intel® 2500 (ชื่อรหัสเดิมคือ Ivy Bridge) จะมีการรองรับ Windows Display Driver Model (WDDM) 1.3 สําหรับการอ้างอิง คุณสมบัติของ WDDM 1.2 นั้นจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Microsoft ไดรเวอร์ Windows 10 นี้จะไม่ มีลายเซ็นดิจิทัล ซึ่งหมายความว่ายังไม่ได้ผ่านการทดสอบโดย Windows Hardware Quality Labs (WHQL) โปรดทราบว่า Windows จะเตือนคุณด้วยข้อความหากไดรเวอร์ยังไม่มีลายเซ็นดิจิทัล แต่คุณสามารถดําเนินการติดตั้งต่อได้

7 หน้าการสนับสนุนยังไม่พร้อมใช้งานสําหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีระบุ Intel® Graphics Controller ของคุณ
ข้อผิดพลาดการติดตั้งกราฟิก HD Intel®: โปรเซสเซอร์ประเภทนี้ไม่รองรับแพ็คเกจการติดตั้งนี้
วิธีการติดตั้ง Intel® Graphics Driver ใน Windows® 10 และ Windows 8*/8.1*
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด: ตรวจพบไดรเวอร์กราฟิกของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์
Intel® Driver & Support Assistant