คู่มือการผนวกรวมและคู่มือผู้ใช้สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005522

06/07/2023

คู่มือการผนวกรวมและคู่มือผู้ใช้ด้านล่างให้คําแนะนําการติดตั้งแบบทีละขั้นตอนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้
ชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNGi9
ชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNGi7
ชุด Intel® NUC 13 Extreme - NUC13RNGi5
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
11.5 MB ตุลาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
2.5 MB กรกฎาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 2
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro Desk Edition - NUC13VYKi70QC
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro Desk Edition - NUC13VYKi70QA
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro Desk Edition - NUC13VYKi50WC
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro Desk Edition - NUC13VYKi50WA
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
3.7 MB พฤษภาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
498 KB พฤษภาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 1
ชุด Intel® NUC 13 Pro Desk Edition - NUC13VYKi7
ชุด Intel® NUC 13 Pro Desk Edition - NUC13VYKi5
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
3.9 MB พฤษภาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
504 KB พฤษภาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 1
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANHi70QA
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANHi50WA
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANHi30WA
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
3.7 MB มีนาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
457 KB มีนาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 1
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANKi70QC
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANKi50WC
มินิพีซี Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANKi30WC
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
3.7 MB มีนาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
465 KB มีนาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 1
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANHv7
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANHi7
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANHv5
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANHi5
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANHi3
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3Hv7
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3Hi7
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3Hv5
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3Hi5
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3Hi3
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
4 MB พฤษภาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
499 KB พฤษภาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 2
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANKv7
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANKi7
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANKv5
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANKi5
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13ANKi3
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L5Kv7
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L5Kv5
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L5Ki5
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L5Ki3
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3Kv7
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3Ki7
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3Kv5
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3Ki5
ชุด Intel® NUC 13 Pro - NUC13L3Ki3
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
4 MB พฤษภาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
474 KB พฤษภาคม 2023 การปรับปรุงแก้ไข: 2
รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้
มินิพีซี Intel® NUC 12 Enthusiast NUC12SNKi7VA คู่มือการผนวกรวม PDF icon
7.2 MB กันยายน 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
746 KB กันยายน 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
ชุด Intel® NUC 12 Enthusiast NUC12SNKi72 คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.6 MB กันยายน 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
460 KB สิงหาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1

NUC12DCMv9/NUC12EDBv9
NUC12DCMv7/NUC12EDBv7
NUC12DCMi9/NUC12EDBi9
NUC12DCMi7/NUC12EDBi7

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
7.7 MB กุมภาพันธ์ 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
1.7 MB สิงหาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1.1
มินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi7
มินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi5
มินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi3
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
14.2 MB สิงหาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
460 KB สิงหาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
มินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi7
มินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi5
มินิพีซี Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi3
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
14.2 MB สิงหาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
471 KB สิงหาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv70Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv70L
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv7
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi70Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi7
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv50Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv50L
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHv5
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi50Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi5
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi30Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi30L
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSHi3
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
14.2 MB สิงหาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
511 KB สิงหาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv70Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv7
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi70Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi7
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv50Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKv5
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi50Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi5
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi30Z
ชุด Intel® NUC 12 Pro NUC12WSKi3
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
14.2 MB สิงหาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
475 KB สิงหาคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้
NUC11BTMi7
NUC11BTMi9
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
7.9 MB กรกฎาคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
3.8 MB กรกฎาคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC11PAQi70QA
NUC11PAQi50WA

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
17.9 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1

คู่มือผู้ใช้ PDF icon
622KB; มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1

NUC11PAHi7
NUC11PAHi5
NUC11PAHi3
NUC11PAHi70Z
NUC11PAHi50Z
NUC11PAHi30Z

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
14.4 MB เมษายน 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 3

คู่มือผู้ใช้ PDF icon
651 KB เมษายน 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 3

NUC11PAKi7
NUC11PAKi5
NUC11PAKi3

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
14.6 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1

คู่มือผู้ใช้ PDF icon
545 KB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1

NUC11PHKi7CAA
NUC11PHKi7C
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
16.7 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
728 KB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC11TNKv5
NUC11TNKv7
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
7.1 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
475 KB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC11TNHi30P
NUC11TNHi50W
NUC11TNHi70Q
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8 MB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
500 KB มกราคม 2021; การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC11TNHi3
NUC11TNHi5
NUC11TNHv5
NUC11TNHi7
NUC11TNHv7
NUC11TNHi30L
NUC11TNHi50L
NUC11TNHv50L
NUC11TNHi70L
NUC11TNHv70L
NUC11TNHi30Z
NUC11TNHi50Z
NUC11TNHi70Z
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
23.9 MB พ.ย. 2021 การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
550 KB พ.ย. 2021 การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC11TNKi3
NUC11TNKi5
NUC11TNKv5
NUC11TNKi7
NUC11TNKv7
NUC11TNKi30Z
NUC11TNKi50Z
NUC11TNKv50Z
NUC11TNKi70Z
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
15.4 MB พ.ย. 2021 การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
455 KB พ.ย. 2021 การปรับปรุงแก้ไข: 3
รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้

NUC10i7FNHAA
NUC10i7FNHJA
NUC10i5FNHCA
NUC10i5FNHJA
NUC10i3FNHFA
NUC10i3FNHJA

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
19.2 MB พฤศจิกายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
458 KB พฤศจิกายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC10i7FNKPA
NUC10i5FNKPA
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
22.6 MB พฤศจิกายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
411 KB พฤศจิกายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC10i7FNHC
NUC10i7FNH
NUC10i5FNHJ
NUC10i5FNHF
NUC10i5FNH
NUC10i3FNHF
NUC10i3FNH
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
19.2 MB พฤศจิกายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
458 KB พฤศจิกายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC10i7FNKN
NUC10i5FNKN
NUC10i3FNKN

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
16.9 MB เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1

คู่มือผู้ใช้ PDF icon
476 KB เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1

NUC10i7FNHN
NUC10i5FNHN
NUC10i3FNHN

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
16.9 MB เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
535 KB เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1
NUC10i7FNKP
NUC10i7FNK
NUC10i5FNKP
NUC10i5FNK
NUC10i3FNK
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
22.6 MB พฤศจิกายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
411 KB พฤศจิกายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1
รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้
NUC9VXQNX
NUC9V7QNX
NUC9i9QNX
NUC9i7QNX
NUC9i5QNX
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
2.7 MB มกราคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
991 KB พฤษภาคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1.1
รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้

NUC8v7PNK
NUC8v5PNK
NUC8i3PNK

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
7.2 MB มกราคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1

คู่มือผู้ใช้ PDF icon
501KB มกราคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข:1
NUC8v7PNH
NUC8v5PNH
NUC8i3PNH
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
7.2 MB มกราคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
501KB มกราคม 2020; การปรับปรุงแก้ไข:1

NUC8i7INHJA
NUC8i7INHPA
NUC8i5INHJA
NUC8i5INHPA

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
4 MB เมษายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
446 KB เมษายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1

NUC8i7INH
NUC8i5INH

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
4 MB เมษายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
427 KB เมษายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC8i7HNKQC
NUC8i7HVKVA
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
12.6 MB กรกฎาคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
761 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC8i7HNK
NUC8i7HVK
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
11.64 MB เมษายน 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
759 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
NUC8i7BEKQA
NUC8i5BEKPA
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.9 MB ตุลาคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
976 KB ตุลาคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC8i7BEHGA
NUC8i5BEHFA
NUC8i3BEHFA
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.9 MB ตุลาคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
682 KB ตุลาคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 2

NUC8i7BEH
NUC8i5BEH
NUC8i3BEH

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.12 MB มีนาคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
668 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5

NUC8i7BEK
NUC8i5BEK
NUC8i3BEK

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.07 MB กรกฎาคม 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
544 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
NUC8i3CYSM
NUC8i3CYSN
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
5.37 MB ส.ค. 2018; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
387 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้
NUC7i5DNKPC คู่มือการผนวกรวม PDF icon
5.2 MB มิถุนายน 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
405 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i5DNKPU คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.3 MB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
403 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC7i3DNKTC คู่มือการผนวกรวม PDF icon
5.2 MB มิถุนายน 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
407 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i3DNHNC คู่มือการผนวกรวม PDF icon
5.16 MB มิถุนายน 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
455 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i7DNKE
NUC7i5DNKE
NUC7i3DNKE
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.01 MB มกราคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
399 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i7DNHE
NUC7i5DNHE
NUC7i3DNHE
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.05 MB มกราคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
472 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i5BNKP
NUC7i7BNKQ
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.9 MB พฤศจิกายน 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
506 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
NUC7i7BNHXG
NUC7i5BNHXF
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
9.2 MB ตุลาคม 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
560 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
NUC7i3BNHXF คู่มือการผนวกรวม PDF icon
9.2 MB ตุลาคม 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC7i7BNHX1
NUC7i5BNHX1
NUC7i3BNHX1
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.55 MB เมษายน 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
520 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i7BNH
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.55 MB มกราคม 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
465 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i5BNH คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.55 MB มกราคม 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i3BNH คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.59 MB ธันวาคม 2016 การปรับปรุงแก้ไข: 2
NUC7i5BNK คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.53 MB มกราคม 2017 การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
440 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7i3BNK คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.61 MB ธันวาคม 2016 การปรับปรุงแก้ไข: 2
รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้
NUC6i7KYK คู่มือการผนวกรวมPDF icon
10 MB เมษายน 2015 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
607 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC6i5SYH
NUC6i3SYH
คู่มือการผนวกรวมPDF icon
8 MB พฤศจิกายน 2015 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
524 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
NUC6i5SYK
NUC6i3SYK
คู่มือการผนวกรวมPDF icon
7.97 MB พฤศจิกายน 2015 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
499 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้
NUC5i7RYH คู่มือการผนวกรวม PDF icon
4.58 MB มีนาคม 2015 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
342 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i3RYH
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
4.92 MB มีนาคม 2019; การปรับปรุงแก้ไข: 7
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
518 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 6
NUC5i5RYK
NUC5i3RYK
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
4.58 MB ธันวาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
319 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
NUC5i5MYHE
NUC5i3MYHE
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.05 MB ธันวาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
433 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้
NUC11ATKPE
NUC11ATKC4
NUC11ATKC2
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
47 MB กุมภาพันธ์ 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
1.3 MB มกราคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC11ATK2 (มินิพีซี) คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6 MB มกราคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
1.4 MB มกราคม 2022; การปรับปรุงแก้ไข: 1
NUC8CCHKR

คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.04 MB กันยายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 3

คู่มือผู้ใช้ PDF icon
657 KB กันยายน 2019 การปรับปรุงแก้ไข: 1

NUC8CCHKRN คู่มือการผนวกรวม PDF icon
7.3MB เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
984 KB เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1
NUC7CJYH
NUC7PJYH
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
8.10 MB มกราคม 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
397 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
NUC7CJYHN
NUC7PJYHN
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
9.8 MB เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
433 KB เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1
NUC7CJYSAL คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.81 MB เมษายน 2018 การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
378 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC7CJYSAMN คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.9 MB เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
397 KB เมษายน 2021; การปรับปรุงแก้ไข 1
NUC5CPYH
NUC5PPYH
คู่มือการผนวกรวม PDF icon
12.7 MB พฤษภาคม 2015 การปรับปรุงแก้ไข: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
307 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
NUC6CAYSAL คู่มือการผนวกรวมPDF icon
8.49 MB ธันวาคม 2016 การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
403 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 5
NUC6CAYH คู่มือการผนวกรวมPDF icon
8.57 MB ธันวาคม 2016 การปรับปรุงแก้ไข: 3
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
376 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
NUC5PGYH คู่มือการผนวกรวม PDF icon
17.3 MB สิงหาคม 2015 การปรับปรุงแก้ไข: 2
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
305 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
DE3815TYKHE คู่มือการผนวกรวม PDF icon
7.40 MB กรกฎาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 4
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
387 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 3
DN2820FYKH คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.76 MB กรกฎาคม 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 6
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
402 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4

คู่มือผู้ใช้ Graphics EMGD PDF icon
789 KB มีนาคม 2014
รุ่น คู่มือการผนวกรวม (โปสเตอร์) คู่มือผู้ใช้
D54250WYKH
D34010WYKH
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
465 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
D54250WYK
D34010WYK
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
367 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
D54250WYKH คู่มือการผนวกรวม PDF icon
5.65 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 3
D34010WYKH คู่มือการผนวกรวม PDF icon
5.64 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 3
D54250WYK คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.45 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 7
D34010WYK คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.45 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 7
DC53427HYE คู่มือการผนวกรวม PDF icon
5.66 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 4
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
331 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
DCCP847DYE คู่มือการผนวกรวม PDF icon
6.39 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 5
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
337 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
DC3217IYE คู่มือการผนวกรวม PDF icon
5.40 MB พฤศจิกายน 2014; การปรับปรุงแก้ไข: 6
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
337 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4
DC3217BY คู่มือการผนวกรวม PDF icon
5.42 MB กรกฎาคม 2013 การปรับปรุงแก้ไข: 5
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
337 KB กุมภาพันธ์ 2020; การปรับปรุงแก้ไข: 4

ดูสาธิตขั้นตอนการผนวกรวมสําหรับ Intel NUC 4x4