คำแนะนำการผสานรวมและผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005522

03/11/2020

คู่มือการผสานรวมและผู้ใช้ด้านล่างให้คำแนะนำการติดตั้งทีละขั้นตอนสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

 
รุ่นคู่มือการผสานรวม (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้

NUC10i7FNHAA
NUC10i7FNHJA
NUC10i5FNHCA
NUC10i5FNHJA
NUC10i3FNHFA
NUC10i3FNHJA

คู่มือการผสานรวมPDF icon
๑๙.๒ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๕๘ KB; พฤศจิกายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 2
NUC10i7FNKPA
NUC10i5FNKPA
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๒๒.๖ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๑๑ KB; พฤศจิกายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1
NUC10i7FNHC
NUC10i7FNH
NUC10i5FNHJ
NUC10i5FNHF
NUC10i5FNH
NUC10i3FNHF
NUC10i3FNH
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๑๙.๒ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๕๘ KB; พฤศจิกายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1
NUC10i7FNKP
NUC10i7FNK
NUC10i5FNKP
NUC10i5FNK
NUC10i3FNK
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๒๒.๖ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๑๑ KB; พฤศจิกายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1
รุ่นคู่มือการผสานรวม (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC9VXQNX
NUC9V7QNX
NUC9i9QNX
NUC9i7QNX
NUC9i5QNX
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๒.๗ MB; มกราคม๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๙๙๑ KB; พฤษภาคม๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑
รุ่นคู่มือการผสานรวม (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้

NUC8v7PNK
NUC8v5PNK
NUC8i3PNK

คู่มือการผสานรวมPDF icon
๗.๒ MB; มกราคม๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 1

คู่มือผู้ใช้PDF icon
501KB; มกราคม๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 1
NUC8v7PNH
NUC8v5PNH
NUC8i3PNH
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๗.๒ MB; มกราคม๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
501KB; มกราคม๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 1

NUC8i7INHJA
NUC8i7INHPA
NUC8i5INHJA
NUC8i5INHPA

คู่มือการผสานรวมPDF icon
4 MB; เมษายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๔๖ KB; เมษายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1

NUC8i7INH
NUC8i5INH

คู่มือการผสานรวมPDF icon
4 MB; เมษายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๒๗ KB;  เมษายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1
NUC8i7HNKQC
NUC8i7HVKVA
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๑๒.๖ MB; กรกฎาคม๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๗๖๑ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC8i7HNK
NUC8i7HVK
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๑๑.๖๔ MB; เมษายน๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๗๕๙ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
NUC8i7BEKQA
NUC8i5BEKPA
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๖.๙ MB; ตุลาคม๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๙๗๖ KB; ตุลาคม๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 2
NUC8i7BEHGA
NUC8i5BEHFA
NUC8i3BEHFA
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๖.๙ MB; ตุลาคม๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๖๘๒ KB; ตุลาคม๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 2

NUC8i7BEH
NUC8i5BEH
NUC8i3BEH

คู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๑๒ MB; มีนาคม๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 2
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๖๖๘ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; วันที่ปรับปรุง: 5

NUC8i7BEK
NUC8i5BEK
NUC8i3BEK

คู่มือการผสานรวมPDF icon
๖.๐๗ MB; กรกฎาคม๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 2
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๕๔๔ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐;  วันที่ปรับปรุง: 5
NUC8i3CYSM
NUC8i3CYSN
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๕.๓๗ MB; สิงหาคม๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๘๗ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
รุ่นคู่มือการผสานรวม (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC7i5DNKPCคู่มือการผสานรวมPDF icon
๕.๒ MB; มิถุนายน๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๐๕ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC7i5DNKPUคู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๓ MB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๐๓ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 1
NUC7i3DNKTCคู่มือการผสานรวมPDF icon
๕.๒ MB; มิถุนายน๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๐๗ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC7i3DNHNCคู่มือการผสานรวมPDF icon
๕.๑๖ MB; มิถุนายน๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๕๕ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC7i7DNKE
NUC7i5DNKE
NUC7i3DNKE
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๐๑ MB; มกราคม๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๙๙ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC7i7DNHE
NUC7i5DNHE
NUC7i3DNHE
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๐๕ MB; มกราคม๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๗๒ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC7i5BNKP
NUC7i7BNKQ
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๖.๙ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๗; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๕๐๖ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
NUC7i7BNHXG
NUC7i5BNHXF
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๙.๒ MB; ตุลาคม๒๐๑๗; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๕๖๐ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
NUC7i3BNHXFคู่มือการผสานรวมPDF icon
๙.๒ MB; ตุลาคม๒๐๑๗; ฉบับปรับปรุง: 1
NUC7i7BNHX1
NUC7i5BNHX1
NUC7i3BNHX1
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๕๕ MB; เมษายน๒๐๑๗; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๕๒๐ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
ที่
 
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๕๕ MB; มกราคม๒๐๑๗; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๖๕ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC7i5BNHคู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๕๕ MB; มกราคม๒๐๑๗; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC7i3BNHคู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๕๙ MB; ธันวาคม๒๐๑๖; ฉบับปรับปรุง: 2
NUC7i5BNKคู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๕๓ MB; มกราคม๒๐๑๗; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๔๐ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC7i3BNKคู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๖๑ MB; ธันวาคม๒๐๑๖; ฉบับปรับปรุง: 2
รุ่นคู่มือการผสานรวม (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC6i7KYKคู่มือการผสานรวมPDF icon
10 MB; เมษายน๒๐๑๕; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
๖๐๗ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC6i5SYH
NUC6i3SYH
คู่มือการผสานรวมPDF icon
8 MB; พฤศจิกายน๒๐๑๕; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
๕๒๔ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; วันที่ปรับปรุง: 5
NUC6i5SYK
NUC6i3SYK
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๗.๙๗ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๕; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
๔๙๙ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; วันที่ปรับปรุง: 5
รุ่นคู่มือการผสานรวม (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC5i7RYHคู่มือการผสานรวมPDF icon
๔.๕๘ MB; มีนาคม๒๐๑๕; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๔๒ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
NUC5i5RYH
NUC5i5RYHS
NUC5i3RYH
NUC5i3RYHS
NUC5i3RYHSN
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๔.๙๒ MB; มีนาคม๒๐๑๙; วันที่ปรับปรุง: 7
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๕๑๘ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 6
NUC5i5RYK
NUC5i3RYK
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๔.๕๘ MB; ธันวาคม๒๐๑๔; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๑๙ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; วันที่ปรับปรุง: 5
NUC5i5MYHE
NUC5i3MYHE
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๖.๐๕ MB; ธันวาคม๒๐๑๔; ฉบับปรับปรุง: 2
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๓๓ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; วันที่ปรับปรุง: 5
รุ่นคู่มือการผสานรวม (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
NUC8CCHKR

คู่มือการผสานรวม PDF icon
๘.๐๔ MB; กันยายน๒๐๑๙; ครั้งที่ปรับปรุง: 3

คู่มือผู้ใช้ PDF icon
๖๕๗ KB; กันยายน๒๐๑๙; ฉบับปรับปรุง: 1

NUC7CJYH
NUC7PJYH
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๑๐ MB; มกราคม๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๙๗ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; วันที่ปรับปรุง: 5
NUC7CJYSALคู่มือการผสานรวมPDF icon
๖.๘๑ MB; เมษายน๒๐๑๘; ฉบับปรับปรุง: 2
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๗๘ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐;  ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC5CPYH
NUC5PPYH
คู่มือการผสานรวมPDF icon
๑๒.๗ MB; พฤษภาคม๒๐๑๕; ฉบับปรับปรุง: 1
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๐๗ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
NUC6CAYSALคู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๔๙ MB; ธันวาคม๒๐๑๖; ฉบับปรับปรุง: 2
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
๔๐๓ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; วันที่ปรับปรุง: 5
NUC6CAYHคู่มือการผสานรวมPDF icon
๘.๕๗ MB; ธันวาคม๒๐๑๖; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
คู่มือผู้ใช้ PDF icon
๓๗๖ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
NUC5PGYHคู่มือการผสานรวมPDF icon
๑๗.๓ MB; สิงหาคม๒๐๑๕; ฉบับปรับปรุง: 2
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๐๕ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
DE3815TYKHEคู่มือการผสานรวมPDF icon
๗.๔๐ MB; กรกฎาคม๒๐๑๔; ฉบับปรับปรุง: 4
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๘๗ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
DN2820FYKHคู่มือการผสานรวมPDF icon
๖.๗๖ MB; กรกฎาคม๒๐๑๔; ครั้งที่ปรับปรุง: 6
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๐๒ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4

คู่มือผู้ใช้กราฟิก EMGD PDF icon
๗๘๙ KB; มีนาคม๒๐๑๔
รุ่นคู่มือการผสานรวม (โปสเตอร์)คู่มือผู้ใช้
D54250WYKH
D34010WYKH
 คู่มือผู้ใช้PDF icon
๔๖๕ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
D54250WYK
D34010WYK
 คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๖๗ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
D54250WYKHคู่มือการผสานรวมPDF icon
๕.๖๕ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๔; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
 
D34010WYKHคู่มือการผสานรวมPDF icon
๕.๖๔ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๔; ครั้งที่ปรับปรุง: 3
 
D54250WYKคู่มือการผสานรวมPDF icon
๖.๔๕ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๔; วันที่ปรับปรุง: 7
 
D34010WYKคู่มือการผสานรวมPDF icon
๖.๔๕ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๔; วันที่ปรับปรุง: 7
 
DC53427HYEคู่มือการผสานรวมPDF icon
๕.๖๖ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๔; ฉบับปรับปรุง: 4
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๓๑ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
DCCP847DYEคู่มือการผสานรวมPDF icon
๖.๓๙ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๔; วันที่ปรับปรุง: 5
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๓๗ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
DC3217IYEคู่มือการผสานรวมPDF icon
๕.๔๐ MB; พฤศจิกายน๒๐๑๔; ครั้งที่ปรับปรุง: 6
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๓๗ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4
DC3217BYคู่มือการผสานรวมPDF icon
๕.๔๒ MB; กรกฎาคม๒๐๑๓; วันที่ปรับปรุง: 5
คู่มือผู้ใช้PDF icon
๓๓๗ KB; กุมภาพันธ์๒๐๒๐; ฉบับปรับปรุง: 4

ดูการสาธิตของขั้นตอนการผสานรวมสำหรับ Intel NUC 4x4