อัปเดตไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessอะแดปเตอร์ Wi-Fi ของคุณ

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000005478

21/01/2022

ก่อนที่คุณจะอัปเดต:

ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ของคุณอาจมีซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์ที่กําหนดค่าไว้สําหรับระบบของคุณโดยเฉพาะ ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้ผลิตของคุณ สําหรับการอัปเดตล่าสุดและข้อมูลการสนับสนุนทางเทคนิค

อัปเดตไดรเวอร์ Wi-Fi และซอฟต์แวร์

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ตัวเลือกที่ 1: ใช้Intel® Driver & Support Assistant (แนะนํา)

วิธีที่ง่ายที่สุดในการอัปเดตไดรเวอร์ Wi-Fi และซอฟต์แวร์ของคุณคือการดาวน์โหลดและติดตั้ง Intel® Driver & Support Assistant เครื่องมือนี้จะระบุอะแดปเตอร์ของคุณและอัปเดตไดรเวอร์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด หากจําเป็น

ตัวเลือกที่ 2: ดาวน์โหลดไดรเวอร์ของคุณด้วยตนเอง
หมาย เหตุ

ใน Windows® 10 ตั้งแต่เวอร์ชัน 20.120 เป็นต้นไป จะไม่มีแพ็คเกจเฉพาะไดรเวอร์ ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessในแพ็คเกจ

ใน Windows 7/8.1* เมื่อคุณอัปเดตซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wireless ไดรเวอร์ก็จะได้รับการอัปเดตตามค่าเริ่มต้นด้วย

  1. ก่อนอื่นให้ระบุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® และหมายเลขเวอร์ชันของไดรเวอร์
  2. ดาวน์โหลดไดรเวอร์ของคุณด้วยตนเอง
  3. หลังจากคุณมีซอฟต์แวร์ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์เรียกทํางาน เราขอแนะนําให้คุณเรียกใช้การตั้งค่าในฐานะผู้ดูแลระบบ คลิกขวาที่ไฟล์เรียกทํางานและเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
  4. ทําตามตัวช่วยการติดตั้งผ่านกระบวนการติดตั้ง
  5. สําหรับ Windows 10 ไดรเวอร์จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ
    สําหรับ Windows 7/8.1 ระหว่างกระบวนการติดตั้ง ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกด้านล่าง:
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessคืออะไร
ฉันจําเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessใน Windows 10 หรือไม่
ระบุอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel® ของคุณและหมายเลขเวอร์ชันของไดรเวอร์
ดาวน์โหลดไดรเวอร์ของคุณด้วยตนเอง
การสนับสนุนสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิต