หน่วยความจําระบบสําหรับชุด Intel® NUC DN2820FYKH

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000005470

12/06/2023

ข้อกําหนดของหน่วยความจํา

  • รองรับ SO-DIMM 1.35V DDR3L (แรงดันไฟฟ้าต่ํา) หนึ่งตัว
  • 1066 MHz บนโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N28201
  • 1066 MHz หรือ 1333 MHz บนโปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® N2830
  • ไม่มีบัฟเฟอร์ ไม่ใช่ ECC
  • ด้านเดียวหรือสองหน้า
  • หน่วยความจําขั้นต่ําที่แนะนํา: 1 GB
  • หน่วยความจําสูงสุด: 8 GB
  • การตรวจจับสถานะซีเรียล (SPD)

1 เนื่องจากโปรเซสเซอร์บน Intel® NUC นี้รองรับหน่วยความจํา SO-DIMM 1066-MHz เท่านั้น SO-DIMM ความเร็วสูงจะทํางานเฉพาะที่การกําหนดเวลาหน่วยความจํา 1066-MHz เท่านั้น

หมาย เหตุ ไม่รองรับโมดูลหน่วยความจํา DDR3 1.5V

ดู ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ สําหรับ Intel® NUC ของคุณสําหรับรายละเอียดและข้อกําหนดของหน่วยความจําระบบทั้งหมด

ค้นหาโมดูลหน่วยความจําที่เข้ากันได้สําหรับชุด Intel® NUC DN2820FYKH ใน Intel® Product Compatibility Tool

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขปัญหาหน่วยความจําในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC