Intel® CoFluent™ Studio Training (1 จาก 15): วิดีโอสาธิต

ในส่วนหนึ่งของซีรีส์วิดีโอนี้ Harshal Jadhav นําเสนอความสามารถหลักของเครื่องมือ เพื่ออธิบายตัวอย่างง่ายๆ ของแอปพลิเคชันการประมวลผลวิดีโอมีการจําลองและวิเคราะห์

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้