วันพรุ่งนี้กลายเป็นอดีตไปแล้ว

ดูว่าการเป็นแนวหน้าของการวิจัยในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และการทำงานร่วมกันด้านการสื่อสาร วิชาการ และอุตสาหกรรม และผู้นำการคิดอย่างมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม

Intel Labs เป็นฮับของความล้ำหน้า

Intel Labs สนับสนุนและทำงานร่วมกับนักวิจัยชั้นนำจากทั่วโลก ซึ่งรวมถึงศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น, National Science Foundation, และ Semiconductor Research Corporation ร่วมกันนี้เรากำลังทำการวิจัยที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมวิธีที่เครื่องจักรคิด เรียนรู้ และปรับตัว และวิธีที่เราประมวลผล รักษาความปลอดภัย และสื่อสารข้อมูลที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลของเรา

คอมพิวเตอร์ควอนตัม

คอมพิวเตอร์ควอนตัมมีศักยภาพในการจัดการกับปัญหาที่คอมพิวเตอร์ทั่วไปไม่สามารถรับมือได้ ควอนตัมบิต (คิวบิต) ที่สามารถมีอยู่ได้หลายสถานะพร้อมกันทำให้สามารถทำการคำนวณกันแบบคู่ขนานได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถแก้ปัญหาบางชนิดของคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

ก้าวไปให้ไกลกว่า AI ในปัจจุบัน

ชิปแบบนิวโรมอร์ฟิกที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง Loihi เลียนแบบวิธีการทำงานของสมองโดยปฏิบัติงานตามผลสะท้อนกลับจากสภาพแวดล้อม ซึ่งจะสามารถเรียนรู้ได้ในขณะที่ใช้พลังประมวลผลที่น้อยลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติม

นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่

เทคโนโลยีที่กำลังเริ่มต้นกำลังขับเคลื่อนอนาคตของนวัตกรรมในด้านการสื่อสาร การขับขี่อัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัย และการสร้างความเข้าใจ สำรวจประเด็นสำคัญของนวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้ที่เป็นแนวหน้าของการปฏิวัติทางเทคนิคในอนาคต

เรียนรู้เพิ่มเติม

พาร์ทเนอร์ในนวัตกรรม

สำรวจการร่วมมือทำงานร่วมกันด้านวิชาการและอุตสาหกรรมของเรา