Intel® Stratix® 10 NX FPGA เทียบกับ GPU

เอกสารการประชุมนี้แสดงให้เห็นว่า Intel® Stratix® 10 NX FPGA ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Nvidia T4 และ V100 GPU สําหรับเวิร์คโหลด AI แบบเรียลไทม์ เอกสารนี้ได้รับการยอมรับในการประชุมนานาชาติ IEEE 2020 ว่าด้วยเรื่อง Field Programmable Technology (FPT)

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้