Intel® Stratix® 10 NX FPGA เทียบกับ GPU

เอกสารการประชุมนี้แสดงให้เห็นว่า Intel® Stratix® 10 NX FPGA ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Nvidia T4 และ V100 GPU สำหรับเวิร์คโหลด AI แบบเรียลไทม์ เอกสารนี้ได้รับการยอมรับในการประชุมนานาชาติ IEEE 2020 ว่าด้วยเรื่อง Field Programmable Technology (FPT)