ชุดพัฒนาวิทยุเซลล์ขนาดเล็ก

Analog Devices, Inc. และ Intel ได้ร่วมมือกันออกแบบชุดพัฒนาวิทยุเซลล์ขนาดเล็กที่สามารถช่วยนักพัฒนาเร่งความเร็วของการสร้างต้นแบบและเวลาในการทดสอบสำหรับสถาปัตยกรรมหัววิทยุระยะไกลแบบใหม่ ในขณะที่อุตสาหกรรมกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการปรับใช้ 5G ขนาดใหญ่ สิ่งนี้ทำให้การเร่งความหนาแน่นของเครือข่ายทำได้ง่ายขึ้น