ผลักดันขอบเขต AI ด้วย FPGA ที่เน้นการประมวลผลที่ปรับขนาดได้

เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมผสานคุณลักษณะเฉพาะของ Intel® Stratix® 10 NX FPGA สำหรับโมเดล AI ขนาดใหญ่ที่ต้องมีเวลาแฝงต่ำ ความสามารถในการกำหนดค่าใหม่ การประมวลผล หน่วยความจำ และความสามารถในการปรับขนาดข้ามหลายโหนด