อินโฟกราฟิกเวิร์คสเตชันโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra

เวิร์คสเตชันที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ Ultra สามารถขับเคลื่อน1ที่ใช้งาน AI ได้ ในขณะที่ให้ประสิทธิภาพของกราฟิกที่ดีขึ้น2 และระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้