เทคโนโลยีIntel® Optane™

ลดช่องว่างระหว่างหน่วยความจําและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลด้วยวิธีการแบบหลายระดับ เพิ่มหน่วยความจําแบบคงอยู่ Intel® Optane™ (PMem) ไปยัง DRAM เพื่อเพิ่มความจุของหน่วยความจําและลดค่าใช้จ่ายสําหรับประสิทธิภาพที่คล้ายกัน เพิ่มไดรฟ์ Intel Optane Solid State (SSD) ไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแฟลชแบบดั้งเดิมเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล ลดความหน่วงและเพิ่มความทนทาน

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้