อินโฟกราฟิกเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP

เซิร์ฟเวอร์ทั่วไปสําหรับเวิร์คโหลดที่มีความต้องการสูงสุดของคุณ

เซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล M50FCP เป็นเซิร์ฟเวอร์แบบสองซ็อกเก็ตที่มีคุณสมบัติครบครันและปรับประสิทธิภาพใหม่สําหรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ข้อมูลสูง

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้