หน้ารวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบแบบรวม DataON สำหรับ Azure Stack HCI

DataON Integrated Systems สำหรับ Azure Stack HCI คือโซลูชัน Intel® Select ที่ส่งมอบ Microsoft HCI ผ่านระบบคลาวด์แบบไฮบริด โซลูชันเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเรียกใช้แอปภายใน Windows หรือ Linux VM และสามารถทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่รองรับ HCI ได้ ซึ่งจะซิงโครไนซ์ระบบเดิมกับการรวมระบบใหม่ ด้วยโซลูชันเหล่านี้ ธุรกิจสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดโดยเชื่อมต่อกับบริการ Azure ได้อย่างราบรื่น เช่น การสำรองข้อมูล ศูนย์ความปลอดภัย และการกู้คืนไซต์