INtel ผลิต FPGAs และ ASNIC แบบมีโครงสร้าง

Intel ผลิต FPGAs และ ASIC แบบมีโครงสร้างเพื่อส่งมอบความเป็นผู้นําผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์นักพัฒนาที่ดีที่สุด และห่วงโซ่อุปทานที่คาดการณ์ได้และยืดหยุ่น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้