ก้าวล้ำเหนือใคร: เอฟพีจีเอและ Structured ASIC ที่ผลิตโดย Intel

วิสัยทัศน์ที่ก้าวล้ำเหนือใครของ Intel สำหรับเอฟพีจีเอและ Structured ASIC ที่ผลิตโดย Intel นำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับผู้นำ ประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับผู้พัฒนา และซัพพลายเชนที่ยืดหยุ่นและคาดการณ์ได้