ผู้ชนะ InnovateFPGA Design Contest

InnovateFPGA เป็นการประกวดการออกแบบทั่วโลกที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมต่างๆ เพื่อพัฒนาโปรเจ็กต์เพื่อความยั่งยืนโดยใช้ Intel® FPGA มี 260 ทีมเข้าร่วมประกวดเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่น Edge ที่เชื่อมต่อคลาวด์และใช้งาน FPGA ซึ่งก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างชาญฉลาดยิ่งกว่า ดูแนวทางการนำ Intel FPGA ไปใช้ในโปรเจ็กต์ต่างๆ จากทีมชั้นยอดในปีนี้