เอกสารไวท์เปเปอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ Direct-RF ที่เปิดใช้งานอนาล็อก Altera®

Altera® FPGA, ความสามารถในการผลิตขั้นสูง และความได้เปรียบทางเทคโนโลยีสามารถทำให้เกิดโซลูชันที่มีมูลค่าสูงพร้อมสำหรับส่งมอบ ในเอกสารนี้ เราจะตรวจสอบโซลูชัน Direct RF ของเราซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลสัญญาณ RF ประสิทธิภาพสูงที่ Edge ได้ และเราจะสนับสนุนให้ผู้อ่านคิดถึงศาสตร์แห่งความเป็นไปได้สำหรับโซลูชันอื่นๆ ที่พวกเขาสามารถสร้างขึ้นโดยอิงตามโทโพโลยีของเรา