เอกสารไวท์เปเปอร์ Intel® Agilex™ 9 เอฟพีจีเอ Direct RF-ซีรีส์

เอกสารนี้อธิบายว่า Intel ทำอย่างไรเพื่อให้สามารถวางตำแหน่งตัวเองได้อย่างโดดเด่นในการนำเสนอโซลูชันที่มีมูลค่าสูง เช่น direct RF