เอกสารไวท์เปเปอร์เอฟพีจีเอ Direct RF-ซีรีส์

เอกสารนี้อธิบายว่า Intel ทำอย่างไรเพื่อให้สามารถวางตำแหน่งตัวเองได้อย่างโดดเด่นในการนำเสนอโซลูชันที่มีมูลค่าสูง เช่น direct RF