คำรับรอง Direct RF

วิดีโอจะแสดงให้เห็นว่า Intel สามารถพัฒนาตำแหน่งผู้นำ Direct RF ได้อย่างไรในระยะเวลาอันสั้นและศิลปะแห่งสิ่งที่เป็นไปได้