วิดีโอ CXL IP เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™

เอฟพีจีเอ Intel® Agilex™ อุปกรณ์แรกของอุตสาหกรรมเอฟพีจีเอที่มี CXL hard IP และให้แบนด์วิดท์ CXL มากขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับเอฟพีจีเอ 7nm อื่นๆ